Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

PETO POGLAVLJE

Isusova otkupna žrtva — najvredniji dar od Boga

Isusova otkupna žrtva — najvredniji dar od Boga
  • Zašto je otkupna žrtva bila potrebna?

  • Kako je Bog obezbedio otkup?

  • Šta dobijamo zahvaljujući otkupnoj žrtvi?

  • Kako možemo pokazati da smo zahvalni za nju?

1, 2. (a) Kada smo naročito zahvalni za neki poklon? (b) Zašto se može reći da je otkupna žrtva najvredniji dar?

KOJI je najvredniji dar koji ste ikada dobili? To možda nije bio neki skup poklon, ali vam je ipak mnogo značio. Uostalom, vrednost nekog poklona ne meri se novcem. Naročito smo zahvalni kada dobijemo nešto što nam je stvarno bilo potrebno ili što smo baš želeli.

2 Postoji jedan dar koji je vredniji od svih drugih. To je dar koji je Bog dao celom čovečanstvu. Bog nam daje mnogo toga, ali najvredniji dar koji smo dobili od njega jeste otkupna žrtva njegovog Sina, Isusa Hrista. (Pročitati Mateja 20:28.) Zašto to možemo reći? U ovom poglavlju ćemo videti da nam je otkupna žrtva zaista potrebna i da zahvaljujući njoj možemo dobiti mnogo toga. Ona je zaista najveći izraz Božje ljubavi prema nama.

ZAŠTO JE OTKUPNA ŽRTVA BILA POTREBNA

3. (a) Zašto je Jehova obezbedio otkupnu žrtvu? (b) Šta nam pomaže da shvatimo koliko je ona vredan dar?

3 Jednostavno rečeno, Jehova je obezbedio otkupnu žrtvu da bi oslobodio čovečanstvo od greha i smrti (Efešanima 1:7). Da bismo razumeli ovo biblijsko učenje, treba da se prisetimo šta se dogodilo u edenskom vrtu. Ne možemo shvatiti koliko je otkupna žrtva vredan dar ako najpre ne razumemo šta je Adam izgubio kada je sagrešio.

4. Šta je Adam dobio kao savršen čovek?

4 Kada je stvorio Adama, Jehova mu je dao nešto zaista vredno — savršen život. Šta je sve Adam time dobio? Pošto je bio stvoren sa savršenim telom i umom, nikada se ne bi razboleo, niti bi ostario ili umro. Kao savršen čovek, imao je poseban odnos s Jehovom. U Svetom pismu se kaže da je Adam bio Božji sin (Luka 3:38). Dakle, Adam je bio blizak s Jehovom Bogom, poput sina koji je blizak sa svojim ocem. Jehova je razgovarao sa Adamom, dao mu je da obavlja posao koji će mu pričinjavati zadovoljstvo i rekao mu je šta se od njega očekuje (Postanak 1:28-30; 2:16, 17).

5. Na šta se misli kada se kaže da je Adam stvoren „po Božjoj slici“?

5 Adam je stvoren „po Božjoj slici“ (Postanak 1:27). To ne znači da je on izgledao kao Bog. Kao što smo videli u 1. poglavlju ove knjige, Jehova je nevidljivo duhovno biće (Jovan 4:24). Dakle, on nema telo od krvi i mesa. To što je Adam bio stvoren po Božjoj slici znači da je imao osobine koje ima Bog, kao što su ljubav, mudrost, pravda i moć. Adam je još u nečemu bio poput svog Oca — imao je slobodu da donosi odluke. Dakle, Adam nije bio poput robota koji može da uradi samo ono za šta je programiran. Umesto toga, sam je mogao da bira između ispravnog i pogrešnog. Da je izabrao da sluša Boga, zauvek bi živeo u raju na zemlji.

6. (a) Šta je Adam izgubio zbog neposlušnosti Bogu? (b) Kako je to uticalo na njegove potomke?

6 Jasno je, dakle, da je Adam izgubio nešto veoma dragoceno. Zbog neposlušnosti Bogu izgubio je sve što je imao kao savršen čovek, pa i sam život (Postanak 3:17-19). Nažalost, Adamova odluka nije uticala samo na njega nego i na njegove buduće potomke. U Božjoj Reči piše: „Preko jednog čoveka [Adama] u svet [je] ušao greh i preko greha smrt, i tako se smrt proširila na sve ljude jer su svi sagrešili“ (Rimljanima 5:12). Dakle, svi smo nasledili greh od Adama. Zato se u Bibliji kaže da je on prodao sebe i svoje potomstvo u ropstvo grehu i smrti (Rimljanima 7:14). Za Adama i Evu nije bilo nade, jer su oni svesno odlučili da ne slušaju Boga. Ali šta će biti s njihovim potomcima, među kojima smo i mi?

7, 8. Na šta se odnosi reč „otkup“?

7 Jehova je odlučio da spase čovečanstvo putem otkupne žrtve. Na šta se odnosi reč „otkup“? Otkup je cena koja se plaća za nečije oslobađanje. Na primer, u slučaju otmice je često potrebno platiti određenu cenu da bi taoci bili oslobođeni. Ta reč se može odnositi i na iznos koji se daje kao protivvrednost za nešto. Na primer, neko ko je prouzrokovao štetu mora da plati sumu koja potpuno odgovara vrednosti onoga što je oštećeno.

8 Na koji način možemo biti oslobođeni greha i smrti? Kako se može nadoknaditi ogromna šteta koju je Adam prouzrokovao? Da bismo dobili odgovore na ova pitanja, razmotrimo kako je Jehova obezbedio otkup i šta sve možemo dobiti zahvaljujući tome.

KAKO JE JEHOVA OBEZBEDIO OTKUP

9. Kakav je otkup bio potreban?

9 Pošto je bio izgubljen savršen ljudski život, nijedan nesavršen čovek nije mogao da otkupi čovečanstvo (Psalam 49:7, 8). Bio je potreban otkup koji vredi isto koliko i ono što je izgubljeno. To je u skladu s jednim načelom iz Božje Reči, koje otkriva šta je pravedno u Božjim očima. Ono glasi: „Život za život“ (Izlazak 21:23, fusnota). Šta je moglo pokriti vrednost savršenog života koji je Adam izgubio? Odgovarajući otkup bi bio neki drugi savršen ljudski život (1. Timoteju 2:6).

10. Kako je Jehova obezbedio otkup?

10 Kako je Jehova obezbedio otkup? Poslao je na zemlju jednog od svojih savršenih duhovnih sinova. Ali Jehova nije poslao bilo koje duhovno stvorenje, već ono koje mu je najdragocenije — svog jedinorođenog Sina. (Pročitati 1. Jovanovu 4:9, 10.) Sin je spremno napustio svoje prebivalište na nebu (Filipljanima 2:7). Kao što smo saznali u prethodnom poglavlju ove knjige, Jehova je učinio jedno čudo kada je njegov život preneo u Marijinu matericu. Zahvaljujući delovanju Božjeg svetog duha, Isus se rodio kao savršen čovek i nije bio podložan grehu i smrti (Luka 1:35).

Jehova je dao svog jedinorođenog Sina da bi nas otkupio od greha

11. Kako je jedan čovek mogao da otkupi mnoge?

11 Kako je jedan čovek mogao da otkupi milione ljudi? Prisetimo se kako su ljudi postali grešni. Adam je zbog svog greha izgubio savršen život. Zato njegovi potomci nisu mogli da se rode savršeni. Jedino što je mogao da im ostavi u nasledstvo bili su greh i smrt. Isus, kojeg Biblija naziva „poslednjim Adamom“, rodio se kao savršen čovek i nikada nije zgrešio (1. Korinćanima 15:45). U izvesnom smislu, on je došao na Adamovo mesto kako bi nas spasao. Pošto je bio savršeno poslušan Bogu i nijednom nije zgrešio, Isus nikada nije morao da umre. Ali on je dao svoj savršen život i time pokrio vrednost savršenog života koji je Adam izgubio. Tako je pružio nadu Adamovim potomcima (Rimljanima 5:19; 1. Korinćanima 15:21, 22).

12. Šta je Isus dokazao time što je ostao veran uprkos patnjama?

12 U Svetom pismu se detaljno opisuje patnja koju je Isus podneo pre nego što je umro. Bio je brutalno izbičevan i okrutno pribijen na stub na kojem je umro u mukama (Jovan 19:1, 16-18, 30; videti Dodatak, u delu pod nazivom „Da li hrišćani treba da koriste krst?“). Zašto je Isus morao toliko da pati? U jednom od narednih poglavlja ove knjige videćemo da je Satana tvrdio da nijedan čovek neće ostati veran Jehovi kada se nađe u teškim životnim situacijama. Time što je ostao poslušan Bogu uprkos velikim patnjama, Isus je na najbolji mogući način opovrgao Satanine optužbe. Dokazao je da savršen čovek može ostati veran Bogu ma koliko se Satana trudio da ga odvrati od toga. Isus je time sigurno veoma obradovao Jehovu! (Poslovice 27:11).

13. Kako je otkup bio plaćen?

13 Kako je otkup bio plaćen? Bog je dozvolio da njegov bezgrešan Sin bude pogubljen četrnaestog dana jevrejskog meseca nisana 33. n. e. Tako je Isus „jednom zauvek“ žrtvovao svoj savršen ljudski život (Jevrejima 10:10). Trećeg dana nakon njegove smrti, Jehova ga je uskrsnuo kao duhovno biće. Nakon toga, Isus se vratio na nebo da bi platio otkup (Jevrejima 9:24). Bog je prihvatio to što je Isus žrtvovao svoj život na zemlji da bi izbavio ljude od ropstva grehu i smrti. (Pročitati Rimljanima 3:23, 24.)

ŠTA DOBIJAMO ZAHVALJUJUĆI OTKUPNOJ ŽRTVI

14, 15. Šta moramo raditi da bi nam bili oprošteni gresi?

14 Uprkos tome što smo nesavršeni, otkupna žrtva nam omogućava mnogo toga. Osmotrimo šta zahvaljujući tom najvrednijem daru od Boga dobijamo već sada i šta ćemo dobiti u budućnosti.

15 Mogu nam biti oprošteni gresi. Zbog toga što smo nesavršeni, nimalo nam nije lako da radimo ono što je ispravno. Svi grešimo, bilo rečima, bilo postupcima. Ali zahvaljujući Isusovoj otkupnoj žrtvi, mogu nam biti oprošteni gresi (Kološanima 1:13, 14). Međutim, moramo se iskreno pokajati. Takođe se moramo ponizno obratiti Jehovi i zamoliti ga da nam oprosti. Ako verujemo u otkupnu žrtvu njegovog Sina, on će nam oprostiti. (Pročitati 1. Jovanovu 1:8, 9.)

16. Na osnovu čega možemo imati čistu savest pred Bogom i koliko je ona vredna?

16 Možemo imati čistu savest pred Bogom. Zbog griže savesti se možemo osećati beznadežno ili bezvredno. Međutim, Jehova nam na osnovu otkupne žrtve rado oprašta. Zato možemo da mu služimo sa čistom savešću i pored toga što smo nesavršeni (Jevrejima 9:13, 14). Kada imamo čistu savest, imamo i slobodu govora pred Jehovom, to jest možemo slobodno da mu se obraćamo u molitvi (Jevrejima 4:14-16). Takođe smo srećniji i imamo unutrašnji mir i samopoštovanje.

17. Kakva nas budućnost očekuje zahvaljujući tome što je Isus umro za nas?

17 Možemo se nadati večnom životu na rajskoj zemlji. U Rimljanima 6:23 stoji: „Plata za greh je smrt, a Božji dar je večni život preko Hrista Isusa, našeg Gospoda.“ U 3. poglavlju smo videli kako će izgledati život u raju na zemlji (Otkrivenje 21:3, 4). Ne bismo se mogli nadati večnom životu i savršenom zdravlju da Isus nije umro za nas. Međutim, da bismo te divne darove i dobili, treba da pokažemo da smo zahvalni za otkupnu žrtvu.

KAKO MOŽEMO POKAZATI DA SMO ZAHVALNI

18. Zašto treba da budemo zahvalni Jehovi za otkupnu žrtvu?

18 Zašto treba da budemo zahvalni Jehovi za otkupnu žrtvu? Kada dobijemo neki poklon, mi ga posebno cenimo ako znamo da se osoba koja nam ga je dala odrekla nečega. Dirnuti smo jer vidimo da nas ta osoba voli. Otkupna žrtva je najvredniji poklon, jer je Bog dao nešto najdragocenije da bi je obezbedio. „Bog je toliko voleo svet da je dao svog jedinorođenog Sina“, stoji u Jovanu 3:16. Otkupna žrtva je najveći dokaz da Jehova voli ljude. Nema sumnje da i Isus mnogo voli ljude, pošto je spremno dao život za njih. (Pročitati Jovana 15:13.) Zato možete biti uvereni da Jehova i Isus vole i vas (Galatima 2:20).

Ako smo zahvalni za otkupnu žrtvu, trudićemo se da dobro upoznamo Jehovu

19, 20. Na koje načine možemo pokazati da smo zahvalni za otkupnu žrtvu?

19 Kako možemo da pokažemo zahvalnost za otkupnu žrtvu? Potrudimo se da dobro upoznamo Jehovu, koji je obezbedio otkup (Jovan 17:3). U tome nam može pomoći proučavanje Svetog pisma pomoću ove knjige. Što bolje budemo poznavali Jehovu, više ćemo ga voleti. A to će nas podstaći da činimo ono što mu je ugodno (1. Jovanova 5:3).

20 Pokažimo veru u Isusovu otkupnu žrtvu. U Svetom pismu stoji: „Ko iskazuje veru u Sina, ima večni život“ (Jovan 3:36). Kako možemo iskazivati veru u Isusa? Nije dovoljno da samo kažemo da verujemo u njega. „Vera bez dela [je] mrtva“, piše u Jakovljevoj 2:26. Dakle, pravu veru dokazujemo onim što radimo. Jedan način na koji možemo pokazati da verujemo u Isusa jeste da damo sve od sebe da u govoru i ponašanju sledimo njegov primer (Jovan 13:15).

21, 22. (a) Zašto treba da prisustvujemo godišnjem obeležavanju Hristove smrti? (b) Šta će biti objašnjeno u 6. i 7. poglavlju?

21 Prisustvujmo godišnjem obeležavanju Hristove smrti. Isus je 14. nisana 33. n. e. uveo jednu posebnu svečanost koja se u Svetom pismu naziva „Gospodova večera“ (1. Korinćanima 11:20; Matej 26:26-28). Ona se još naziva i Spomen-svečanost. Zašto je Isus uveo ovu svečanost? On je rekao: „Činite ovo meni na spomen“ (Luka 22:19). Dakle, on želi da se svi pravi hrišćani sećaju da ih je svojom smrću otkupio od greha i smrti. Spomen-svečanost je prilika da razmišljamo o velikoj ljubavi koju su i Jehova i Isus pokazali time što su obezbedili otkupnu žrtvu. Time što prisustvujemo godišnjem obeležavanju Hristove smrti pokazujemo da smo zahvalni za sve što su oni učinili. *

22 Otkupna žrtva koju nam je Jehova omogućio zaista je dar od neprocenjive vrednosti (2. Korinćanima 9:14, 15). Od nje mogu imati koristi čak i oni koji su umrli. U 6. i 7. poglavlju će biti objašnjeno kako.

^ odl. 21 Više informacija o značenju Gospodove večere može se naći u Dodatku, u delu pod nazivom „Gospodova večera — Svečanost kojom iskazujemo čast Bogu“.