Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 Pesma 140

Blizu je divan raj

Blizu je divan raj

(Jovan 3:16)

 1. 1. Vidiš li, verom sad ti,

  ljudi žive u slozi?

  Radosni svi. Najzad mir!

  Život bez žalosti.

  (REFREN)

  Od srca raduj se,

  raj divni čeka te.

  Blizu je taj sreće dan

  i život beskrajan.

 2. 2. Starost će nestati tad,

  mir će svetom zavladat’.

  Žalost i smrt, patnju, bol

  raj je uklonio.

  (REFREN)

  Od srca raduj se,

  raj divni čeka te.

  Blizu je taj sreće dan

  i život beskrajan.

 3. 3. Stvarnost će postati raj,

  Bogu kličimo glasno.

  Svaki ga dan hvalimo,

  sve dok god živi smo.

  (REFREN)

  Od srca raduj se,

  raj divni čeka te.

  Blizu je taj sreće dan

  i život beskrajan.

(Dodatni stihovi: Jov 33:25; Ps. 72:7; Otkr. 21:4.)