Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 4. DEO

Osećanje krivice — „očisti me od greha moga“

Osećanje krivice — „očisti me od greha moga“

„Nakon što sam dobila nov posao, moja porodica je imala više u materijalnom pogledu, ali ja sam se uplela u mnogo toga što nije za Božje sluge. Učestvovala sam u prazničnim proslavama, političkim aktivnostima i čak sam odlazila u crkvu. Bila sam neaktivna kao Jehovin svedok 40 godina. Kako je vreme prolazilo, tako sam bila sve sigurnija da mi Jehova neće oprostiti. Ja sebi nisam mogla da oprostim. Na kraju krajeva, znala sam šta je ispravno pre nego što sam pošla krivim putem“ (Marta).

OSEĆANJE krivice može biti izuzetno teško breme. Kralj David je rekao: „Prestupi [su] moji doprli iznad glave moje, kao težak teret preteški su za mene“ (Psalam 38:4). Neke Božje sluge su slomljene prevelikom žalošću i smatraju da im Jehova nikada neće oprostiti grehe (2. Korinćanima 2:7). Da li je to zaista tačno? Ako ste počinili ozbiljne grehe, da li to znači da ste se toliko udaljili od Jehove da vam on nikada neće oprostiti? To jednostavno nije tačno.

„Raščistimo stvari“

Jehova ne okreće leđa onima koji su počinili grehe, ali se iskreno kaju zbog toga. U stvari, on im izlazi u susret! U priči o rasipnom sinu, Isus je uporedio Jehovu s brižnim ocem čiji je sin napustio dom i počeo da živi razvratno. Na kraju je sin rešio da se vrati kući. „Dok je još bio daleko, otac ga je ugledao i sažalio se, pa je potrčao, zagrlio ga i izljubio“ (Luka 15:11-20). Da li želite da se približite Jehovi, ali smatrate da ste i suviše ’daleko‘ od njega? Jehova je milosrdan poput oca iz Isusove priče. Stalo mu je do vas i jedva čeka da mu se vratite.

Međutim, možda mislite da su vaši prestupi toliko ozbiljni ili toliko brojni da Jehova ne može da pređe preko njih. Ukoliko je tako, dobro je da uzmete u obzir Jehovine reči koje su zapisane u Isaiji 1:18: „’Dođite da raščistimo stvari i ja ću vam pomoći da se pomirite sa mnom‘, kaže Jehova. ’Ako vaši gresi budu kao skerlet, postaće beli kao sneg‘.“ Čak i kada nam se čini da su naši gresi neizbrisivi poput mrlje skerletne boje na beloj tkanini, Jehova je spreman da nam ih oprosti.

On ne želi da vas i dalje muči griža savesti. Ali šta treba da uradite da bi vam Bog oprostio grehe i da biste ponovo imali čistu savest? Razmotrimo dva koraka koja je u sličnoj situaciji preduzeo kralj David. Kao prvo, rekao je: „Priznaću Jehovi prestupe svoje“ (Psalam 32:5). Nemojte zaboraviti da vas je Jehova već pozvao da mu se obratite u molitvi i da tako ’raščistite stvari‘ s njim. Odazovite se na taj poziv. Priznajte svoje prestupe Jehovi i recite mu kako se osećate. David je na temelju onoga što je doživeo s pouzdanjem rekao Jehovi u molitvi: „Očisti me od greha moga [...] Srce slomljeno i skrhano, Bože, ti ne prezireš“ (Psalam 51:2, 17).

Kao drugo, David je prihvatio pomoć proroka Natana, koji je služio kao Božji zastupnik (2. Samuilova 12:13). Jehova danas poučava  skupštinske starešine kako da pomažu onima koji se iskreno kaju zbog svojih prestupa i koji žele da obnove svoje prijateljstvo s njim. Kada budete razgovarali s njima, oni će nastojati da vam putem Božje Reči i gorljivih molitvi pomognu da ponovo steknete unutrašnji mir, da savladate negativne emocije i da duhovno ojačate (Jakovljeva 5:14-16).

Jehova želi da osetite olakšanje koje donosi čista savest

„Srećan je onaj kome je prestup oprošten“

Iskreno govoreći, sasvim je moguće da će vam biti veoma teško da priznate svoje prestupe Jehovi Bogu i da razgovarate sa starešinama. Kralj David se po svemu sudeći borio sa sličnim osećanjima. Neko vreme nikome nije govorio o svojim prestupima (Psalam 32:3). Međutim, kasnije je uvideo koliko je bilo dobro što je priznao svoje prestupe i što se vratio Jehovi.

Među najvećim blagoslovima bilo je i to što je ponovo bio radostan. On je rekao: „Srećan je onaj kome je prestup oprošten, kome je greh pokriven“ (Psalam 32:1). U molitvi je još rekao: „Jehova, otvori usne moje, da bi usta moja objavljivala hvalu tvoju“ (Psalam 51:15). Pošto ga više nije mučilo osećanje krivice i pošto je bio zahvalan što su mu gresi oprošteni, David je želeo da veliča Jehovu pred drugima.

Jehova želi da osetite olakšanje koje donosi čista savest. On takođe želi da govorite drugima o njemu i njegovoj nameri, ali ne sa osećanjem krivice već radosno (Psalam 65:1-4). Nemojmo zaboraviti da Jehova želi da nam izbriše grehe kako bi od ’njegovog lica došla vremena okrepe‘ (Dela apostolska 3:19).

Marta je upravo to doživela. Ona je ispričala: „Sin mi je redovno slao izdanja Stražarske kule i Probudite se! Malo-pomalo, ponovo sam se približila Jehovi. Najteže mi je bilo da mu se obratim i zamolim ga da mi oprosti sve prestupe koje sam počinila. Na kraju sam uspela da to učinim. Teško je poverovati da sam se posle 40 godina vratila Jehovi. Iz ličnog iskustva mogu reći da čak i posle mnogo godina možemo dobiti još jednu priliku da služimo Jehovi i da budemo njegovi prijatelji.“