Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Pesma 78

Poučimo ljude o Božjoj reči

Poučimo ljude o Božjoj reči

(Dela apostolska 18:11)

 1. 1. Poučit’ ljude istini

  za nas je divna čast,

  i radosno im pomoći

  da mnogi nađu spas.

  Sin Božji nama uzor je,

  i izvor pouke,

  stog’ iskrene naučimo sve

  da Boga zavole.

 2. 2. Iz Božje Reči učimo

  da dobro činimo,

  ta krepost ljude privlači

  ka Božjoj svetlosti.

  Dok Božju Reč mi čitamo

  i sami jačamo,

  tad znanje svuda prenosimo,

  i rado delimo.

 3. 3. Jehovin zakon volimo,

  pa ljude učimo,

  kad pomoć u tom treba nam

  tu za nas naš je Bog.

  Kad ljubav našu osete

  dok učimo ih mi,

  u službu tad će s nama ići

  i druge učiti.