Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

NAKNADNE POSETE

7. LEKCIJA

Istrajnost

Istrajnost

Načelo: „Bez prestanka [su] poučavali i objavljivali dobru vest“ (Dela 5:42)

Šta je Pavle radio

1. Pogledaj VIDEO ili pročitaj Dela apostolska 19:8-10. Zatim razmisli o sledećim pitanjima:

  1.   a. Po čemu se vidi da je Pavle istrajno propovedao dobru vest iako su mu se neki protivili?

  2.  b. Koliko često je Pavle poučavao zainteresovane osobe u Efesu i koliko dugo je to radio?

Šta učimo od Pavla

2. Treba da uložimo vreme i trud da bismo imali kvalitetne naknadne posete i započinjali biblijske kurseve.

Ugledaj se na Pavla

3. Prilagodi se. Pitaj se: „Kada i gde bi osobi odgovaralo da nastavimo razgovor?“ Budi spreman da obaviš naknadnu posetu i u vreme koje ti nije najzgodnije.

4. Zakaži naknadnu posetu. Nakon svakog razgovora probaj da se dogovoriš sa osobom kada ćete nastaviti razgovor, a zatim se drži dogovora.

5. Ne gubi nadu. Nemoj brzo zaključiti da osoba nije zainteresovana zato što je retko pronalaziš kod kuće ili je često zauzeta (1. Kor. 13:4, 7). Nemoj lako odustati, ali ipak mudro koristi vreme (1. Kor. 9:26).