Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DODATAK

Da li hrišćani treba da koriste krst?

Da li hrišćani treba da koriste krst?

MILIONI ljudi poštuju krst i pridaju mu veliki značaj. Slovenska mitologija: enciklopedijski rečnik navodi da je krst „glavni simbol hrišćanstva“. Ali da li je ispravno da hrišćani koriste krst?

Vredi zapaziti da Isus Hrist nije umro na krstu. Grčka reč stavros, koja se najčešće prevodi sa „krst“, u osnovi znači stub ili kolac. O toj reči se u jednom delu kaže sledeće: „[Stavros] nikada ne označava dve grede koje su ukrštene“ (The Companion Bible). Zatim se dodaje da ne postoji nikakav, čak ni indirektan dokaz da bi reč stavros na grčkom jeziku kojim je pisan „Novi zavet“ mogla označavati dve grede.

Biblijski pisci su na nekoliko mesta koristili jednu drugu reč kada su ukazivali na čemu je Isus ubijen. To je grčka reč ksilon (Dela apostolska 5:30; 10:39; 13:29; Galatima 3:13; 1. Petrova 2:24). Ova reč jednostavno znači greda, to jest štap, motka ili drvo.

Objašnjavajući zašto je za pogubljenja često korišćen običan stub, pisac Herman Fulda je napisao: „Na mestima na kojima su se izvršavala javna pogubljenja nije uvek bilo drveća. Zato bi se u zemlju ukopao običan drveni stub. Zločinci su podignutih ruku bili svezani ili pribijeni na njega, a često su im bile vezane ili pribijene i noge“ (Das Kreuz und die Kreuzigung).

Međutim, najuverljiviji dokaz nalazi se u Božjoj Reči. Apostol Pavle kaže: „Hrist nas je kupio i tako oslobodio prokletstva Zakona postavši umesto nas prokletstvo, jer je napisano: ’Proklet je svako ko je obešen na stub‘“ (Galatima 3:13). Ovde Pavle citira Ponovljene zakone 21:22, 23, koji jasno ukazuju na stub, a ne na krst. Pošto je takav način pogubljenja predstavljao sramotu, ne bi bilo prikladno da hrišćani ukrašavaju svoj dom prikazima raspetog Hrista.

Ne postoji dokaz da su prvih 300 godina posle Hristove smrti hrišćani koristili krst. Međutim, u četvrtom veku je rimski car Konstantin prihvatio hrišćanstvo koje se udaljilo od izvornih učenja i počeo da zagovara ideju o krstu kao simbolu hrišćanstva. Iz kojih god razloga da je to uradio, jedno je sigurno — krst nije imao nikakve veze sa Isusom Hristom, već je paganskog porekla. „Krst se pojavljuje i u prethrišćanskim i u nehrišćanskim kulturama“ (New Catholic Encyclopedia). Mnogi stručnjaci povezuju krst sa obožavanjem prirode i paganskim obredima plodnosti.

Zašto je onda počela da se zagovara upotreba ovog paganskog simbola? Očigledno zbog toga da bi paganima bilo lakše da prihvate „hrišćanstvo“. Međutim, u Bibliji se jasno osuđuje odavanje časti bilo kom paganskom simbolu (2. Korinćanima 6:14-18). Sveto pismo zabranjuje i sve oblike idolopoklonstva (Izlazak 20:4, 5; 1. Korinćanima 10:14). Dakle, pravi hrišćani imaju veoma dobre razloge zbog kojih ne koriste krst. *

^ odl. 9 Više informacija o krstu može se naći u knjizi Rezonovanje na temelju Svetog pisma, strane 186-190; izdali Jehovini svedoci.