Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

SEDAMNAESTO POGLAVLJE

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom
  • Zašto treba da se molimo Bogu?

  • Šta moramo raditi da bi Bog slušao naše molitve?

  • Kako Bog odgovara na molitve?

„Tvorac neba i zemlje“ rado sluša naše molitve

1, 2. (a) Zašto možemo reći da je velika čast to što možemo da se molimo Bogu? (b) Zašto treba da saznamo šta Sveto pismo kaže o molitvi?

U POREÐENJU sa ogromnim svemirom, naša planeta je veoma mala. Sveto pismo kaže da su za Jehovu, koji je „Tvorac neba i zemlje“, svi ljudi zajedno poput jedne sićušne kapi vode (Psalam 115:15; Isaija 40:15). Ali u Svetom pismu takođe piše: „Jehova je blizu svih koji ga prizivaju, svih koji ga u istini prizivaju. Ispunjava želju onima koji ga se boje, čuje vapaj njihov“ (Psalam 145:18, 19). Razmislimo šta to znači. Svemoćni Stvoritelj želi da bude blizak s nama i rado sluša naše molitve. Zaista je velika čast što možemo da se obraćamo Bogu u molitvi!

2 Međutim, da bi on slušao naše molitve, moramo mu se moliti onako kako on to želi. Zato je važno da saznamo šta Sveto pismo kaže o molitvi. Molitva nam može pomoći da budemo bliski s Jehovom.

ZAŠTO TREBA DA SE MOLIMO JEHOVI?

3. Zašto treba da se molimo Jehovi?

3 Jehova želi da mu se obraćamo i podstiče nas da to činimo. U njegovoj Reči se kaže: „Ne brinite se ni za šta, nego u svemu molitvom i usrdnim moljenjem sa zahvaljivanjem iznesite svoje molbe Bogu. I Božji mir koji prevazilazi svaki um čuvaće vaša srca i vaše misli preko Hrista Isusa“ (Filipljanima 4:6, 7). Nemojmo propustiti divnu priliku da razgovaramo sa Vrhovnim Vladarom svemira!

4. Kako nam molitva pomaže da ojačamo prijateljstvo s Jehovom?

4 Zahvaljujući molitvi, naše prijateljstvo s Jehovom može biti još snažnije. Pravi prijatelji ne razgovaraju samo kada im nešto treba. Oni su zainteresovani jedan za drugoga i njihovo prijateljstvo postaje sve snažnije dok jedan drugom govore šta misle i osećaju. Slično je i s našim prijateljstvom s Jehovom. Proučavajući ovu knjigu, videli smo da nam je on preko Svetog pisma otkrio kakve su njegove osobine i šta namerava da učini u budućnosti. Tako smo ga bolje upoznali. S druge strane, putem molitve mi možemo njemu kao svom nebeskom Ocu da izrazimo svoje najdublje misli i osećanja. To nam pomaže da budemo veoma bliski s njim (Jakovljeva 4:8).

DA LI BOG SLUŠA NAŠE MOLITVE?

5. Kako znamo da Jehova ne sluša sve molitve?

5 Da li Jehova sluša sve molitve? Osmotrimo šta je on rekao neposlušnim Izraelcima u danima proroka Isaije: „Mnoge molitve izgovarate, ali ja ih ne slušam, jer su vam ruke pune krvi“ (Isaija 1:15). Dakle, Bog neće slušati naše molitve ako radimo nešto što on ne odobrava. Pored toga, potrebno je da obratimo pažnju na još neke važne stvari.

6. Zašto je važno da imamo veru i po čemu se vidi da li je imamo?

6 Pre svega, važno je da imamo veru. (Pročitati Marka 11:24.) Apostol Pavle je napisao: „Bez vere nije moguće ugoditi Bogu, jer onaj ko mu pristupa mora verovati da on postoji i da nagrađuje one koji ga revno traže“ (Jevrejima 11:6). To što znamo da Bog postoji i da sluša molitve ne znači obavezno da imamo veru. Vera se vidi po delima. Ako je zaista imamo, bićemo poslušni Jehovi u svakodnevnom životu (Jakovljeva 2:26).

7. (a) Zašto treba da se s poštovanjem obraćamo Jehovi u molitvi? (b) Po čemu će se videti da smo ponizni i iskreni kada se molimo?

7 Takođe je potrebno da budemo ponizni i da pokazujemo poštovanje dok se molimo. Kada ljudi imaju priliku da se obrate kralju ili predsedniku, obično to čine s puno poštovanja. Mi sigurno imamo još više razloga da pokažemo poštovanje kada razgovaramo s Jehovom, pošto je on „Bog Svemoćni“ (Postanak 17:1; Psalam 138:6). Iz načina na koji se obraćamo Bogu treba da bude očigledno da razumemo koliko je on uzvišeniji od nas. Pored toga, ako smo ponizni, molićemo se od srca, a ne samo po navici, i nećemo uvek ponavljati jedno te isto (Matej 6:7, 8).

8. Kako možemo postupati u skladu s našim molitvama?

8 Da bi Bog slušao naše molitve, važno je i da postupamo u skladu s njima, to jest da uradimo sve što je do nas. Na primer, ako se molimo: „Daj nam danas hleb naš za ovaj dan“, moramo biti spremni da naporno radimo i ne smemo biti izbirljivi kada je reč o poslu (Matej 6:11; 2. Solunjanima 3:10). Ako se molimo da savladamo neke svoje slabosti, moramo izbegavati situacije koje bi nas mogle dovesti u iskušenje (Kološanima 3:5). Osmotrimo sada neka uobičajena pitanja o molitvi.

UOBIČAJENA PITANJA O MOLITVI

9. (a) Kome treba da se molimo i preko koga? (b) Zašto treba da se molimo preko Isusa?

9 Kome treba da se molimo? Isus je poučio svoje učenike da se mole ovako: „Oče naš, koji si na nebesima“ (Matej 6:9). Dakle, molitve treba upućivati samo Jehovi Bogu. Međutim, Jehova želi da se molimo preko njegovog jedinorođenog Sina, Isusa Hrista. Zašto? Kao što smo saznali u 5. poglavlju, Bog je poslao Isusa na zemlju da nas otkupi od greha i smrti (Jovan 3:16; Rimljanima 5:12). Pored toga, on je Prvosveštenik i Sudija (Jovan 5:22; Jevrejima 6:20). I sam Isus je rekao: „Ja sam put i istina i život. Niko ne dolazi k Ocu osim preko mene“ (Jovan 14:6). Dakle, treba da se molimo samo Jehovi, ali preko njegovog Sina.

10. Kako znamo da ne treba da budemo u nekom posebnom položaju dok se molimo?

10 Da li treba da budemo u nekom posebnom položaju dok se molimo? Ne. Iz Biblije saznajemo da su verni ljudi bili u različitim položajima dok su se molili Bogu, na primer da su sedeli, klečali ili stajali (1. Letopisa 17:16; Nemija 8:6; Danilo 6:10; Marko 11:25). Dakle, Jehova ne zahteva da nam telo ili ruke budu u nekom posebnom položaju. Njemu je pre svega važno ono što nam je u srcu. Štaviše, on čuje i kada se molimo u sebi. Takvu molitvu možemo uputiti na svakom mestu i u svakoj situaciji, a posebno kada nam iznenada zatreba pomoć. Jehova i te kako sluša takve molitve, iako ljudi oko nas možda neće ni primetiti da smo se pomolili (Nemija 2:1-6).

11. Za šta možemo da se molimo?

11 Za šta možemo da se molimo? Biblija kaže: „Šta god da molimo u skladu s [Jehovinom] voljom, on nas čuje“ (1. Jovanova 5:14). Dakle, možemo da se molimo za sve što je u skladu s njegovom voljom. Da li u to spadaju i neke naše brige? Naravno. Molitva je poput razgovora s bliskim prijateljem. Biblija nas podstiče da otvoreno razgovaramo s Jehovom i zato kaže: „Pred njim izlivajte srce svoje“ (Psalam 62:8). Na mestu je da se molimo za sveti duh, koji nam može pomoći da postupamo ispravno (Luka 11:13). Takođe možemo da se molimo za pomoć da donosimo dobre odluke i za snagu da se izborimo s problemima (Jakovljeva 1:5). Kada pogrešimo, treba da tražimo oproštaj na temelju Hristove otkupne žrtve (Efešanima 1:3, 7). Naravno, ne treba da se molimo samo za sebe već i za druge, na primer za članove porodice i braću i sestre u veri (Dela apostolska 12:5; Kološanima 4:12).

12. Šta treba da bude najvažnije u našim molitvama?

12 Šta treba da nam bude najvažnije u molitvama? Jehova i njegova volja. Imamo mnogo razloga da ga od srca hvalimo i da mu zahvaljujemo za svu njegovu dobrotu (1. Letopisa 29:10-13). Isus nas je poučio kako da se molimo i to je zapisano u Mateju 6:9-13. (Pročitati.) U toj molitvi, poznatoj kao Očenaš, on je rekao da treba da se molimo da se sveti Božje ime, da dođe njegovo Kraljevstvo i da njegova volja bude na zemlji kao što je na nebu. Tek nakon toga, Isus je rekao da možemo da se molimo i za naše potrebe. Kada sledimo taj primer i kada je Bog na prvom mestu u našim molitvama, pokazujemo da ne mislimo samo na sebe.

13. Koliko treba da traju naše molitve?

13 Koliko treba da traju naše molitve? Sveto pismo to ne kaže. Pre obroka ćemo se verovatno kratko pomoliti, ali kada želimo da otvorimo svoje srce Jehovi, naša molitva će trajati duže (1. Samuilova 1:12, 15). Ipak, Isus je osudio ljude koji su sebe smatrali pravednima i upućivali duge molitve pred drugima kako bi ostavili utisak na njih (Luka 20:46, 47). Međutim, takve molitve ne ostavljaju utisak na Jehovu. Njemu nije važna dužina molitve, već da naša molitva bude od srca. Dakle, molitve mogu biti duže ili kraće, u zavisnosti od potreba i okolnosti. To važi kako za lične tako i za javne molitve.

Bog uvek sluša naše molitve

14. (a) U kom smislu treba da se neprestano molimo? (b) Kako na vas utiče saznanje da možete uvek da se molite Jehovi?

14 Koliko često možemo da se molimo? Biblija nas podstiče: „Ustrajte u molitvi“ (Rimljanima 12:12) Takođe nas savetuje: „Neprestano se molite“ (1. Solunjanima 5:17). Naravno, to ne znači da treba da se molimo bukvalno sve vreme, već da se molimo redovno. Treba uvek da zahvaljujemo Jehovi za njegovu dobrotu i da tražimo od njega da nas vodi, teši i jača. Zar nije divno što nam Jehova dozvoljava da mu se molimo kad god i koliko god želimo? Ako zaista cenimo molitvu, koristićemo svaku priliku da se obratimo našem nebeskom Ocu.

15. Zašto treba da kažemo „amin“ na kraju ličnih i javnih molitvi?

15 Zašto treba da kažemo „amin“ na kraju molitve? Reč „amin“ znači „tako je“ ili „neka bude tako“. Iz Svetog pisma vidimo da je na mestu da kažemo „amin“ kada se sami molimo ili kada nas neko zastupa u molitvi (1. Letopisa 16:36; Psalam 41:13). Kada kažemo „amin“ na kraju lične molitve, potvrđujemo da smo iskreno mislili ono što smo rekli. A kada na kraju javne molitve u sebi ili naglas kažemo „amin“, pokazujemo da se slažemo sa onim što je rečeno (1. Korinćanima 14:16).

KAKO BOG ODGOVARA NA NAŠE MOLITVE

16. U šta možemo biti uvereni?

16 Da li Jehova stvarno odgovara na naše molitve? Naravno. Imamo mnogo razloga da verujemo da „onaj koji sluša molitve“ odgovara milionima iskrenih ljudi koji mu se obraćaju (Psalam 65:2). Kako on to čini? Na razne načine.

17. Kako znamo da Bog odgovara na naše molitve preko anđela i preko svojih slugu na zemlji?

17 Jehova odgovara na naše molitve preko anđela i preko svojih slugu na zemlji (Jevrejima 1:13, 14). Često se dešavalo da se neko moli da razume Bibliju i da ga ubrzo nakon toga poseti neki Jehovin svedok. Takvi primeri potvrđuju da anđeli učestvuju u propovedanju dobre vesti o Kraljevstvu (Otkrivenje 14:6). A kada nam je potrebna pomoć, Jehova nam može odgovoriti na molitvu tako što će podstaći nekog našeg brata ili sestru u veri da nam pomogne (Poslovice 12:25; Jakovljeva 2:16).

Jehova nam može odgovoriti na molitvu preko nekog našeg brata ili sestre u veri

18. Kako Jehova odgovara na molitve preko svetog duha i svoje Reči?

18 Jehova Bog na molitve svojih slugu odgovara i preko svetog duha i svoje Reči, Biblije. Kako on to čini? Ako se molimo za pomoć da se izborimo s problemima, on nas putem svetog duha može usmeriti i dati nam snagu (2. Korinćanima 4:7). Kada se molimo Jehovi da nam pomogne da donesemo mudru odluku, on nam često odgovara preko Biblije. Na primer, neke korisne stihove možemo pronaći dok proučavamo Bibliju ili čitamo publikacije temeljene na njoj. Pored toga, možda ćemo neke biblijske misli koje su nam potrebne čuti na sastanku ili od nekog starešine u skupštini (Galatima 6:1).

19. Šta treba da imamo na umu ako nam se čini da Jehova nije uslišio neku našu molitvu?

19 Ponekad se možda pitamo: „Zašto Jehova još uvek nije uslišio moju molitvu?“ Možemo biti sigurni da razlog nije to što on ne može da odgovori. Imajmo na umu da Jehova zna kada je najbolje da nam odgovori na molitvu i kako to da učini. On bolje od nas samih zna šta nam je potrebno. Često dopušta da se neko vreme molimo za nešto, da takoreći tražimo i kucamo (Luka 11:5-10). Ako istrajemo u tome, on će videti da mi to iskreno želimo i da stvarno verujemo da će uslišiti našu molitvu. Pored toga, Jehovin odgovor na molitvu nije uvek očigledan. Na primer, on možda neće ukloniti neki problem, već će nam dati snagu da istrajemo. (Pročitati Filipljanima 4:13.)

20. Zašto treba da iskoristimo svaku priliku da se molimo?

20 Zaista možemo biti zahvalni što Stvoritelj svemira sluša naše molitve! (Pročitati Psalam 145:18.) Za nas je velika čast što možemo da mu se obraćamo. Ako iskoristimo svaku priliku za to, postaćemo veoma bliski s njim, a to će nam sigurno doneti veliku radost.