Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DODATAK

Ko je arhanđeo Mihailo?

Ko je arhanđeo Mihailo?

ANÐEO koji se zove Mihailo spominje se u Svetom pismu na svega nekoliko mesta, i to uvek dok obavlja neki važan zadatak. U knjizi proroka Danila kaže se da se Mihailo bori protiv demona, u Judinoj poslanici da ima spor sa Ðavolom, a u Otkrivenju da ratuje protiv Ðavola i demona. Time što brani Jehovinu vlast i bori se protiv Jehovinih neprijatelja, Mihailo opravdava ime koje nosi. Zašto to možemo reći? Zato što ime Mihailo znači „ko je kao Bog?“ Međutim, ko je Mihailo?

Da bismo to razumeli, uzmimo u obzir da se u Bibliji navodi više osoba koje su imale po nekoliko imena. Recimo, Jakov je poznat i kao Izrael, a apostol Petar kao Simon (Postanak 49:1, 2; Matej 10:2). Isto tako, i Isus Hrist ima više imena. Mihailo je ime koje on ima na nebu. Pogledajmo na osnovu kojih biblijskih stihova možemo zaključiti da je arhanđeo Mihailo zapravo Isus Hrist.

Arhanđeo. U Božjoj Reči se za Mihaila kaže da je „arhanđeo“ (Judina 9). Taj izraz znači „vrhovni anđeo“ i u Bibliji se uvek pojavljuje u jednini. Na osnovu toga razumemo da postoji samo jedan arhanđeo. Reči iz 1. Solunjanima 4:16 pokazuju da je to zapravo Isus Hrist na nebu. Tamo piše: „Sam Gospod [će] sići s neba sa zapovedničkim pozivom, s glasom arhanđela.“ Pošto se za Isusov glas kaže da je glas arhanđela, jasno je da je Isus Hrist arhanđeo Mihailo.

Vojskovođa. Da je Mihailo zaista Isus Hrist možemo zaključiti i na osnovu onoga što Sveto pismo govori o vojsci vernih anđela. Na primer, na jednom mestu u Otkrivenju se kaže da Mihailo predvodi vojsku vernih anđela. Tamo se kaže da su se Mihailo i njegovi anđeli borili protiv zmaja i njegovih anđela (Otkrivenje 12:7). A na drugom mestu u Otkrivenju gde se spominje vojska vernih anđela, kaže se da je predvodi Isus (Otkrivenje 19:14-16). Pored toga, i apostol Pavle spominje da će se pojaviti „Gospod Isus sa svojim moćnim anđelima“ (2. Solunjanima 1:7). Dakle, Biblija govori o Mihailu i njegovim anđelima, kao i o Isusu i njegovim anđelima (Matej 13:41; 16:27; 24:31; 1. Petrova 3:22). Međutim, u Božjoj Reči se nigde ne govori da postoje dve vojske vernih anđela na nebu, jedna na čijem je čelu Mihailo a druga na čijem je čelu Isus. Zato je logično zaključiti da je Mihailo zapravo Isus Hrist na nebu. *

^ odl. 6 Više dokaza za to da je Mihailo još jedno ime Božjeg Sina može se naći u knjigama Insight on the Scriptures, 2. tom, strane 393-394 i Rezonovanje na temelju Svetog pisma, strane 147-148; izdali Jehovini svedoci.