Vratite se Jehovi

Jehova traži one koji su se udaljili od njegovog stada i poziva ih da mu se vrate.

Pismo Vodećeg tela

Ovim pismom Vodeće telo poziva sve koji su se udaljili od Božjeg stada da se vrate.

1. DEO

„Potražiću izgubljenu“

Da li Bog gleda na izgubljenu ovcu kao na izgubljen slučaj?

2. DEO

Životne brige — ’pritisnuti sa svih strana‘

Ako ste nezadovoljni zato što ne možete služiti Jehovi u meri kojoj ste ranije mogli, jedan jednostavan savet vam može koristiti.

3. DEO

Povređena osećanja — kada imamo „pritužbu na nekoga“

Tri biblijska načela mogu vam pomoći kada vas povredi neki član skupštine.

4. DEO

Osećanje krivice — „očisti me od greha moga“

Kako možete osetiti olakšanje koje donosi čista savest?

5. DEO

Vratite se ’pastiru i čuvaru svoje duše‘

Odakle da počnem ako želim da se vratim Jehovi? Kako će me skupština primiti?

Zaključak

Da li ponekad razmišljate o divnim trenucima koje ste doživeli služeći Jehovi?