Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

ČETRNAESTO POGLAVLJE

Kako porodica može biti srećna?

Kako porodica može biti srećna?
  • Šta znači biti dobar muž?

  • Kako žena može ispuniti svoju ulogu?

  • Kako biti dobar roditelj?

  • Kako deca mogu doprineti sreći u porodici?

1. Šta je potrebno da bi porodica bila srećna?

JEHOVA BOG želi da imamo srećnu porodicu. U njegovoj Reči, Bibliji, nalaze se saveti za svakog člana porodice. Kada svi primenjuju te savete i ispunjavaju svoju ulogu, celoj porodici je dobro. Isus je rekao: „Srećni su oni koji slušaju Božju reč i drže je!“ (Luka 11:28).

2. Ko je osnivač porodice i zašto je važno da to znamo?

2 Važno je da budemo svesni toga da je osnivač porodice Jehova, za koga je Isus rekao da je naš Otac (Matej 6:9). Dakle, svaka porodica na zemlji postoji zahvaljujući njemu i zato možemo biti sigurni da on zna šta je potrebno da bi porodica bila srećna (Efešanima 3:14, 15). Pogledajmo zato šta Sveto pismo govori o ulozi svakog njenog člana.

BOG JE OSNIVAČ PORODICE

3. Šta Biblija kaže o nastanku porodice i kako znamo da je to istina?

3 Jehova je stvorio prvi ljudski par, Adama i Evu. Dao im je prelep dom, edenski vrt, i rekao im je: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju i sebi je podložite“ (Postanak 1:26-28; 2:18, 21-24). Znamo da to nije izmišljena priča ili legenda, jer je Isus govorio o tome kao o nečemu što se stvarno desilo (Matej 19:4, 5). Međutim, danas život nije ni nalik na ono što je Bog u početku želeo. Svi se suočavamo s mnogim problemima. Ipak, moguće je imati srećnu porodicu. Kako to znamo?

4. (a) Kako svaki član porodice može doprineti tome da ona bude srećna? (b) Zašto je važno da razmišljamo o Isusovom primeru?

4 Svaki član može doprineti sreći u porodici ako po uzoru na Boga pokazuje ljubav (Efešanima 5:1, 2). Ali kako se možemo ugledati na Boga koga ne vidimo? O njemu mnogo toga možemo naučiti iz primera njegovog prvorođenog Sina, Isusa Hrista (Jovan 1:14, 18). Dok je bio na zemlji, Isus je verno sledio primer svog Oca. Kada su ljudi posmatrali i slušali njega, to je bilo kao da posmatraju i slušaju njegovog Oca (Jovan 14:9). Treba da se ugledamo na Isusa ako želimo da naša porodica bude srećna. Pogledajmo zato kako je on pokazivao ljubav.

UZOR ZA MUŽEVE

5, 6. (a) Kako je Isus pružio primer muževima? (b) Šta je uslov da bi nekome bili oprošteni gresi?

5 Biblija kaže da muž treba da se ophodi prema svojoj ženi onako kako se Isus ophodio prema svojim učenicima. U njoj piše: „Muževi, volite svoje žene, kao što je i Hrist voleo skupštinu i sebe predao za nju [...] Tako i muževi treba da vole svoje žene kao svoje telo. Ko voli svoju ženu, voli samog sebe. Jer niko ne mrzi svoje telo, nego ga hrani i neguje, kao i Hrist skupštinu“ (Efešanima 5:23, 25-29).

6 Time što je pokazivao ljubav prema skupštini, to jest prema učenicima, Isus je pružio savršen primer muževima. Iako su njegovi učenici bili nesavršeni, Isus ih je voleo i čak je dao svoj život za njih (Jovan 13:1; 15:13). Sveto pismo kaže muževima: Volite svoje žene i nemojte se gneviti na njih“ (Kološanima 3:19). Šta će mužu pomoći da primeni taj savet, posebno kada njegova žena u nečemu pogreši? Ne treba da izgubi iz vida da i on greši i da mu Bog neće oprostiti ako on ne oprašta drugima. To znači da treba da oprašta i svojoj ženi. Naravno, i ona treba njemu da oprašta. (Pročitati Mateja 6:12, 14, 15.) Možemo reći da nema srećnog braka bez opraštanja.

7. Kako muž po uzoru na Isusa može pokazati da ima razumevanja prema ženi?

7 Isus je pružio dobar primer muževima i tako što je imao razumevanja prema svojim učenicima. Uzimao je u obzir njihove fizičke potrebe i nije od njih tražio više nego što su mogli da urade. Na primer, jednom prilikom kada su bili umorni, on im je rekao: „Pođite sa mnom na jedno osamljeno mesto i malo se odmorite“ (Marko 6:30-32). Po ugledu na Isusa, muž treba da ima razumevanja prema svojoj ženi. Biblija za žene kaže da su „slabije posude“ i da muževi treba da ih poštuju. Zašto? Zato što Bog ne pravi razliku između muškaraca i žena. On će svima dati dar večnog života (1. Petrova 3:7). Bogu su dragoceni svi koji su mu verni (Psalam 101:6).

8. (a) Zašto možemo reći da muž koji voli svoju ženu „voli samog sebe“? (b) Šta za muža i ženu znači to što su „jedno telo“?

8 Zašto Biblija kaže da muž koji voli svoju ženu „voli samog sebe“? Zato što, prema Isusovim rečima, muž i žena „nisu više dvoje, nego jedno telo“ (Matej 19:6). To znači da oni moraju biti verni jedno drugom (Poslovice 5:15-21; Jevrejima 13:4). Biće im lakše da sačuvaju vernost ako oboje brinu o seksualnim potrebama svog bračnog druga (1. Korinćanima 7:3-5). Biblija nas podseća: „Niko ne mrzi svoje telo, nego ga hrani i neguje.“ Muž treba da voli ženu kao što voli samog sebe i da ima na umu da je odgovoran svom poglavaru, Isusu Hristu (Efešanima 5:29; 1. Korinćanima 11:3).

9. (a) O čemu se govori u Filipljanima 1:8? (b) Zašto je važno da muž po uzoru na Isusa pokazuje ljubav?

9 Apostol Pavle je u Filipljanima 1:8 spomenuo ljubav „kakvu ima Isus Hrist“. Zbog toga što je Isus pokazivao ljubav, svi su se lepo osećali u njegovom društvu, pa i žene koje su bile njegove učenice (Jovan 20:1, 11-13, 16). Muž po uzoru na Isusa treba da pokazuje ljubav prema svojoj ženi. To je veoma važno, jer ona ima potrebu da se oseća voljenom.

UZOR ZA ŽENE

10. U čemu je Isus dobar primer za žene?

10 Da bi jedna porodica dobro funkcionisala, potrebno je da neko predvodi, da bude poglavar. Sveto pismo kaže: „Ženi je poglavar muškarac.“ Čak i Isus ima poglavara kome je podložan. U istom stihu piše: „Hristu je poglavar Bog“ (1. Korinćanima 11:3). Isusova podložnost Bogu je dobar primer za svakoga od nas, pošto svi imamo nekoga kome treba da budemo podložni.

11. (a) Kako žena treba da gleda na svog muža? (b) Kako njeno ponašanje može uticati na muža?

11 Nijedan poglavar porodice nije savršen i zato neće uvek savršeno ispunjavati svoje odgovornosti. Kako žena treba da reaguje kada se to desi? Ne treba da potcenjuje njegov trud niti da pokušava da preuzme njegovu ulogu. Treba da ima na umu da Bog veoma ceni ako se ona trudi da bude mirnog i blagog duha (1. Petrova 3:4). To će joj pomoći da bude podložna mužu, čak i kada to nije lako. Pored toga, u Bibliji piše: „Žena neka duboko poštuje svog muža“ (Efešanima 5:33). Ali šta ako on ne služi Bogu? Biblija podstiče žene: „Budite podložne svojim muževima, da biste one koji nisu poslušni Božjoj reči pridobile bez reči svojim ponašanjem, kad vide vaše čisto ponašanje i duboko poštovanje“ (1. Petrova 3:1, 2).

12. Kako znamo da nije pogrešno da žena s poštovanjem iznese svoje mišljenje?

12 Šta žena može uraditi ako u nečemu razmišlja drugačije od svog muža? Nije pogrešno da s poštovanjem iznese svoje mišljenje. Ono je možda sasvim na mestu i njen savet bi mogao koristiti celoj porodici. Osmotrimo jedan primer iz Svetog pisma. Jednom prilikom je Sara svom mužu Avrahamu predložila praktično rešenje za jedan porodični problem. On se nije složio s tim, ali Bog mu je rekao: „Poslušaj njen glas.“ (Pročitati Postanak 21:9-12.) Naravno, kada muž na kraju donese odluku, žena treba da je podrži ukoliko ta odluka nije u suprotnosti s Božjim zakonom. Tako će pokazati da je podložna (Dela apostolska 5:29; Efešanima 5:24).

Zašto je Sara dobar primer za žene?

13. (a) Kako se u Titu 2:4, 5 opisuje uloga žene u porodici? (b) Šta Biblija kaže o razdvajanju bračnih drugova i o razvodu?

13 Žena može mnogo toga da učini za porodicu. Na primer, u Bibliji se kaže da žene treba da „vole svoje muževe, da vole svoju decu, da budu razborite, čestite, uzorne domaćice, dobre, podložne svojim muževima“ (Titu 2:4, 5). I muž i deca vole i cene ženu koja tako postupa. (Pročitati Poslovice 31:10, 28.) Međutim, pošto bračni drugovi nisu savršeni, ponekad dolazi do problema zbog kojih neki odluče da se razdvoje ili razvedu. Biblija dozvoljava da se zbog nekih krajnje ozbiljnih razloga bračni drugovi razdvoje, to jest da ne žive više zajedno iako su još uvek muž i žena. Međutim, tu odluku ne treba olako doneti jer u Bibliji piše: „Žena [neka] ne odlazi od muža [...] i da muž ne ostavlja ženu“ (1. Korinćanima 7:10, 11). A što se tiče razvoda, on je pred Bogom opravdan samo ako je jedan od bračnih drugova počinio preljubu (Matej 19:9).

UZOR ZA RODITELJE

14. (a) Kako se Isus ophodio prema deci? (b) Šta roditelji treba da pruže deci?

14 Isus je savršen primer i za roditelje. Kada su drugi pokušali da spreče decu da mu prilaze, on je rekao: „Pustite decu da dolaze k meni. Ne branite im.“ Sveto pismo kaže šta je zatim uradio: „Uzeo je decu u krilo i blagosiljao ih, polažući ruke na njih“ (Marko 10:13-16). Dakle, Isus je provodio vreme s decom. Time je pružio primer roditeljima. Našoj deci nije dovoljno da samo ponekad izdvojimo vreme za njih. Jehova očekuje da redovno provodimo vreme s njima i da ih poučavamo o njemu. (Pročitati Ponovljene zakone 6:4-9.)

15. Kako roditelji mogu zaštititi svoju decu?

15 Danas više nego ikada roditelji treba da štite decu od onih koji bi mogli da ih povrede, na primer od seksualnih napasnika. Osmotrimo kako je Isus zaštitio svoje učenike, koje je toliko voleo da ih je nazvao dečicom. Kada su ga neprijatelji uhapsili s namerom da ga ubiju, on se pobrinuo da njegovi učenici ne stradaju (Jovan 13:33; 18:7-9). Ako ste roditelj, imajte na umu da Ðavo traži prilike da naudi vašoj deci. Zato je potrebno da ih unapred upozorite na opasnosti koje im prete * (1. Petrova 5:8). Danas na svakom koraku vreba neka opasnost kako u fizičkom, tako i u duhovnom ili moralnom pogledu.

Šta roditelji mogu da nauče od Isusa?

16. Kako Isusov primer može pomoći roditeljima kada je reč o disciplini?

16 Poslednje večeri Isusovog života na zemlji, njegovi učenici su se raspravljali oko toga ko je najveći među njima. Isus se nije naljutio na njih, već je nastavio da ih poučava rečima i primerom (Luka 22:24-27; Jovan 13:3-8). Kako nam Isusov primer može pomoći da budemo uspešni u disciplinovanju dece? Disciplina im je svakako potrebna, ali ne smemo preterivati. Biblija nas savetuje da ih disciplinujemo samo „koliko treba“. To nikada ne smemo da radimo u besu. Sigurno ne želimo da izgovorimo neke nepromišljene reči koje probadaju poput mača (Jeremija 30:11; Poslovice 12:18). Disciplinu treba primenjivati na takav način da dete može nešto da nauči iz toga (Efešanima 6:4; Jevrejima 12:9-11).

UZOR ZA DECU

17. Šta deca mogu da nauče od Isusa?

17 Da li i deca mogu nešto da nauče od Isusa? Naravno. Iz njegovog primera mogu videti šta znači biti poslušan roditeljima. „Govorim onako kako me je Otac naučio“, rekao je Isus i zatim dodao: „Uvek činim ono što je njemu ugodno“ (Jovan 8:28, 29). Dakle, Isus je uvek bio poslušan svom nebeskom Ocu. Iz Svetog pisma saznajemo da se od dece očekuje da slušaju svoje roditelje. (Pročitati Efešanima 6:1-3.) Iako je Isus i kao dete bio savršen, bio je poslušan svojoj majci Mariji i poočimu Josifu, koji su bili nesavršeni. To je sigurno doprinelo tome da njihova porodica bude srećna (Luka 2:4, 5, 51, 52).

18. (a) Zašto je Isus uvek slušao svog nebeskog Oca? (b) Koga deca mogu obradovati ako su poslušna?

18 Kako se deca mogu ugledati na Isusa i obradovati svoje roditelje? Mladima ponekad nije lako da budu poslušni roditeljima. Međutim, Bog to očekuje od njih (Poslovice 1:8; 6:20). Isus je slušao svog nebeskog Oca čak i kada mu je bilo veoma teško. Kada je jednom prilikom Bog očekivao od njega da uradi nešto što nije bilo nimalo lako, Isus ga je zamolio: „Ukloni ovu čašu od mene.“ Pa ipak, uradio je ono što je Otac tražio od njega. Zašto? Zato što je verovao da Otac zna šta je najbolje u toj situaciji (Luka 22:42). Kada su poslušna, deca mogu obradovati svoje roditelje i svog nebeskog Oca * (Poslovice 23:22-25).

Šta može pomoći mladima kada su pod pritiskom da urade nešto loše?

19. (a) Kako Ðavo vrši pritisak na mlade? (b) Kako loše ponašanje dece utiče na roditelje?

19 Nema sumnje da će Ðavo, koji je iskušavao Isusa, pokušati da navede mlade da čine ono što je loše (Matej 4:1-10). On može vršiti pritisak na njih preko njihovih vršnjaka. Pošto uticaj drugih može biti veoma snažan, važno je da mladi ne budu u lošem društvu (1. Korinćanima 15:33). Jakovljeva ćerka Dina se družila s mladima koji nisu služili Jehovi i zbog toga je upala u mnoge nevolje (Postanak 34:1, 2). Cela porodica pati kada je jedan njen član neposlušan Jehovi, na primer tako što počini polni nemoral (Poslovice 17:21, 25).

VAŠA PORODICA MOŽE BITI SREĆNA

20. Šta svako treba da radi da bi porodica bila srećna?

20 Lakše je rešavati porodične probleme kada se primenjuju saveti iz Svetog pisma. Zapravo, to je presudno da bi porodica bila srećna. Zato muž treba da voli svoju ženu i da se ophodi prema njoj kao što se Isus ophodio prema svojim učenicima. Žena treba da bude podložna svom mužu i da se trudi da bude poput „vrsne žene“ koja je opisana u Poslovicama 31:10-31. Roditelji su dužni da poučavaju svoju decu (Poslovice 22:6). Otac treba da „dobro upravlja svojim domom“ (1. Timoteju 3:4, 5; 5:8). A od dece se očekuje da slušaju roditelje (Kološanima 3:20). Pošto niko nije savršen, ponekad ćemo pogrešiti. Kada se to desi, budimo ponizni i izvinimo se.

21. (a) Kakva nas budućnost očekuje? (b) Kako danas možemo imati srećan porodični život?

21 U Bibliji se nalazi mnoštvo vrednih saveta za srećan porodični život. Ona takođe govori da će Bog uspostaviti novi svet i pretvoriti zemlju u raj. Tada će sve porodice služiti njemu i biti srećne (Otkrivenje 21:3, 4). Očekuje nas zaista divna budućnost! Ali već sada možemo uživati u srećnom porodičnom životu ako primenjujemo savete koje nam Bog daje preko svoje Reči, Biblije.

^ odl. 15 Saveti o tome kako zaštititi decu mogu se naći u knjizi Uči od Velikog Učitelja, u 32. poglavlju; izdali Jehovini svedoci.

^ odl. 18 Ako roditelji traže od dece da prekrše Božji zakon, ona tada nisu dužna da ih poslušaju (Dela apostolska 5:29).