Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DODATAK

Šta je „Vavilon Veliki“?

Šta je „Vavilon Veliki“?

U KNJIZI Otkrivenje se koristi mnogo izraza koji imaju simbolično značenje (Otkrivenje 1:1). Na primer, spominje se jedna žena, bludnica, kojoj je na čelu napisano ime „Vavilon Veliki“. Ona „sedi na mnogim vodama“, koje predstavljaju čitave narode (Otkrivenje 17:1, 5, 15). Ovo se sigurno ne može doslovno razumeti. Zato je jasno da je Vavilon Veliki simbol nečega. Šta on predstavlja?

U Otkrivenju 17:18 za ovu simboličnu ženu se kaže da „predstavlja veliki grad koji kraljuje nad kraljevima zemaljskim“. Izrazom „grad“ se ukazuje na nešto što je organizovano. Pošto taj „veliki grad“ vlada „nad kraljevima zemaljskim“, možemo zaključiti da je Vavilon Veliki jedna veoma uticajna organizacija koja deluje širom sveta. Neki drugi stihovi iz Otkrivenja pomažu nam da razumemo da je to verska organizacija.

Kako znamo da to nije politička ili trgovačka organizacija? U Otkrivenju se kaže da su sa „velikom bludnicom“, koja predstavlja Vavilon Veliki, „zemaljski kraljevi blud činili“. Pošto ti kraljevi predstavljaju politički sistem ovog sveta, nemoguće je da je i Vavilon Veliki politička organizacija. Međutim, kako je Vavilon Veliki činio blud sa zemaljskim kraljevima? Tako što je sklapao saveze s političarima i činio sve kako bi imao uticaj nad njima (Otkrivenje 17:1, 2; Jakovljeva 4:4).

Kako znamo da Vavilon Veliki nije ni trgovačka organizacija? U Otkrivenju takođe piše da će „trgovci zemaljski“, koji predstavljaju trgovački sistem ovog sveta, tugovati kada Vavilon Veliki bude uništen. Zapravo, i za kraljeve i za trgovce se kaže da će stajati „podalje“ od njega (Otkrivenje 18:3, 9, 10, 15-17). Na osnovu svega toga možemo zaključiti da Vavilon Veliki nije ni politička ni trgovačka, već verska organizacija.

Vredi zapaziti i to da Božja Reč kaže da Vavilon Veliki zavodi sve narode svojim „spiritizmom“ (Otkrivenje 18:23). Pošto je spiritizam uvek povezan s religijom, logično je da je Vavilon Veliki verska organizacija. Za Vavilon Veliki se još kaže da je „prebivalište demonima“ jer spiritizam potiče od demona (Otkrivenje 18:2; Ponovljeni zakoni 18:10-12). Ono što je još karakteristično za njega jeste da proganja „proroke“ i „svete“, to jest da se žestoko protivi pravoj religiji (Otkrivenje 18:24). Štaviše, on toliko mrzi pripadnike prave religije da je odgovoran za nasilno proganjanje, pa čak i ubijanje „Isusovih svedoka“ (Otkrivenje 17:6). Dakle, jasno je da Vavilon Veliki predstavlja sve religije koje se protive Jehovi Bogu.