Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DODATAK

Isus Hrist — obećani Mesija

Isus Hrist — obećani Mesija

DA BI ljudi lakše prepoznali Mesiju, Jehova Bog je nadahnuo mnoge proroke da pruže detalje o njegovom rođenju, njegovoj službi i smrti. Sva ta biblijska proročanstva o obećanom Izbavitelju ispunila su se na Isusu Hristu. Neverovatno je koliko su ona tačna i detaljna. Da bismo to prikazali, osmotrimo nekoliko proročanstava o Mesijinom rođenju i detinjstvu.

Prorok Isaija je prorekao da će Mesija biti potomak kralja Davida (Isaija 9:7). Isus je došao upravo iz Davidove loze (Matej 1:1, 6-17).

Još jedan Božji prorok, Mihej, prorekao je da će se on roditi u Vitlejemu Efrati i da će na kraju postati vladar (Mihej 5:2). U vreme kada se Isus rodio, u Izraelu su postojala dva grada koja su se zvala Vitlejem. Jedan se nalazio na severu zemlje, blizu Nazareta, a drugi je bio u Judi, blizu Jerusalima. Vitlejem koji je bio blizu Jerusalima nekada se zvao Efrata. Isus se rodio u tom gradu, upravo kako je i prorečeno! (Matej 2:1).

Prema jednom drugom proročanstvu, trebalo je da Božji Sin bude pozvan „iz Egipta“. Isus je kao dete odveden u Egipat, a odatle se vratio nakon Irodove smrti, čime se ispunilo to proročanstvo (Osija 11:1; Matej 2:15).

U tabeli pod nazivom „ Proročanstva o Mesiji“, biblijski stihovi koji se navode u koloni „Proročanstvo“ sadrže detalje o Mesiji. Molimo vas da ih uporedite s biblijskim stihovima koji se nalaze u koloni „Ispunjenje“. To će vas još više uveriti da je Božja Reč istinita.

Dok razmatrate ove stihove, zadržite na umu da su proročanstva bila napisana stotinama godina pre Isusovog rođenja. Isus je rekao: „Mora [se] ispuniti sve što je o meni napisano u Mojsijevom zakonu, u Prorocima i u Psalmima“ (Luka 24:44). U svojoj Bibliji možete pronaći dokaze da se sve ispunilo — i to do najsitnijih detalja!