Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Pesma 36

Čuvajmo svoje srce

Čuvajmo svoje srce

(Poslovice 4:23)

 1. 1. Na greh nas srce navodi,

  od zla ga čuvajmo.

  Bog vidi šta u njemu je

  duboko skriveno.

  Al’ ono spremno je na sve

  i može zavesti.

  Tad borimo se umom svim

  uz Boga ostati.

 2. 2. Svim srcem Boga tražimo

  u žarkoj molitvi,

  i hvale mu upućujmo,

  s njim brige delimo.

  Sve Božje misli, pouke

  u srce primimo.

  Svi vernog srca budimo,

  svog Boga radujmo.

 3. 3. Odbaci misli štetne sve,

  o dobru razmišljaj.

  Udubi se u Božju Reč,

  tim snagu obnavljaj.

  Bog svoje sluge voli sve,

  to dušu krepi nam.

  Sad služi Bogu, voli ga,

  jer prijatelj je naš.