Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Pesma 90

Hrabrimo jedni druge

Hrabrimo jedni druge

(Jevrejima 10:24, 25)

 1. 1. Svi hrabrimo se među sobom

  da verno Bogu služimo.

  Tad spona ljubavi je jača

  i mir, jedinstvo imamo.

  Ta ljubav među našom braćom,

  izdržat’ podstiče sve nas.

  Za nas je utočište pravo

  i zaklon naša skupština.

 2. 2. Reč utešna u pravo vreme

  sve hrabri nas i podiže.

  Od prijatelja dobrih, vernih,

  te prave reči dolaze.

  Mi srećno služimo svom Bogu,

  jer istu nadu imamo.

  Svu braću jačamo u veri,

  bremena s njima nosimo.

 3. 3. Jehovin dan se brzo bliži,

  to verom jasno vidimo.

  Stog’ sastajmo se s našom braćom

  da pravim putem hodimo.

  Svi nadu gajimo tu divnu

  da večno Bogu služimo.

  Stog’ hrabrimo svi jedni druge

  i besprekornost čuvajmo.