Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DEVETNAESTO POGLAVLJE

Održimo se u Božjoj ljubavi

Održimo se u Božjoj ljubavi
  • Kako pokazujemo da volimo Boga?

  • Šta će nam pomoći da se održimo u Božjoj ljubavi?

  • Kako će Jehova nagraditi one koji mu ostanu verni?

Da li će Jehova biti naše utočište u ovim teškim vremenima?

1, 2. Gde danas možemo pronaći utočište?

ZAMISLITE da ste negde na otvorenom i primećujete da se sprema oluja. Nebo prekrivaju tamni oblaci. Počinje da grmi i seva, a ubrzo i da pljušti kiša. Gledate da se što pre sklonite. A onda pored puta zapažate jedno bezbedno mesto koje vam može poslužiti kao zaklon. Kakvo olakšanje!

2 Mi smo danas u sličnoj situaciji. Stanje u svetu je sve gore, ali postoji jedan zaklon, to jest utočište, gde možemo biti potpuno bezbedni. U Svetom pismu piše: „Reći ću Jehovi: ’Ti si utočište moje i tvrđava moja, Bog moj, u kog ću se uzdati‘“ (Psalam 91:2).

3. Šta treba da radimo da bi Jehova bio naše utočište?

3 Zaista je divno znati da Jehova, Stvoritelj i Vrhovni Vladar svemira, može biti naše utočište. On nam može pomoći da se izborimo sa svakim problemom i moćniji je od bilo koga ko bi nam mogao nauditi. Čak i ako doživimo nešto loše, Jehova će u budućnosti nadoknaditi svaku štetu. Šta treba da radimo da bi Jehova bio naše utočište? Treba da se uzdamo u njega. Pored toga, Božja Reč nas podstiče: „Održite se u Božjoj ljubavi“ (Judina 21). To znači da treba da se trudimo da ostanemo bliski s njim. Ali kako možemo uspeti u tome?

BUDIMO ZAHVALNI ZA JEHOVINU LJUBAV

4, 5. Koji su neki izrazi Jehovine ljubavi prema nama?

4 Da bismo ostali bliski s Jehovom, treba da zapažamo kako on pokazuje ljubav prema nama. Podsetimo se nekih izraza njegove ljubavi o kojima smo govorili u ovoj knjizi. Jehova je stvorio našu prelepu planetu s raznolikim biljnim i životinjskim svetom i mnogim prirodnim bogatstvima. Takođe nam je dao hranu i vodu, bez kojih ne bismo mogli da živimo. Preko Svetog pisma nam je otkrio svoje ime i svoje osobine. Takođe smo saznali da je na zemlju poslao svog voljenog Sina, koji je patio i umro za nas (Jovan 3:16). Zahvaljujući tom neprocenjivom daru, možemo imati divnu budućnost.

5 Bog je učinio još nešto da bismo mogli da imamo takvu budućnost. On je na nebu uspostavio Mesijansko Kraljevstvo, koje će uskoro okončati svu patnju i pretvoriti zemlju u raj. Zaista će biti divno živeti večno u miru i sreći (Psalam 37:29). Osim toga, Bog nam je dao savete koji nam mogu pomoći da već danas budemo srećni. Dao nam je i mogućnost da mu se molimo i uvek je spreman da nas sasluša. To su samo neki izrazi njegove ljubavi prema čovečanstvu i prema svakome od nas pojedinačno.

6. Kako na nas treba da utiče to što Jehova pokazuje ljubav prema nama?

6 Kako na nas treba da utiče to što Jehova pokazuje ljubav prema nama? Nema sumnje da on zaslužuje našu ljubav. Štaviše, i Isus je rekao da najveća zapovest glasi: „Voli Jehovu, svog Boga, svim svojim srcem i svom svojom dušom i svim svojim umom“ (Matej 22:37). Šta zapravo znači voleti Boga? Da li je dovoljno samo to što osećamo ljubav prema njemu?

7. Zašto nije dovoljno samo osećati ljubav prema Jehovi?

7 Iz Biblije saznajemo da je potrebno nešto više. Evo jednog primera. Da bi se dobio plod, neophodno je imati seme. Ali to samo po sebi nije dovoljno. Treba da zasadimo seme i da čekamo da drvo naraste i donese plod. Slično tome, dobro je što osećamo ljubav prema Jehovi, ali to nije dovoljno. Biblija kaže: „Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške“ (1. Jovanova 5:3). Dakle, ako imamo pravu ljubav prema Bogu, to će se videti po našim delima. Simbolično rečeno, donosićemo plodove. (Pročitati Mateja 7:16-20.)

8, 9. Po čemu će se videti da volimo Boga i da smo mu zahvalni?

8 Ako volimo Boga, držaćemo se njegovih zapovesti i primenjivaćemo biblijska načela u životu. To u suštini nije teško. Jehovini zakoni nas ne opterećuju, već nam pomažu da budemo srećni i zadovoljni (Isaija 48:17, 18). Ako ih se držimo, mi pokazujemo svom nebeskom Ocu da smo zahvalni za sve što je učinio za nas. Nažalost, danas je većina ljudi nezahvalna. Takvih ljudi je bilo i u vreme kada je Isus bio na zemlji. Jednom prilikom je izlečio deset gubavaca, ali samo jedan se vratio da mu zahvali (Luka 17:12-17). Sigurno želimo da budemo poput tog zahvalnog čoveka, a ne poput ostale devetorice.

9 Poslušnost Božjim zapovestima će nam pomoći da ostanemo bliski s njim. Koje su to zapovesti? Prisetimo se samo nekih o kojima je već bilo reči u ovoj knjizi.

NEGUJMO SVOJE PRIJATELJSTVO S JEHOVOM

10. Zašto je potrebno da neprestano učimo o Jehovi?

10 Da bismo postali Jehovini prijatelji, moramo dobro da ga upoznamo. Zapravo, nikada ne treba da prestanemo da učimo o njemu. Zamislite da se nalazite napolju u hladnoj noći i da se grejete pored vatre. Da li biste dozvolili da se ona ugasi? Ne, već biste neprestano dodavali drva da bi vas vatra i dalje grejala, pogotovo ako bi vam od toga zavisio život. Kao što su drva potrebna da bi vatra gorela, tako je i „znanje o Bogu“ neophodno da bi naša ljubav prema njemu bila jaka (Poslovice 2:1-5).

Neprestano radimo na tome da naša ljubav prema Jehovi ostane jaka

11. Kako je Isusova pouka uticala na njegove učenike?

11 Isus je želeo da njegovi učenici žarko vole Jehovu i divnu istinu iz njegove Reči. Nakon što je uskrsnuo, on je dvojici svojih učenika objasnio da su se na njemu ispunila neka proročanstva iz hebrejskog dela Svetog pisma. Kako je to uticalo na njih? Oni su rekli: „Zar nam nije srce gorelo dok nam je putem govorio, dok nam je tumačio Pisma?“ (Luka 24:32).

12, 13. (a) Zašto danas nije lako sačuvati ljubav prema Bogu i Bibliji? (b) Šta treba da radimo da naša ljubav ne bi ohladnela?

12 Kako ste se osećali kada ste saznali istinu iz Biblije? Verovatno vam je srce bilo ispunjeno radošću i ljubavlju prema Bogu. Možda ste oduševljeno pričali svima o onome što ste saznali. Međutim, važno je sačuvati ljubav prema Bogu i biblijskoj istini i potruditi se da ona s vremenom bude sve veća. Zašto to nije lako? Zato što je Isus za naše vreme prorekao: „Kod većine [će] ohladneti ljubav“ (Matej 24:12). Mi ne želimo da se to i nama desi. Šta onda treba da radimo?

13 Treba i dalje da učimo o Jehovi Bogu i Isusu Hristu (Jovan 17:3). Kada saznamo nešto iz Božje Reči, treba duboko da razmišljamo o tome i da se pitamo: „Šta iz ovoga učim o Jehovi? Kako mi to pomaže da ga volim svim srcem, svim umom i svom dušom?“ (Pročitati 1. Timoteju 4:15.) Takvo razmišljanje će nam pomoći da iz dana u dan sve više volimo Jehovu.

14. Kako nam molitva pomaže da sačuvamo ljubav prema Bogu?

14 Da bismo sačuvali ljubav prema Bogu, treba i da se redovno molimo (1. Solunjanima 5:17). U 17. poglavlju ove knjige saznali smo da je molitva dragocen dar od Boga. Pošto je za svako prijateljstvo neophodna dobra komunikacija, treba redovno da se molimo da bismo ostali bliski s Bogom. Ne smemo dozvoliti da naše molitve budu rutinske — da mehanički ponavljamo iste reči. Treba da razgovaramo s Jehovom kao što dete razgovara sa ocem. Iako treba da mu se obraćamo s poštovanjem, on želi da budemo otvoreni i iskreni (Psalam 62:8). Proučavanje Svetog pisma i molitva važan su deo našeg služenja Bogu i pomažu nam da se održimo u Božjoj ljubavi.

RADOSNO SLUŽIMO BOGU

15, 16. Kako treba da gledamo na službu propovedanja?

15 Ako želimo da služimo Bogu, nije dovoljno da samo proučavamo Sveto pismo i molimo se. Potrebno je i da govorimo drugima o svojim verovanjima. Da li ste razgovarali s nekim o biblijskoj istini? Za nas je velika čast što nam je poveren tako važan zadatak (1. Timoteju 1:12). Kada govorimo drugima o onome što smo naučili o Jehovi Bogu, mi učestvujemo u službi koja je poverena svim pravim hrišćanima — u propovedanju dobre vesti o Božjem Kraljevstvu. (Pročitati Mateja 24:14; 28:19, 20.)

16 Apostol Pavle je na službu propovedanja gledao kao na nešto dragoceno i nazvao ju je blagom (2. Korinćanima 4:7). Ne postoji ništa bolje što bismo mogli raditi od toga da govorimo drugima o Jehovi Bogu i tome šta će on učiniti za ljude. Mi time radimo nešto za Boga, a on će nas bogato nagraditi. Pored toga, pomažemo iskrenim osobama da upoznaju našeg nebeskog Oca i dobiju večni život. Da li bi nam išta drugo moglo doneti toliko radosti? Svedočenje o Jehovi i njegovoj Reči takođe jača našu veru i produbljuje našu ljubav prema njemu. Osim toga, Jehova ceni naš trud (Jevrejima 6:10). Kada smo zaokupljeni službom propovedanja, to nam pomaže da ostanemo bliski s njim. (Pročitati 1. Korinćanima 15:58.)

17. Zašto je propovedanje zadatak koji hitno mora da se obavi?

17 Važno je da imamo na umu da je propovedanje dobre vesti o Kraljevstvu zadatak koji hitno mora da se obavi. Sveto pismo kaže: „Propovedaj reč Božju i čini to sa osećajem hitnosti“ (2. Timoteju 4:2). Zašto je to potrebno? U Božjoj Reči se objašnjava: „Blizu je veliki Jehovin dan. Blizu je i dolazi vrlo brzo“ (Sofonija 1:14). Kraj ovog sveta „neće zakasniti“ (Avakum 2:3). Dakle, uskoro će doći kraj ovom zlom svetu i zato treba upozoriti ljude. Oni treba da znaju da je sada vreme da stanu na Jehovinu stranu.

18. Zašto treba da služimo Jehovi zajedno s drugim pravim hrišćanima?

18 Jehova želi da mu služimo zajedno s drugim pravim hrišćanima. Zato nas njegova Reč podstiče: „Razmišljajmo jedni o drugima, kako bismo se podsticali na ljubav i dobra dela, i ne propuštajmo svoje sastanke, kao što neki imaju običaj, nego hrabrimo jedni druge, tim više što vidite da se približava dan“ (Jevrejima 10:24, 25). Na sastancima imamo divnu priliku da zajedno s braćom i sestrama u veri slavimo našeg dragog Boga. Takođe imamo priliku da hrabrimo i jačamo jedni druge.

19. Šta nam može pomoći da volimo braću i sestre u skupštini?

19 Na skupštinskim sastancima možemo pronaći prave prijatelje koji služe Jehovi. Važno je da zapažamo njihove dobre strane, jer i Jehova traži dobro u nama. Nemojmo očekivati savršenstvo od njih. Imajmo na umu da se svi oni trude da budu prijatelji s Bogom, ali nisu svi jednako napredovali u tome. Pored toga, svi grešimo. (Pročitati Kološanima 3:13.) Prijateljstvo sa onima koji iskreno vole Jehovu može nam pomoći da mu budemo još bliži. Zato je zaista važno da služimo Jehovi zajedno s našom braćom i sestrama u veri. Ali kako će Jehova nagraditi one koji mu verno služe?

ČEKA NAS DIVNA NAGRADA

20, 21. Šta je „pravi život“?

20 Jehova želi da se u potpunosti radujemo životu. Da li je to danas moguće? Iako ponekad uživamo u lepim trenucima, Biblija pokazuje da nam predstoji nešto daleko bolje.

Da li ćemo biti verni do kraja i dobiti „pravi život“?

21 Božja Reč nas podstiče da se trudimo kako bismo „osvojili pravi život“ (1. Timoteju 6:19). Iz ovih reči saznajemo da ćemo pravi život imati tek u budućnosti. Tada ćemo biti savršeni i živećemo onako kako je Bog u početku zamislio. Bićemo potpuno zdravi i srećni i večno ćemo živeti na rajskoj zemlji. To je zaista pravi život (1. Timoteju 6:12). Jehova će onima koji mu služe dati predivnu nagradu!

22. Šta treba da radimo da bismo „osvojili pravi život“?

22 Šta treba da radimo da bismo „osvojili pravi život“? Apostol Pavle je podstakao hrišćane „da čine dobro“ i „da se bogate dobrim delima“ (1. Timoteju 6:18). Dakle, važno je šta radimo, to jest da li primenjujemo ono što smo naučili iz Biblije. Ali da li to znači da svojim dobrim delima možemo zaslužiti „pravi život“? Ne. Taj divan dar možemo dobiti jedino Božjom „nezasluženom dobrotom“ (Rimljanima 5:15). Bog rado nagrađuje one koji mu verno služe. On želi da nas nagradi pravim životom, večnim životom u miru i sreći. To je namenio svima koji mu ostanu verni.

23. Zašto je važno da danas donosimo mudre odluke?

23 Svi treba da se pitamo: „Da li služim Bogu onako kako on to želi?“ Treba svaki dan da se preispitujemo da bismo videli da li to zaista činimo. Tada ćemo biti uvereni da je Jehova naše utočište. On će čuvati svoj narod tokom poslednjih dana ovog zlog sveta. Zatim će nas izbaviti i uvesti u divni novi svet koji je veoma blizu. Jedva čekamo to vreme! Tada će nam biti veoma drago zbog dobrih odluka koje smo doneli. Ako sada donosimo mudre odluke, dobićemo „pravi život“, večni život koji nam je Jehova Bog obećao!