Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

ZAPOČINJANJE RAZGOVORA

1. LEKCIJA

Zainteresovanost za ljude

Zainteresovanost za ljude

Načelo: „Ljubav [. . .] ne gleda svoju korist“ (1. Kor. 13:4, 5)

Šta je Isus radio

1. Pogledaj VIDEO ili pročitaj Jovana 4:6-9. Zatim razmisli o sledećim pitanjima:

  1.   a. Šta je Isus primetio pre nego što je započeo razgovor sa ženom na bunaru?

  2.  b. Isus je rekao: „Daj mi malo vode.“ Zašto je bilo dobro što je tako započeo razgovor?

Šta učimo od Isusa

2. Ako na početku kažemo nešto što zanima osobu, veća je verovatnoća da će hteti da razgovara s nama.

Ugledaj se na Isusa

3. Prilagodi se. Nemoj se uporno držati teme koju si ti imao na umu. Počni razgovor o onome o čemu ljudi trenutno razmišljaju. Pitaj se:

  1.   a. „Šta je bilo u vestima?“

  2.  b. „O čemu se priča u komšiluku, na poslu ili u školi?“

4. Zapažaj. Pitaj se:

  1.   a. „Šta osoba trenutno radi? O čemu možda razmišlja?“

  2.  b. „Šta mi njena odeća, celokupna pojava, kao i kuća u kojoj živi, otkrivaju o njenim verovanjima ili kulturi?“

  3.  c. „Da li je sada pravi trenutak za razgovor?“

5. Slušaj.

  1.   a. Nemoj previše da pričaš.

  2.  b. Podstakni osobu da kaže svoje mišljenje. Kad je to na mestu, postavi neko pitanje.