Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

JEDANAESTO POGLAVLJE

Zašto Bog dopušta patnju?

Zašto Bog dopušta patnju?
  • Da li je Bog odgovoran za patnju?

  • Šta je u edenskom vrtu dovedeno u pitanje?

  • Kako će Bog popraviti svu štetu?

1, 2. (a) Kakve patnje ljudi danas doživljavaju? (b) Šta se mnogi pitaju?

U JEDNOJ zemlji zahvaćenoj ratom, na hiljade žena i dece je sahranjeno u jednu masovnu grobnicu. Oko nje su bili stavljeni krstovi na kojima je pisalo: „Zašto?“ To je najčešće pitanje koje ljudi postavljaju kada usled rata, prirodne katastrofe, bolesti ili nekog zločina izgube dragu osobu ili svoj dom. Kakva god tragedija da ih zadesi, ljudi žele da znaju zašto se to desilo.

2 Zašto Bog dopušta patnju? Ako nas on voli i ako je svemoćan, mudar i pravedan, zašto u svetu ima toliko mržnje i nepravde? Da li ste se ikada to pitali?

3, 4. (a) Kako znamo da nije pogrešno da se pitamo zašto Bog dopušta patnju? (b) Kako Jehova gleda na zlo i patnju?

3 Da li je pogrešno da se pitamo zašto Bog dopušta patnju? Neki smatraju da osoba koja se to pita nema dovoljno vere ili da ne poštuje Boga. Međutim, kada čitamo Sveto pismo, možemo videti da su se i u prošlosti neke verne Božje sluge to pitale. Na primer, prorok Avakum je pitao Jehovu: „Zašto me puštaš da vidim zlo i zašto gledaš muku? Zašto su pljačka i nasilje preda mnom, zašto nastaju prepirke i zašto izbijaju svađe?“ (Avakum 1:3).

Jehova će okončati svu patnju

4 Da li je Jehova prekorio vernog Avakuma zato što je postavio takva pitanja? Nije. Bog se čak pobrinuo da ove Avakumove reči budu zapisane u Svetom pismu. Pored toga, ojačao je njegovu veru tako što mu je pomogao da jasnije sagleda situaciju. Jehova želi da na sličan način pomogne i nama. U Bibliji piše da on brine za nas (1. Petrova 5:7). Bog mrzi zlo i patnju više nego bilo ko od nas (Isaija 55:8, 9). Zašto onda danas ima toliko patnje?

ZAŠTO IMA TOLIKO PATNJE

5. (a) Kako neki objašnjavaju postojanje patnje? (b) Kako znamo da Bog ne uzrokuje zlo?

5 Kojoj god religiji da pripadaju, ljudi žele da znaju zašto ima toliko patnje. Često od svojih verskih vođa i veroučitelja dobijaju odgovor da je to Božja volja i da je on unapred odredio sve što će se dogoditi, kako dobre tako i loše stvari. Ponekad verske vođe kažu da su Božji putevi nedokučivi. Oni takođe kažu da Bog uzima ljude, pa čak i decu, da bi bili s njim na nebu. Međutim, ranije smo u ovoj knjizi govorili o tome da Jehova Bog nikada ne uzrokuje zlo. U Bibliji piše: „Daleko je od istinitog Boga da zlo čini, i od Svemoćnog da nepravedno postupa!“ (Jov 34:10).

6. Zašto mnogi krive Boga za patnju?

6 Zašto mnogi misle da je Bog odgovoran za patnju? Ljudi često krive Boga jer smatraju da on vlada ovim svetom. Oni ne znaju jednu jednostavnu, ali važnu činjenicu — da ovim svetom vlada Satana Ðavo. O tome je bilo reči u 3. poglavlju ove knjige.

7, 8. (a) Zašto je današnji svet pun laži, mržnje i okrutnosti? (b) Koja su druga dva razloga zbog kojih ima toliko patnje?

7 U Svetom pismu se jasno kaže: „Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19). To nam pomaže da razumemo zašto je ovaj svet pun zla. On je poput svog nevidljivog vladara, koji zavodi sve ljude (Otkrivenje 12:9). Pošto je Satana zao i okrutan, i svet koji je pod njegovom vlašću je pun laži, mržnje i okrutnosti. To je jedan razlog zbog kog ima toliko patnje.

8 Drugi razlog je to što su ljudi, još otkako su se pobunili u edenskom vrtu, nesavršeni i grešni. O tome je bilo reči u 3. poglavlju. Grešni ljudi se bore za vlast nad drugima i zbog toga ima ratova, nepravde i patnje (Propovednik 4:1; 8:9). Treći razlog su „nepredviđeni događaji“. (Pročitati Propovednika 9:11.) Ljudi često doživljavaju nevolje zato što su se našli na pogrešnom mestu u pogrešno vreme.

9. Kako znamo da Jehova s dobrim razlogom dopušta patnju?

9 Utešno je znati da Bog ne uzrokuje patnju. On nije odgovoran za ratove, zločine, nepravdu niti za prirodne katastrofe. Pa ipak, i dalje ostaje pitanje: Zašto Jehova dopušta da patnja postoji? Kao Svemoćni Bog, on svakako ima moć da je spreči. Zašto onda to ne učini? Pošto znamo da nas mnogo voli, možemo biti sigurni da ima dobar razlog za to (1. Jovanova 4:8).

OZBILJNA OPTUŽBA

10. (a) Šta je Satana doveo u pitanje? (b) Za šta je optužio Boga?

10 Da bismo razumeli zašto Bog dopušta patnju, osmotrimo kako se patnja pojavila. Sve je počelo kada je Satana naveo Adama i Evu da budu neposlušni Bogu. On je tada nešto veoma važno doveo u pitanje. Nije osporio Jehovinu moć, jer i sam zna da je ona bezgranična. Doveo je u pitanje nešto drugo — Jehovino pravo da vlada. Naime, optužio ga je da je lagao i da je uskratio ljudima nešto dobro. Time je zapravo rekao da je Bog loš vladar. (Pročitati Postanak 3:2-5.) Drugim rečima, Satana je tvrdio da bi ljudima bilo bolje ako Bog ne bi vladao nad njima. To je bila zaista ozbiljna optužba.

11. Zašto Jehova nije uništio Adama i Evu?

11 Kako je Jehova reagovao na tu Sataninu optužbu? Kada su Adam i Eva bili neposlušni Jehovi, oni su se zapravo pobunili protiv njega. Na taj način kao da su rekli: „Ne želimo da Jehova vlada nad nama. Možemo sami da odlučimo šta je dobro, a šta zlo.“ Kako je Jehova mogao da dokaže da Adam i Eva nisu u pravu i da je njegov način vladanja najbolji? Neki smatraju da je trebalo da uništi buntovnike i da ponovo stvori ljude. Ali Jehova je već rekao da želi da potomci Adama i Eve napune zemlju i da je pretvore u raj (Postanak 1:28). A Jehova uvek uradi ono što kaže (Isaija 55:10, 11). Pored toga, da je uništio Adama i Evu, ne bi bilo odgovoreno na pitanje da li on ima pravo da vlada.

12, 13. Koji primer pokazuje zašto je Jehova dozvolio Satani i ljudima da vladaju?

12 Razmislimo o sledećem primeru: Profesor objašnjava učenicima kako da reše jedan komplikovan matematički problem. Međutim, jedan učenik tvrdi da je profesorov način rešavanja pogrešan i da on zna mnogo bolji način. Time zapravo optužuje profesora da nije sposoban. Neki učenici mu veruju i staju na njegovu stranu. Kako će profesor reagovati? Ako ih izbaci sa časa, šta će drugi učenici misliti? Možda će pomisliti da su u pravu oni koji su se pobunili protiv profesora. Ili bi mogli da zaključe da se profesor uplašio i da zbog toga izgube poštovanje prema njemu. Ali pošto je profesor siguran da zna pravo rešenje, on dopušta buntovnom učeniku da pred celim razredom pokaže kako bi on rešio problem.

Da li učenik zna bolje od profesora?

13 Jehova je postupio na sličan način. On je uzeo u obzir da su pobunu u edenskom vrtu posmatrali i milioni anđela (Jov 38:7; Danilo 7:10). Takođe je uzeo u obzir i sve ljude koji će kasnije živeti. Kako je onda reagovao na optužbu koja mu je upućena? Dozvolio je Satani da pokaže kako bi on vladao nad čovečanstvom. Takođe je dopustio ljudima da, pod Sataninim uticajem, vladaju jedni nad drugima.

14. Zašto je Jehova dozvolio da ljudi vladaju jedni nad drugima?

14 Profesor iz ovog primera zna da buntovni učenici nisu u pravu. Ali on im dopušta da probaju da dokažu svoju tvrdnju, jer zna da je to dobro za ostale učenike. Kada se bude pokazalo da buntovnici ne znaju rešenje, ostali će videti da je jedino profesor sposoban da predaje svoj predmet. Ako se kasnije neko pobuni protiv profesora i on ga udalji sa časa, biće jasno zašto je to uradio. Slično tome, Jehova zna da je za sve iskrene ljude i za anđele dobro da se uvere da je Satana loš vladar i da ljudi ne mogu uspešno vladati jedni nad drugima. Oni će uvideti da su istinite sledeće reči: „Put zemaljskog čoveka nije u njegovoj vlasti. Čovek koji hodi ne može da upravlja svojim koracima“ (Jeremija 10:23).

ZAŠTO TAKO DUGO?

15, 16. (a) Zašto je Jehova dozvolio da patnja traje tako dugo? (b) Zašto Jehova ne sprečava užasne zločine i tragedije?

15 Međutim, zašto je Jehova dozvolio da patnja traje tako dugo? Zašto ne sprečava užasne zločine i tragedije? Osmotrimo dve stvari koje profesor iz primera ne bi uradio. Kao prvo, on ne bi sprečio buntovnog učenika da pokuša da dokaže svoju tvrdnju. Kao drugo, ne bi mu pomagao u tome. Slično je i Jehova postupio. Kao prvo, nije sprečio Satanu i one koji su na njegovoj strani da pokušaju da dokažu da su u pravu. Zato je moralo da prođe neko vreme. Tokom više hiljada godina, ljudi su isprobali svaki oblik vladavine. Iako je čovečanstvo napredovalo na polju nauke i na još nekim poljima, nikada nije bilo ovoliko nepravde, siromaštva, kriminala i ratova. Dokazalo se da ljudi ne mogu uspešno da vladaju.

16 Kao drugo, Jehova ne pomaže Satani dok vlada nad ovim svetom. Kada bi Bog, na primer, sprečio užasne zločine, šta bi time postigao? Zar tada ne bi izgledalo kao da Satana može uspešno da vlada svetom i da ljudi mogu da vladaju jedni nad drugima bez ikakvih loših posledica? Satana bi želeo da ljudi upravo to misle. Ali to je laž, a Jehova nikada ne podupire laži. U Bibliji stoji: „Nije moguće da Bog laže“ (Jevrejima 6:18).

17, 18. Kako će Jehova popraviti svu štetu?

17 Međutim, pobuna protiv Boga je nanela ogromnu štetu ljudima. Da li će ona biti nadoknađena? Nemojmo zaboraviti da je Bog svemoćan. Dakle, on može da popravi svu štetu i to će i učiniti. Naša planeta, koju ljudi danas uništavaju, biće pretvorena u raj. Zahvaljujući Isusovoj otkupnoj žrtvi, biće uklonjeni greh i nesavršenost, a samim tim i patnja koju donose. A oni koji su umrli biće vraćeni u život. Tako će Jehova preko Isusa uništiti „Ðavolova dela“ (1. Jovanova 3:8). On će sve to učiniti u pravo vreme. Možemo biti srećni što to nije učinio ranije, jer smo zahvaljujući njegovom strpljenju saznali istinu o njemu i počeli da mu služimo. (Pročitati 2. Petrovu 3:9, 10.) Dok ne dođe kraj svim patnjama, Jehova traži osobe koje iskreno žele da mu služe i pomaže im da izdrže svaku nevolju (Jovan 4:23; 1. Korinćanima 10:13).

18 Da li bi se sva ova patnja izbegla da su Adam i Eva stvoreni tako da nisu mogli da budu neposlušni? Da bismo dobili odgovor na to pitanje, razmislimo o jednom predivnom daru koji nam je Jehova dao.

NA ČIJU ĆEMO STRANU STATI?

Bog nam pomaže da podnesemo nevolje

19. Koji nam je divan dar Jehova dao i zašto treba da ga cenimo?

19 Kao što smo videli u 5. poglavlju, kada je Bog stvorio ljude, on im je dao i slobodu da donose odluke. Razmislimo koliko je to divan dar. Bog je stvorio bezbroj životinja i one se uglavnom vode instinktom (Poslovice 30:24). Ljudi su izmislili robote koji se mogu programirati tako da izvršavaju svaku komandu. Da li bismo voleli da smo i mi tako stvoreni? Sigurno da ne bismo. Drago nam je što imamo slobodu da odlučimo kakve ćemo osobe biti, kako ćemo živeti, ko će nam biti prijatelji i tako dalje. Ljudi uživaju u toj slobodi jer su tako stvoreni.

20, 21. Kako možemo na najbolji način koristiti slobodu koju nam je Bog dao i šta ćemo time postići?

20 Jehova ne želi da mu služimo zato što smo primorani na to (2. Korinćanima 9:7). On je poput roditelja koji je srećan kada mu dete od srca kaže da ga voli, a ne zato što mu je neko rekao da to kaže. Kako ćemo mi koristiti slobodu koju smo dobili? Satana, Adam i Eva su zloupotrebili svoju slobodu i okrenuli su leđa Jehovi Bogu. Šta ćemo mi uraditi?

21 Mi imamo priliku da slobodu koju nam je Bog dao upotrebimo na najbolji mogući način. Možemo se pridružiti milionima ljudi koji su već stali na Jehovinu stranu. Jehova je radostan zbog njih jer svojim postupcima dokazuju da je Satana lažov i da je loš vladar (Poslovice 27:11). I mi možemo obradovati Jehovu svojim načinom života. O tome će biti reči u sledećem poglavlju.