Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

PETNAESTO POGLAVLJE

Kako prepoznati pravu religiju?

Kako prepoznati pravu religiju?
  • Da li su Bogu prihvatljive sve religije?

  • Po čemu se prepoznaje prava religija?

  • Ko danas služi Bogu onako kako on to želi?

1. Šta možemo očekivati ako živimo u skladu s Božjim merilima?

JEHOVA BOG nas mnogo voli i želi da nam bude dobro. Ako živimo u skladu s njegovim merilima, bićemo srećni i izbeći ćemo mnoge probleme (Isaija 48:17). Međutim, najpre ga moramo dobro upoznati i saznati šta očekuje od nas. Danas ima na stotine religija koje tvrde da govore istinu o Bogu. Ali pošto se njihova učenja veoma razlikuju, nemoguće je da sve one govore istinu.

2. Kako možemo znati koja je religija prava?

2 Kako možemo znati koja je religija prava? Nije potrebno da detaljno izučavamo sve religije i da ih međusobno upoređujemo. Dovoljno je da saznamo šta Sveto pismo govori o pravoj religiji, to jest o tome kako Bog želi da mu služimo. Evo jednog poređenja: Zamislite da treba da prepoznate falsifikovane novčanice. Da li biste morali da upamtite kako izgleda svaki falsifikat? Ne. Bilo bi bolje da naučite po čemu se prepoznaju prave novčanice. Tada vam ne bi bilo teško da prepoznate falsifikate. Slično tome, kada se upoznamo sa odlikama prave religije, lakše ćemo videti koje religije Bog ne odobrava.

3. Šta je Isus rekao da treba da radimo?

3 Mnogi veruju da on prihvata sve religije, ali iz Svetog pisma saznajemo da nije tako. Isus Hrist je rekao: „Neće svako ko mi govori: ’Gospode, Gospode‘, ući u nebesko kraljevstvo, nego onaj ko vrši volju mog Oca koji je na nebesima.“ Dakle, važno je da vršimo Božju volju, to jest da saznamo šta Bog očekuje od nas i da postupamo u skladu s tim. Koliko je to ozbiljno vidi se iz toga što je Isus one koji to ne rade uporedio sa zločincima, to jest sa onima koji čine bezakonje (Matej 7:21-23). Poput falsifikovanih novčanica, koje izgledaju kao prave ali nemaju nikakvu vrednost, neke religije tvrde da služe Bogu, ali on ih ne priznaje. Te religije nam neće pomoći da budemo bliski s Bogom, nego će nas čak udaljiti od njega.

4. Šta znači Isusovo poređenje o širokom i uskom putu?

4 Jehova svima nama pruža priliku da dobijemo večni život. Međutim, uslov je da mu služimo na ispravan način i da živimo po njegovim merilima. Nažalost, mnogi to ne žele. Zato nas je Isus podstakao: „Uđite na uska vrata. Jer širok je i prostran put koji vodi u uništenje i mnogo je onih koji njime idu. A uska su vrata i tesan je put koji vodi u život i malo je onih koji ga nalaze“ (Matej 7:13, 14). Prava religija je poput uskog puta koji vodi u večni život. Ostale religije su poput širokog puta koji vodi u uništenje. Jehova ne želi da iko bude uništen i zato svima pruža priliku da saznaju istinu o njemu (2. Petrova 3:9). Prema tome, sam naš život zavisi od toga da li služimo Bogu na pravi način.

ODLIKE PRAVE RELIGIJE

5. Kako možemo prepoznati one koji pripadaju pravoj religiji?

5 Kako možemo pronaći „tesan put“ koji vodi u život? Po čemu se prepoznaju oni koji pripadaju pravoj religiji? „Prepoznaćete ih po njihovim plodovima“, rekao je Isus. „Svako dobro drvo donosi dobar plod“ (Matej 7:16, 17). Dakle, oni se prepoznaju po svojim verovanjima i svom ponašanju. To ne znači da su savršeni i da nikada ne greše. Međutim, iskreno se trude da rade ono što Bog očekuje od njih. Osmotrimo šest odlika prave religije.

6, 7. (a) Kako Božje sluge gledaju na Sveto pismo? (b) Kakav primer nam je Isus pružio?

6 Zasniva svoja učenja na Svetom pismu. U samom Svetom pismu piše da je ono „nadahnuto od Boga i korisno za poučavanje, za ukoravanje, za popravljanje, za vaspitavanje u pravednosti, da Božji čovek bude sasvim sposoban i potpuno opremljen za svako dobro delo“ (2. Timoteju 3:16, 17). Apostol Pavle je hrišćanima u Solunu napisao: „Kad ste primili Božju reč, koju ste čuli od nas, niste je prihvatili kao ljudsku reč, nego kao Božju reč, što ona zaista i jeste“ (1. Solunjanima 2:13). Pripadnici prave religije se drže Božje Reči, a ne tradicije i ljudskih ideja.

7 Isus Hrist je pružio najbolji primer u tome. U molitvi svom nebeskom Ocu, rekao je: „Tvoja reč je istina“ (Jovan 17:17). Isus je verovao u Božju Reč i sve što je govorio bilo je u skladu s njom. Često bi naveo neki stih iz nje, koji bi uveo rečima: „Pisano je“ (Matej 4:4, 7, 10). Po uzoru na njega, današnje Božje sluge veruju da je Sveto pismo Božja Reč i svoja učenja zasnivaju isključivo na njemu.

8. Šta po uzoru na Isusa rade pripadnici prave religije?

8 Njeni pripadnici obožavaju samo Jehovu i govore drugima o njegovom imenu. Isus je rekao: „Jehovu, svog Boga, obožavaj i jedino njemu služi“ (Matej 4:10). Zato oni obožavaju samo Jehovu. Takođe objavljuju drugima njegovo ime i pomažu im da ga upoznaju. U Psalmu 83:18 piše: „Ti, kome je ime Jehova, Svevišnji [si] nad celom zemljom.“ Isus je pomagao drugima da upoznaju Boga i zato mu je u molitvi rekao: „Objavio sam tvoje ime ljudima“ (Jovan 17:6). Poput Isusa, pripadnici prave religije govore drugima o Božjem imenu i njegovim osobinama, kao i o tome šta će on učiniti u budućnosti.

9, 10. Po čemu se vidi da se pravi hrišćani međusobno vole?

9 Podstiče svoje pripadnike da iskreno vole jedni druge. Isus je rekao: „Po tome će svi znati da ste moji učenici, ako budete voleli jedan drugoga“ (Jovan 13:35). Prvi hrišćani su zaista voleli jedni druge. I danas pravi hrišćani vole jedni druge i ta ljubav pobeđuje sve razlike. Bez obzira na to iz kog su naroda i da li su bogati ili siromašni, oni su ujedinjeni i gledaju jedni na druge kao na braću i sestre. (Pročitati Kološanima 3:14.) Takva ljubav ne vlada u drugim religijama. Mnogi su spremni da ubiju pripadnike svoje religije samo zato što su druge nacionalnosti. Pravi hrišćani ne uzimaju oružje i nikada ne bi ubili nekog svog brata ili sestru u veri niti bilo koga drugog. U Bibliji piše: „Božja deca i Ðavolova deca poznaju se po ovome: ko god ne čini ono što je pravedno, ne potiče od Boga, kao ni onaj ko ne voli svog brata [...] Volimo jedan drugoga! Ne budimo kao Kain, koji je poticao od Zloga i ubio svog brata“ (1. Jovanova 3:10-12; 4:20, 21).

10 Ako zaista volimo druge, ne samo što im nećemo činiti zlo već ćemo im i pomagati. Nećemo štedeti svoje vreme, snagu i sredstva, već ćemo uvek biti spremni da učinimo nešto za njih i da ih ohrabrimo (Jevrejima 10:24, 25). Pravi hrišćani pomažu jedni drugima u vreme nevolje i uvek su iskreni i pošteni. Oni ne čine dobro samo onima koji su njihove vere, već svima, kao što nas Biblija i savetuje (Galatima 6:10).

11. Zašto je važno da verujemo u Isusa Hrista?

11 Skreće pažnju na to da je spasenje moguće jedino preko Isusa Hrista. U Svetom pismu piše: „Ni u kom drugom nema spasenja, jer nema drugog imena pod nebom datog ljudima po kome možemo biti spaseni“ (Dela apostolska 4:12). Kao što smo videli u 5. poglavlju, Isus je dao svoj život kao otkupnu žrtvu za poslušne ljude (Matej 20:28). Osim toga, Bog je postavio Isusa za Kralja nebeskog Kraljevstva koje će vladati nad celom zemljom. Da bismo dobili večni život, moramo slušati Isusa i živeti po njegovim učenjima. Sveto pismo kaže: „Ko iskazuje veru u Sina, ima večni život. Ko nije poslušan Sinu, neće videti život“ (Jovan 3:36).

12. Zašto se pravi hrišćani ne mešaju u politiku?

12 Ne meša se u politiku. Isus je rimskom namesniku Pontiju Pilatu rekao: „Moje kraljevstvo nije deo ovog sveta“ (Jovan 18:36). U kojoj god zemlji da žive, pravi hrišćani priznaju vlast nebeskog Kraljevstva i zato se ne mešaju u politiku. Oni ne staju ni na čiju stranu u političkim sukobima. Međutim, poštuju pravo drugih da se priključe nekoj partiji, da se kandiduju za neku političku funkciju i da glasaju. Premda se ne mešaju u politiku, oni poštuju zakon zemlje u kojoj žive. Zašto? Zato što Božja Reč kaže da hrišćani treba da budu podložni „vlastima nad sobom“ (Rimljanima 13:1). Međutim, kada vlasti zahtevaju od njih nešto što je u suprotnosti s Božjim zakonom, pravi hrišćani slede primer apostola koji su rekli: „Bogu se moramo pokoravati, a ne ljudima“ (Dela apostolska 5:29; Marko 12:17).

13. Kako pripadnici prave religije gledaju na Božje Kraljevstvo i šta zbog toga rade?

13 Njeni pripadnici propovedaju o Božjem Kraljevstvu kao o jedinom rešenju za probleme čovečanstva. Isus je prorekao: „Ova dobra vest o kraljevstvu propovedaće se po celom svetu za svedočanstvo svim narodima, i tada će doći kraj“ (Matej 24:14). Božje sluge znaju da su ljudske vlasti nemoćne i da samo Božje nebesko Kraljevstvo može rešiti probleme čovečanstva. Zato govore i drugima o tome (Psalam 146:3). Isus nas je učio da se molimo za tu savršenu vlast. On je rekao: „Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Matej 6:10). U Božjoj Reči je prorečeno da će to nebesko Kraljevstvo „smrviti i uništiti sva ona kraljevstva [sadašnje vlasti], a samo će stajati doveka“ (Danilo 2:44; Otkrivenje 16:14; 19:19-21).

14. Po vašem mišljenju, ko služi Bogu na pravi način?

14 Nakon što smo razmotrili ove odlike prave religije, razmislite o sledećem: Koja religija sva svoja učenja zasniva na Svetom pismu i govori drugima o Božjem imenu? Ko pokazuje pravu ljubav, veruje u Isusa, ne meša se u politiku i propoveda o Božjem Kraljevstvu kao o jedinom rešenju za probleme čovečanstva? Od svih religija i verskih grupa na svetu, koja ima sve te odlike? Činjenice pokazuju da su to Jehovini svedoci. (Pročitati Isaiju 43:10-12.)

ODLUKA PRED KOJOM SVI STOJIMO

15. Šta treba da radimo osim što verujemo u Boga?

15 Ako želimo da služimo Bogu na pravi način, nije dovoljno samo da verujemo u njega. Sveto pismo kaže da čak i demoni veruju da Bog postoji (Jakovljeva 2:19). Međutim, oni ne rade ono što je po Božjoj volji. Da bi Bog bio zadovoljan nama, osim što verujemo u njega treba i da činimo ono što on očekuje od nas. Takođe moramo napustiti religiju koju on ne odobrava i prihvatiti pravu.

16. Šta znači napustiti religiju koju Bog ne odobrava?

16 Apostol Pavle je napisao: „’Izađite iz njihove sredine i odvojte se‘, kaže Jehova, ’i ne dotičite više ništa nečisto‘, ’i ja ću vas primiti‘“ (2. Korinćanima 6:17; Isaija 52:11). Dakle, oni koji žele da služe Bogu ne smeju pripadati religijama koje on ne odobrava. Takođe moraju izbegavati sve njihove običaje.

17, 18. Šta je „Vavilon Veliki“ i zašto je važno da ga što pre napustimo?

17 Biblija pokazuje da se sve religije koje Bog ne odobrava zajedno nazivaju „Vavilon Veliki * (Otkrivenje 17:5). Taj naziv nas podseća na drevni grad Vavilon, u kom se nakon Potopa prvi put pojavila religija koju Bog nije odobravao. Mnoga pogrešna učenja i običaji koji su danas zastupljeni u mnogim religijama potekli su upravo iz drevnog Vavilona. Na primer, Vavilonci su obožavali trijade bogova, a danas je Trojstvo jedno od glavnih učenja u mnogim religijama. Međutim, Biblija jasno pokazuje da postoji samo jedan pravi Bog, Jehova, i da je Isus Hrist njegov Sin (Jovan 17:3). Vavilonci su takođe verovali u to da ljudi imaju besmrtnu dušu koja nastavlja da živi nakon smrti tela i da se duše zlih večno muče. Danas je u mnogim religijama zastupljeno verovanje u besmrtnu dušu, kao i verovanje u to da se duše večno muče u paklu.

18 Pošto su se verovanja iz drevnog Vavilona raširila po celom svetu, „Vavilon Veliki“ je odgovarajuć naziv za sve religije koje na pogrešan način prikazuju Boga. Bog je prorekao da će iznenada doći njihov kraj. Zaista je važno da napustimo „Vavilon Veliki“. Jehova Bog želi da odmah izađemo iz njega, dok još ima vremena. (Pročitati Otkrivenje 18:4, 8.)

Ako služimo Jehovi s njegovim narodom, dobićemo mnogo više nego što možemo izgubiti

19. Šta će vam Jehova dati zato što mu služite?

19 Neki mogu prestati da se druže s vama ako odlučite da napustite svoju religiju. Međutim, Jehova će vam dati mnogo više nego što možete izgubiti. Tako je bilo i sa Isusovim učenicima koji su mnogo toga ostavili da bi išli za njim. Kao i oni tada, i vi ćete dobiti mnogo braće i sestara u veri. Bićete deo jedne velike međunarodne porodice koju čine milioni pravih hrišćana koji se iskreno vole. Takođe se možete nadati večnom životu „u poretku koji dolazi“. (Pročitati Marka 10:28-30.) Možda će s vremenom i oni koji su prestali da se druže s vama početi da proučavaju Sveto pismo i da služe Jehovi.

20. Kakva budućnost očekuje one koji pripadaju pravoj religiji?

20 Sveto pismo kaže da će Bog uskoro uništiti ovaj zao svet i zameniti ga pravednim novim svetom pod vlašću njegovog Kraljevstva (2. Petrova 3:9, 13). Život u novom svetu biće predivan! Tada će postojati samo jedna religija. Zaista je mudro da uradimo sve što je neophodno kako bismo služili Bogu na pravi način.

^ odl. 17 Više informacija o tome zašto se može reći da je „Vavilon Veliki“ naziv za sve religije koje Bog ne odobrava može se naći u Dodatku, u delu pod nazivom „Šta je ’Vavilon Veliki‘?“.