Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

OSAMNAESTO POGLAVLJE

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom
  • Kako hrišćani treba da se krštavaju?

  • Koji koraci vode do krštenja?

  • Šta znači predati se Bogu?

  • Zašto treba da se krstimo?

1. Zašto je jedan etiopski dvoranin želeo da se krsti?

„EVO vode! Šta me sprečava da se krstim?“ To pitanje je postavio jedan etiopski dvoranin iz prvog veka nakon što mu je hrišćanin po imenu Filip objasnio da je Isus obećani Mesija. Na Etiopljanina je ostavilo utisak ono što je saznao iz Božje Reči i zato je želeo nešto da uradi. Želeo je da se krsti (Dela apostolska 8:26-36).

2. Šta bi vas moglo navesti da razmišljate o krštenju?

2 Proučavajući ovu knjigu s Jehovinim svedocima, saznali ste divnu istinu iz Svetog pisma. Na primer, videli ste da nam Bog obećava večni život na zemlji (Luka 23:43; Otkrivenje 21:3, 4). Takođe ste saznali istinu o tome šta se dešava nakon smrti, kao i to da će biti uskrsenje (Propovednik 9:5; Jovan 5:28, 29). Verovatno dolazite na sastanke Jehovinih svedoka i uverili ste se da oni žive u skladu sa onim što propovedaju (Jovan 13:35). Zahvaljujući svemu tome, zavoleli ste Jehovu Boga i verovatno želite da mu služite. Zato se možda i vi pitate: „Šta me sprečava da se krstim?“

3. (a) Šta je Isus zapovedio svojim sledbenicima? (b) Kako hrišćani treba da se krštavaju?

3 Biblija pokazuje da oni koji žele da služe Bogu treba da se krste. Isus je svojim sledbenicima rekao: „Idite i stvarajte učenike od ljudi iz svih naroda, krsteći ih“ (Matej 28:19). Isus nam je pružio primer time što se i sam krstio. On je tom prilikom bio uronjen u vodu, a ne samo poprskan ili poliven vodom (Matej 3:16). Grčka reč prevedena sa „krstiti“ znači „uroniti“. Dakle, hrišćani treba da se krštavaju potpunim uranjanjem u vodu.

4. Šta pokazujemo svojim krštenjem?

4 Krštenje je veoma važno za naše prijateljstvo s Bogom. Tim činom pokazujemo drugima da želimo da služimo Bogu. Krštenje je dokaz da rado činimo ono što on traži od nas (Psalam 40:7, 8). Ali koji koraci vode do krštenja?

POZNAVANJE BOGA I VERA

5. (a) Koji je prvi korak koji vodi do krštenja? (b) Zašto su sastanci važni?

5 Koji je prvi korak koji vodi do krštenja? Treba upoznati Jehovu Boga i Isusa Hrista putem proučavanja Biblije. (Pročitati Jovana 17:3.) Verovatno ste već mnogo toga saznali proučavajući Bibliju, ali to nije kraj, jer treba da se „ispunite dobrim poznavanjem [Božje] volje“ (Kološanima 1:9). U tome vam mogu pomoći sastanci Jehovinih svedoka (Jevrejima 10:24, 25). Zato je važno da redovno dolazite na njih.

Pre krštenja treba dobro da upoznamo Božju Reč

6. Koliko dobro treba da poznajete Sveto pismo da biste se krstili?

6 Naravno, ne morate savršeno poznavati Sveto pismo da biste se krstili. Etiopski dvoranin je samo donekle poznavao svete spise i zato je morao da traži pomoć da bi više razumeo (Dela apostolska 8:30, 31). Slično tome, i vi morate još mnogo toga da naučite o Bogu. Zapravo, ni večnost nije dovoljna da bismo naučili sve o njemu (Propovednik 3:11). Međutim, pre nego što se krstite, treba da znate i prihvatite barem osnovna biblijska učenja (Jevrejima 5:12). U to spada istina o Božjem imenu i njegovom Kraljevstvu, kao i o tome šta se dešava s čovekom nakon smrti.

7. U čemu vam je pomoglo proučavanje Biblije?

7 Međutim, pored znanja je potrebna i vera. Biblija kaže da „bez vere nije moguće ugoditi Bogu“ (Jevrejima 11:6). U njoj se govori o tome da su se neki ljudi u drevnom gradu Korintu krstili tek nakon što su poverovali u ono što su čuli (Dela apostolska 18:8). I vama je proučavanje Biblije verovatno pomoglo da se uverite u to da je ona nadahnuta Božja Reč. Takođe ste počeli da verujete u Božja obećanja i u to da preko Isusa možemo dobiti spasenje (Isus Navin 23:14; Dela apostolska 4:12; 2. Timoteju 3:16, 17).

PROPOVEDANJE DOBRE VESTI

8. Šta će vas podstaći da govorite drugima o onome što ste naučili?

8 Ako ste celim srcem poverovali u istinu iz Božje Reči, nećete moći da zadržite za sebe ono što ste naučili (Jeremija 20:9). Snažna vera će vas podstaći da govorite drugima o Bogu i onome što on namerava da učini. (Pročitati 2. Korinćanima 4:13.)

Vera nas pokreće da govorimo drugima o onome što smo naučili

9, 10. (a) S kim biste najpre mogli podeliti ono što ste saznali iz Biblije? (b) Šta treba da radite da biste zajedno s Jehovinim svedocima učestvovali u organizovanom propovedanju?

9 Ono što ste saznali možda ćete najpre podeliti s rođacima, prijateljima, komšijama i kolegama. Važno je da s njima razgovarate ljubazno i s poštovanjem. Pored toga, s vremenom ćete verovatno želeti da zajedno s Jehovinim svedocima učestvujete u organizovanom propovedanju. Ako imate tu želju, recite to Svedoku koji proučava Bibliju s vama. Ako on smatra da ste spremni za taj korak, pobrinuće se da se vi i on sastanete s dvojicom starešina iz skupštine.

10 Tom prilikom ćete se bolje upoznati sa starešinama, kojima je Bog poverio brigu o skupštini (Dela apostolska 20:28; 1. Petrova 5:2, 3). Ako oni utvrde da razumete osnovna biblijska učenja i da verujete u njih, da živite u skladu s biblijskim merilima i da zaista želite da budete Jehovin svedok, reći će vam da možete učestvovati u službi propovedanja kao nekršteni objavitelj dobre vesti.

11. S čim osoba treba da prestane pre nego što krene u službu propovedanja?

11 S druge strane, možda treba još nešto da promenite kod sebe pre nego što krenete u službu propovedanja. Možda su to neke neispravne navike za koje drugi ne znaju. Pre nego što neko izrazi želju da postane objavitelj, treba da prestane sa ozbiljnim gresima kao što su polni nemoral, pijanstvo i korišćenje droge. (Pročitati 1. Korinćanima 6:9, 10 i Galatima 5:19-21.)

POKAJANJE I PROMENA NAČINA ŽIVOTA

12. Zašto je svakome potrebno pokajanje?

12 Postoje još neki koraci koji vode do krštenja. Apostol Petar je rekao: „Pokajte se [...] i obratite se da se izbrišu vaši gresi“ (Dela apostolska 3:19). Pokajati se znači iskreno žaliti zbog nečega što smo uradili. Jasno je da treba da se pokaje osoba koja je, na primer, nemoralno živela. Međutim, treba da se pokaju čak i oni koji su se trudili da žive čestito. Zašto? Zato što su svi ljudi grešni i potrebno je da im Bog oprosti (Rimljanima 3:23; 5:12). Da li i vi treba da se pokajete? Pre nego što ste proučavali Sveto pismo, niste znali šta je Božja volja, pa niste mogli ni da živite u skladu s njom. Dakle, pokajanje je potrebno svakome od nas.

13. Šta je potrebno osim pokajanja?

13 Nakon što se osoba pokaje, treba da se „obrati“, to jest da promeni način života. Nije dovoljno samo da nam bude žao zbog načina života koji smo vodili već treba i da ga odbacimo i da budemo odlučni da od sada radimo ono što je ispravno. Pokajanje i promena načina života su važni koraci koji vode do krštenja.

PREDANJE BOGU

14. Koji još važan korak vodi do krštenja?

14 Postoji još jedan važan korak koji vodi do krštenja. Treba da predamo svoj život Jehovi.

Da li ste predali svoj život Bogu u molitvi?

15, 16. Kako predajemo život Bogu i šta nas može navesti da to učinimo?

15 Kako predajemo svoj život Jehovi Bogu? Tako što mu u jednoj usrdnoj molitvi obećavamo da ćemo zauvek biti odani isključivo njemu (Ponovljeni zakoni 6:15). Šta nas može navesti da to učinimo? Uzmimo za primer jednog mladića koji se zabavlja s devojkom. Što je bolje upoznaje, to više zapaža njene lepe osobine i zbog toga je sve više voli. Sasvim je prirodno da će je s vremenom zaprositi. On zna da će mu stupanje u brak doneti nove odgovornosti, ali ako je voli, neće oklevati da to učini.

16 Kada upoznamo i zavolimo Jehovu, mi želimo da mu bezuslovno služimo. Svako ko želi da sledi Božjeg Sina, Isusa Hrista, mora da se „odrekne sebe“ (Marko 8:34). Kada se može reći da smo se odrekli sebe? Ako nam je poslušnost Bogu važnija od svih ličnih želja i ciljeva. Dakle, pre nego što se krstimo, Jehovina volja treba da nam bude na prvom mestu u životu. (Pročitati 1. Petrovu 4:2.)

POBEDITI STRAH

17. Zašto neki oklevaju da predaju život Bogu?

17 Neki oklevaju da predaju život Bogu. Oni se plaše tog koraka jer znaju da sa sobom nosi veliku odgovornost. Možda strahuju od toga da će razočarati Boga nekim svojim postupkom i zato misle da je bolje da ne obećaju da će mu služiti.

18. Šta nas može podstaći da predamo život Jehovi?

18 Ljubav prema Jehovi će nas podstaći da mu predamo svoj život i da damo sve od sebe da živimo u skladu s tom odlukom (Propovednik 5:4). Nakon tog važnog koraka, sigurno ćemo želeti da živimo „životom dostojnim Jehove“ i da mu potpuno ugodimo (Kološanima 1:10). Ako volimo Boga, neće nam biti teško da radimo ono što on očekuje od nas. Sigurno se slažemo sa apostolom Jovanom, koji je napisao: „Ljubav prema Bogu znači držati se njegovih zapovesti, a njegove zapovesti nisu teške“ (1. Jovanova 5:3).

19. Zašto ne treba da se plašimo da se predamo Bogu?

19 Ne moramo biti savršeni da bismo se predali Bogu. On poznaje naše granice i nikada od nas ne očekuje više nego što možemo da uradimo (Psalam 103:14). On želi da uspemo i pomoći će nam u tome. (Pročitati Isaiju 41:10.) Možemo biti sigurni da će Jehova „ispraviti [naše] staze“ ako se uzdamo u njega (Poslovice 3:5, 6).

KRŠTENJEM POKAZUJEMO DA SMO SE PREDALI BOGU

20. Šta je još potrebno osim predanja Jehovi?

20 Razmišljanje o svemu o čemu je dosad bilo reči može vam pomoći da odlučite da predate život Jehovi. Međutim, potrebno je i da obznanite svoju veru pred drugima (Rimljanima 10:10). Zato je važno krštenje.

Krštenje je kraj starog načina života i početak novog, koji je posvećen služenju Bogu

21, 22. Kako obznanjujemo svoju veru pred drugima?

21 Obavestite koordinatora starešinstva u svojoj skupštini da želite da se krstite. On će se dogovoriti s drugim starešinama da s vama osmotre neka pitanja koja se tiču osnovnih biblijskih učenja. Ako oni smatraju da ispunjavate uslove za krštenje, reći će vam da se možete krstiti na sledećem većem skupu Jehovinih svedoka. * U takvim prilikama se obično održi jedan govor u kom se objašnjava značenje krštenja. Govornik zatim onima koji će se krstiti postavlja dva jednostavna pitanja, na koja oni odgovaraju pred svima. Na taj način oni obznanjuju svoju veru pred drugima.

22 Nakon toga sledi krštenje, koje se obavlja potpunim uranjanjem u vodu. Svojim krštenjem pokazujete drugima da ste se predali Bogu i da ste sada Jehovin svedok.

ZNAČENJE KRŠTENJA

23. Šta znači krstiti se „u ime Oca i Sina i svetog duha“?

23 Isus je rekao da će se njegovi učenici krštavati „u ime Oca i Sina i svetog duha“ (Matej 28:19). To znači da oni treba da priznaju autoritet Jehove Boga i Isusa Hrista (Psalam 83:18; Matej 28:18). Takođe treba da priznaju ulogu svetog duha, sile kojom se Bog služi (Galatima 5:22, 23; 2. Petrova 1:21).

24, 25. (a) Šta krštenje simbolizuje? (b) Na koje pitanje će biti odgovoreno u sledećem poglavlju?

24 Krštenje je simbol nečeg veoma važnog. Uranjanjem u vodu mi simbolično govoreći umiremo jer prekidamo s dotadašnjim načinom života. Izranjanje iz vode znači da započinjemo novi život koji je posvećen služenju Bogu. Takođe je važno imati na umu kome smo se predali. Predali smo se Jehovi Bogu, a ne nekom čoveku ili organizaciji, nekom delu ili idealima. Predanje Bogu i krštenje početak su bliskog prijateljstva s njim (Psalam 25:14).

25 To što smo se krstili ne znači obavezno da ćemo biti spaseni. Apostol Pavle je napisao: „Radite na svom spasenju sa strahom i drhtanjem“ (Filipljanima 2:12). Biblija kaže šta je još potrebno osim krštenja. Ona nas podstiče: „Održite se u Božjoj ljubavi“ (Judina 21). Šta to znači i kako to možemo postići? O tome će biti reči u poslednjem poglavlju ove knjige.

^ odl. 21 Krštenje se organizuje na pokrajinskim sastancima i kongresima koje održavaju Jehovini svedoci.