Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. DEO

Vratite se ’pastiru i čuvaru svoje duše‘

Vratite se ’pastiru i čuvaru svoje duše‘

Da li vas muče neke poteškoće koje se navode u ovoj brošuri? Ako je vaš odgovor potvrdan, budite sigurni da su mnogi u sličnoj situaciji. Mnoge Božje sluge, kako u drevno doba tako i u naše vreme, imale su slične probleme. Kao što je Jehova pomogao njima da savladaju te prepreke tako će pomoći i vama.

Jehova će vam pomagati dok nastojite da mu se vratite

 BUDITE sigurni da će vam Jehova pomagati dok nastojite da mu se vratite. Pomoći će vam da izađete na kraj sa životnim brigama, povređenim osećanjima i daće vam čistu savest i unutrašnji mir koji ona donosi. Tada ćete verovatno ponovo poželeti da služite Jehovi s njegovim narodom. Moći ćete da se poistovetite sa hrišćanima kojima je apostol Petar napisao: „Bili [ste] poput zalutalih ovaca, ali sada ste se vratili pastiru i čuvaru svojih duša“ (1. Petrova 2:25).

Zašto se može reći da je povratak Jehovi nešto najbolje što možete učiniti? Zato što ćete tako obradovati njegovo srce (Poslovice 27:11). Kao što već znate, naši postupci utiču na Jehovina osećanja. Naravno, Jehova nas ne primorava da ga volimo i da mu služimo (Ponovljeni zakoni 30:19, 20). Jedan izučavalac Biblije je rekao: „Naše srce je nalik vratima koja se mogu otvoriti jedino iznutra. Niko nas ne može prisiliti da ga otvorimo ako mi to ne želimo.“ Kada služimo Jehovi zato što ga volimo svim srcem, može se reći da smo otvorili ta simbolična vrata. Na taj način dajemo Jehovi nešto dragoceno — svoju vernost — i ujedno ga veoma radujemo. Ništa se ne može uporediti sa radošću koju osećamo kada služimo Jehovi, što on zaista i zaslužuje (Dela apostolska 20:35; Otkrivenje 4:11).

Osim toga, kada ponovo počnete da služite Jehovi, zadovoljićete svoje duhovne potrebe (Matej 5:3). Zašto to kažemo? Ljudi širom sveta se pitaju: ’Zašto postojimo?‘ Oni žarko žele da saznaju koja je svrha života. Jehova nas je stvorio s tom potrebom. Stvorio nas je tako da nađemo zadovoljstvo u tome što mu služimo. Ništa nam ne može doneti više zadovoljstva od toga da služimo Jehovi iz ljubavi (Psalam 63:1-5).

Jehova zaista želi da mu se vratite. Zašto možete biti sigurni u to? Razmislite o sledećem: Braća su se često i gorljivo molila Jehovi za vođstvo dok su savesno pripremala ovu brošuru. Možda ste je dobili od nekog starešine ili drugog suvernika. Zatim vas je nešto pokrenulo da je pročitate i da primenite savete koji se nalaze u njoj. Sve to predstavlja dokaz da vas Jehova nije zaboravio. U stvari, on vas nežno privlači sebi (Jovan 6:44).

Saznanje da Jehova ne zaboravlja one koji su se udaljili od njega zaista nam donosi utehu. To je shvatila i sestra po imenu Dona. Ona je rekla: „U jednom periodu života, postepeno sam se udaljila od Jehove. Međutim, često sam razmišljala o onome što piše u Psalmu 139:23, 24: ’Pronikni u mene, Bože, i upoznaj srce moje. Ispitaj me i vidi nespokojne misli moje, i vidi ima li u meni nešto što me na put boli navodi, i vodi me putem večnim.‘ Znala sam da mi nije mesto u svetu — nikako nisam mogla da se uklopim — i dobro sam znala da mi je mesto u Jehovinoj organizaciji. Bilo mi je sve jasnije da me Jehova nije napustio i da samo treba da nađem način da mu se vratim. Stvarno sam srećna što sam uspela u tome!“

„Bilo mi je sve jasnije da me Jehova nije napustio i da samo treba da nađem način da mu se vratim“

Iskreno se nadamo da ćete i vi ponovo osetiti radost koju Jehova daje svojim slugama (Nemija 8:10). Nikada se nećete pokajati što ste se vratili Jehovi.