Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DVANAESTO POGLAVLJE

Zašto treba da budemo poslušni Bogu?

Zašto treba da budemo poslušni Bogu?
  • Kako je moguće biti Božji prijatelj?

  • Kako znamo da se Satanine optužbe odnose i na nas?

  • Koje postupke Jehova mrzi?

  • Šta nam može pomoći da budemo poslušni Bogu?

1, 2. Koji su ljudi iz prošlosti bili Jehovini prijatelji?

KOGA biste izabrali za prijatelja? Verovatno bi to bio neko ko ima iste stavove i interesovanja kao vi. To bi sigurno bila osoba koja je poštena i dobra i uz to ima i druge lepe osobine.

2 U prošlosti su neki ljudi bili Božji prijatelji. Na primer, Jehova je za Avrahama rekao da je njegov prijatelj. (Pročitati Isaiju 41:8 i Jakovljevu 2:23.) Bogu je takođe bio drag kralj David i zato je za njega rekao da je čovek po njegovom srcu (Dela apostolska 13:22). Slično tome, za proroka Danila se u Svetom pismu kaže da je bio „miljenik Božji“ (Danilo 9:23).

3. Kakve osobe Jehova želi za prijatelje?

3 Zašto je Jehova smatrao Avrahama, Davida i Danila svojim prijateljima? To možemo zaključiti iz onoga što je rekao Avrahamu: „Poslušao [si] moj glas“ (Postanak 22:18). Dakle, Jehova za prijatelje želi osobe koje su ponizne i koje rade ono što on očekuje od njih. On je Izraelcima rekao: „Slušajte moj glas i biću vaš Bog, a vi ćete biti moj narod“ (Jeremija 7:23). Svako ko je poslušan Jehovi može biti njegov prijatelj!

JEHOVA POMAŽE SVOJIM PRIJATELJIMA

4, 5. Šta Jehova čini za svoje prijatelje?

4 Kako Jehova pomaže svojim prijateljima? U Svetom pismu se kaže da on traži prilike da pokaže „svoju silu štiteći one koji su mu odani celim srcem“ (2. Letopisa 16:9). Prema Psalmu 32:8, Jehova svojim prijateljima obećava: „Učiniću te razboritim i poučiću te putu kojim treba da ideš. Savetovaću te, oko će moje biti na tebi.“

5 Jehova zaista na divan način pokazuje svoju brigu. On nam pruža savete i budno pazi na nas dok se trudimo da ih primenjujemo. On iskreno želi da nam pomogne da se izborimo s problemima i brigama. (Pročitati Psalam 55:22.) Zato ako služimo Jehovi celim srcem, i mi ćemo moći da kažemo: „Jehovu uvek imam pred sobom. On mi je s desne strane, neću posrnuti“ (Psalam 16:8; 63:8). Dakle, Jehova nam može pomoći da mu ostanemo verni. Međutim, kao što znamo, jedan njegov neprijatelj želi da nas spreči u tome.

SATANINE OPTUŽBE

6. Za šta je Satana optužio ljude?

6 U prethodnom poglavlju smo govorili o tome da je Satana doveo u pitanje Božje pravo da vlada. Optužio je Boga da laže i da je nepravedan zato što Adamu i Evi nije dozvolio da sami određuju šta je dobro, a šta zlo. Kasnije je počeo da optužuje sve ljude da imaju sebične motive. Tvrdio je da ne služe Bogu zato što ga vole, već zbog onoga što dobijaju od njega. Takođe je tvrdio da može svakog čoveka da okrene protiv Boga. O tome se govori u Knjizi o Jovu. Ko je bio Jov i za šta ga je Satana optužio?

7, 8. (a) Kakav je čovek bio Jov? (b) Za šta je Ðavo optužio Jova?

7 Jov je živeo pre oko 3 600 godina. Bio je dobar čovek i Jehova je o njemu rekao: „Nema na zemlji takvog kao što je on — čovek besprekoran i pravedan, koji se boji Boga i kloni se zla“ (Jov 1:8). Jov je bio Božji prijatelj.

8 Ðavo je optužio Jova da služi Bogu iz sebičnih motiva. Rekao je Bogu: „Zar nisi ogradio njega i njegovu kuću i sve što ima svuda naokolo? Blagoslovio si delo njegovih ruku i njegova stoka se umnožila na zemlji. Ali, molim te, pruži ruku i dotakni se svega što ima, i videćeš da će te u lice prokleti“ (Jov 1:10, 11).

9. Šta je Jehova dozvolio Satani i zašto?

9 Dakle, Satana je tvrdio da Jov služi Bogu samo iz koristi. Takođe je tvrdio da će se Jov okrenuti protiv Boga kada mu bude teško. Kako je Jehova reagovao na te optužbe? Pošto su u pitanje bili dovedeni Jovovi motivi, Jehova je dozvolio Satani da ga iskuša. Na taj način se moglo jasno videti da li Jov zaista voli Boga.

JOVOVE NEVOLJE

10. (a) Koje su nevolje zadesile Jova? (b) Kako je on reagovao?

10 Satana je iskušao Jova mnogim nevoljama. Jov je izgubio svu stoku i skoro sve sluge su mu bile pobijene. Tako je ostao bez svega što je imao. Pored toga, sva deca su mu poginula usled jedne jake oluje. Uprkos svim tim strašnim nevoljama, „Jov nije sagrešio niti je rekao išta loše o Bogu“ (Jov 1:22).

11. (a) Za šta je Ðavo još optužio Jova? (b) Kako je Jov reagovao kada se razboleo?

11 Iako je video da je Jov ostao veran uprkos tome što je izgubio imovinu, sluge i decu, Ðavo nije odustao. Smatrao je da će se Jov okrenuti protiv Boga ako se bude razboleo. Jehova mu je dozvolio da udari Jova mučnom bolešću. Međutim, Jov ni tada nije izgubio veru u Boga, već je rekao: „Dokle god dišem, neću odstupiti od besprekornosti svoje!“ (Jov 27:5).

Jov je bio nagrađen za svoju vernost

12. Kako je Jov dokazao da Satana nije u pravu?

12 Pošto Jov nije znao za razgovor između Satane i Boga, on nije mogao znati da mu Satana nanosi nevolje. Mislio je da je Bog odgovoran za njegove probleme (Jov 6:4; 16:11-14). I pored toga, ostao mu je veran. Tako je dokazao da optužbe protiv njega nisu tačne.

13. Do čega je dovela Jovova vernost Bogu?

13 Zahvaljujući tome što mu je Jov ostao veran, Jehova je mogao da odgovori na Sataninu optužbu. Jov je dokazao da je Jehovin prijatelj i on ga je zbog toga nagradio (Jov 42:12-17).

KAKO SATANA NAS OPTUŽUJE

14, 15. Zašto možemo reći da je Satana optužio sve ljude?

14 Satana nije samo Jova optužio da služi Bogu iz sebičnih motiva. On je indirektno optužio i nas. To se jasno vidi iz Poslovica 27:11, gde Jehova kaže: „Budi mudar, sine moj, i obraduj mi srce, da mogu odgovoriti onome ko mi se ruga.“ Pošto su ove reči zapisane nekoliko vekova nakon Jovove smrti, jasno je da Ðavo nije prestao da se ruga Bogu i da optužuje njegove sluge. Kada smo poslušni Bogu, mi ga radujemo i on može da odgovori na Ðavolove optužbe. Istina, to nam ponekad nije lako. Ali zar nije divno što imamo priliku da dokažemo da Ðavo nije u pravu?

15 Satana je rekao: „Sve što čovek ima daće za dušu svoju“ (Jov 2:4). Važno je zapaziti da je Satana ovde upotrebio reč „čovek“. Dakle, nije optužio samo Jova, nego sve ljude, a to znači i nas. Satana želi da budemo neposlušni Bogu i da mu okrenemo leđa kad se nađemo u teškoj situaciji. Kako on pokušava da nas navede na to?

16. (a) Kojim metodama se Ðavo služi kako bi naveo ljude da se okrenu protiv Boga? (b) Kako bi Ðavo mogao pokušati da vas navede da prestanete da služite Bogu?

16 Kao što smo videli u 10. poglavlju, Ðavo se služi raznim metodama kako bi naveo ljude da se okrenu protiv Boga. S jedne strane, on napada direktno, poput ričućeg lava koji „traži koga da proždere“ (1. Petrova 5:8). Na primer, ponekad preko naših prijatelja, rođaka i drugih pokušava da nas navede da prestanemo da proučavamo Bibliju i da primenjujemo ono što učimo * (Jovan 15:19, 20). Satana napada i indirektno tako što se „pretvara da je anđeo svetlosti“ (2. Korinćanima 11:14). Prikazujući neispravne stvari kao nešto poželjno, on pokušava da nas navede na greh. Osim toga, on želi i da nas obeshrabri, navodeći nas da mislimo kako nismo dovoljno dobri da bismo služili Bogu (Poslovice 24:10). Bilo da napada kao „ričući lav“ bilo da se pretvara u „anđela svetlosti“, cilj mu je isti: On želi da dokaže da ćemo prestati da služimo Bogu kada naiđemo na probleme. Kako i mi poput Jova možemo ostati verni Bogu i tako opovrgnuti Satanine optužbe?

BUDIMO POSLUŠNI JEHOVI

17. Zašto treba da se držimo Jehovinih zapovesti?

17 Time što smo poslušni Jehovi, možemo dokazati da Satana nije u pravu. Šta nas pokreće da budemo poslušni? Ljubav prema Jehovi. Sveto pismo nas podstiče: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svom svojom snagom“ (Ponovljeni zakoni 6:5). Što je veća naša ljubav prema Bogu, veća je i naša želja da radimo ono što on očekuje od nas. Apostol Jovan je napisao: „Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti.“ Ako volimo Jehovu svim srcem, neće nam biti teško da se držimo njegovih zapovesti (1. Jovanova 5:3).

18, 19. (a) Šta Jehova želi da izbegavamo? (Videti okvir pod nazivom „ Šta Jehova mrzi“.) (b) Kako znamo da Bog od nas ne traži previše?

18 Kojih Jehovinih zapovesti treba da se držimo? Neke njegove zapovesti odnose se na postupke koje treba da izbegavamo. Neki od njih su navedeni u okviru pod nazivom „ Šta Jehova mrzi“, na 122. strani. Na prvi pogled neki od tih postupaka možda ne deluju loše. Ali kada razmislimo o biblijskim stihovima koji se tu navode, biće nam lakše da shvatimo zašto je mudro poslušati Jehovu. Istina, nije nimalo lako menjati svoje navike i postupke. Međutim, bićemo veoma srećni ako uspemo u tome (Isaija 48:17, 18). Kako znamo da mi to možemo?

19 Jehova nikada od nas ne traži previše. (Pročitati Ponovljene zakone 30:11-14.) On bolje od nas zna šta mi možemo, a šta ne možemo (Psalam 103:14). Jehova nam može dati snagu kada nam nije lako da mu budemo poslušni. Apostol Pavle je napisao: „Bog je veran, i neće dozvoliti da budete iskušani više nego što možete podneti, nego će stvoriti izlaz kad dođe iskušenje, da možete izdržati“ (1. Korinćanima 10:13). Štaviše, kada nam je posebno teško, Jehova nam daje izuzetnu snagu (2. Korinćanima 4:7). Nakon što je prošao kroz mnoge nevolje, Pavle je rekao: „Sve mogu uz pomoć onoga koji mi daje snagu“ (Filipljanima 4:13).

OSOBINE KOJE BOG VOLI

20. Koje osobine treba da razvijamo i zašto je to važno?

20 Naravno, nije dovoljno samo da izbegavamo ono što Jehova mrzi. Treba i da naučimo da volimo ono što on voli (Rimljanima 12:9). Zašto je to potrebno? Obično za prijatelje biramo one koji cene iste vrednosti kao i mi. I Jehova to isto čini. U 15. psalmu možemo videti kakve osobe Bog smatra prijateljima. (Pročitati Psalam 15:1-5.) Jehovini prijatelji imaju osobine koje se u Bibliji nazivaju „plod duha“. Među njima su „ljubav, radost, mir, dugotrpljivost, ljubaznost, dobrota, vera, blagost, samosavladavanje“ (Galatima 5:22, 23).

21. Šta će nam pomoći da steknemo osobine koje Bog voli?

21 Kako možemo steći osobine koje Bog voli? Treba najpre svoje razmišljanje da uskladimo s njegovim, a to možemo tako što ćemo redovno čitati i proučavati Sveto pismo (Isaija 30:20, 21). Proučavanje će nam takođe pomoći da više zavolimo Boga, a tada ćemo i više želeti da ga obradujemo svojim postupcima.

22. Šta ćemo postići ako smo poslušni Jehovi?

22 Da bismo bili poslušni Jehovi, potreban je trud. Možda treba mnogo da se menjamo. Promena ličnosti se u Bibliji upoređuje sa skidanjem stare odeće i oblačenjem nove (Kološanima 3:9, 10). Ali u Bibliji se o Jehovinim zapovestima kaže: „Ko ih se drži, veliku nagradu ima“ (Psalam 19:11). Ako ih se budete držali, sigurno ćete se i vi uveriti da vredi biti poslušan Jehovi. Ujedno ćete dokazati da Satana nije u pravu i obradovaćete Jehovu!

^ odl. 16 To ne znači da Satana upravlja tim ljudima. Međutim, on je bog ovog sveta i ceo svet je u njegovoj vlasti (2. Korinćanima 4:4; 1. Jovanova 5:19). Zato je logično što služenje Bogu nije prihvaćeno u ovom svetu i što se neki tome protive.