Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

ŠESTO POGLAVLJE

Ima li života posle smrti?

Ima li života posle smrti?
  • Šta se događa s čovekom kada umre?

  • Zašto umiremo?

  • Zašto je utešno znati istinu o smrti?

1-3. Koja pitanja o smrti ljudi postavljaju i koje odgovore pružaju neke religije?

LJUDI već hiljadama godina razmišljaju o ovim važnim pitanjima. Gotovo da nema čoveka koga ne zanimaju odgovori na ta pitanja.

2 U prethodnom poglavlju je bilo reči o otkupnoj žrtvi Isusa Hrista, zahvaljujući kojoj možemo dobiti večni život. Takođe smo videli da se u Svetom pismu govori o vremenu kada „smrti više neće biti“ (Otkrivenje 21:4). Međutim, sada svi umiremo. „Živi su svesni toga da će umreti“, rekao je mudri kralj Solomon (Propovednik 9:5). Iako svi želimo da živimo što duže, ipak razmišljamo o smrti i pitamo se šta se dešava s nama kad umremo.

3 Svi patimo kada izgubimo neku dragu osobu. Tada se verovatno pitamo: „Gde je ona sada? Da li se muči? Da li me posmatra? Mogu li joj pomoći? Hoću li je ikada ponovo videti?“ Različite religije pružaju različite odgovore na ova pitanja. Neke tvrde da dobri ljudi idu na nebo, a da se zli zauvek muče u paklu. Druge kažu da ljudi prilikom smrti prelaze u neki drugi svet gde kao duhovna bića žive sa svojim precima. A neke uče da mrtvi idu u podzemni svet gde im se sudi i odakle se reinkarniraju, to jest ponovo rađaju u nekom drugom telu.

4. Na čemu se zasnivaju učenja mnogih religija?

4 Sva takva učenja zasnivaju se na verovanju da neki deo nas nastavlja da živi posle smrti. Prema skoro svim religijama, kako onima iz drevnog doba tako i današnjim, mi smo posle smrti i dalje svesni i možemo da vidimo, čujemo i razmišljamo. Međutim, da li je to moguće? Naša čula i sposobnost razmišljanja povezani su s radom našeg mozga. Kada umremo, mozak prestaje da funkcioniše i sve naše misli i sva naša osećanja nestaju. Takođe, naša čula više ne postoje. Zbog toga je nemoguće da nakon smrti i dalje vidimo, čujemo i razmišljamo.

ŠTA SE DOGAÐA S ČOVEKOM KADA UMRE?

5, 6. Prema Bibliji, šta se događa s čovekom kada umre?

5 Jehova, koji nas je stvorio, svakako zna šta se događa s čovekom kada umre i to nam je objasnio u svojoj Reči, Bibliji. Iz nje možemo jasno razumeti sledeće: Kada čovek umre, on prestaje da postoji. Smrt je suprotnost životu. Mrtvi niti vide, niti čuju, niti razmišljaju. Nakon što umremo, nijedan deo nas ne nastavlja da živi. Mi nemamo besmrtnu dušu niti besmrtan duh. *

Kuda je otišao plamen?

6 Nakon što je rekao da su živi „svesni toga da će umreti“, Solomon je napisao: „Mrtvi nisu svesni ničega.“ Zatim je malo dopunio tu misao rekavši da mrtvi ne mogu ni da vole ni da mrze, i da „nema ni rada, ni razmišljanja, ni znanja, ni mudrosti u grobu“. (Pročitati Propovednika 9:5, 6, 10.) Slično tome, u Psalmu 146:4 se kaže da kada čovek umre, tada „propadnu sve misli njegove“. Mi nismo besmrtni i ni u kakvom obliku ne nastavljamo da živimo posle smrti. Naš život se može uporediti s plamenom sveće. Kada se plamen ugasi, on nikuda ne odlazi. Jednostavno ga više nema.

ŠTA JE ISUS REKAO O SMRTI

7. S čime je Isus uporedio smrt?

7 Kada je umro njegov prijatelj Lazar, Isus je svojim učenicima rekao: „Lazar je zaspao.“ Učenici su pomislili da Lazar spava, da se oporavlja od bolesti. Međutim, Isus nije na to mislio. On je objasnio: „Lazar je umro.“ (Pročitati Jovana 11:11-14.) Zanimljivo je što je Isus uporedio smrt sa spavanjem. Dakle, Lazar nije bio ni na nebu, ni u paklu. Nije bio ni sa anđelima, a ni s precima. Nije se ni ponovo rodio kao neki drugi čovek. On je jednostavno bio u stanju koje se može uporediti s dubokim snom. Smrt se na još nekim mestima u Bibliji upoređuje sa spavanjem. Na primer, kada je učenik Stefan bio kamenovan, Biblija kaže da je „izdahnuo“, to jest, prema izvornom jeziku, „zaspao“ (Dela apostolska 7:60, fusnota). Slično tome, apostol Pavle je za neke ljude rekao da su „pomrli“, to jest „zaspali“ (1. Korinćanima 15:6, fusnota).

Kada je stvorio ljude, Jehova je želeo da večno žive na zemlji

8. Kako znamo da Bog nije želeo da ljudi umiru?

8 Kada je Bog stvorio ljude, da li je želeo da oni umiru? Naravno da nije! On je želeo da zauvek žive na zemlji. Kao što smo ranije videli u ovoj knjizi, Jehova Bog je stvorio prvi ljudski par u divnom raju. Dao im je savršeno zdravlje. Jasno je da im je želeo samo dobro. Nijedan brižan roditelj ne želi da mu se deca muče ili da umru. Isto tako, Jehova je brižan Otac koji nije želeo da njegova deca stare i umiru, već da zauvek žive srećno na zemlji. U Bibliji piše da je Jehova „večnost stavio ljudima u srce“ (Propovednik 3:11). Dakle, on nas je stvorio sa željom da večno živimo. U budućnosti će nam tu želju i ostvariti.

ZAŠTO LJUDI UMIRU

9. Koju je zapovest Jehova dao Adamu i zašto je nije bilo teško poslušati?

9 Da bismo razumeli zašto ljudi umiru, moramo razmotriti šta se desilo kada je na zemlji živeo prvi ljudski par. U Svetom pismu piše: „Jehova Bog [je] učinio da iz zemlje nikne raznovrsno drveće prijatno za gledanje i čiji je plod dobar za jelo“ (Postanak 2:9). Nakon toga, Jehova je rekao Adamu: „Sa svakog drveta u vrtu slobodno jedi dok se ne nasitiš. Ali s drveta spoznanja dobra i zla ne smeš jesti, jer onog dana kada budeš jeo s njega, sigurno ćeš umreti“ (Postanak 2:16, 17). To nije bilo teško poslušati, pošto je bilo mnogo drugog drveća s kog su mogli da jedu. Ova zapovest im je pružila priliku da pokažu da su zahvalni Bogu za sve što im je dao, uključujući i savršen život. Svojom poslušnošću bi takođe pokazali da poštuju autoritet svog nebeskog Oca i da žele da ih on vodi u životu.

10, 11. (a) Kako su Adam i Eva postali neposlušni Bogu? (b) Zašto je njihova neposlušnost bila nešto veoma ozbiljno?

10 Nažalost, prvi ljudski par je odlučio da ne sluša Jehovu. Kako je došlo do toga? Govoreći preko zmije, Satana je pitao Evu: „Da li je Bog zaista rekao da ne smete da jedete sa svakog drveta u vrtu?“ Eva je odgovorila: „Smemo da jedemo plodove s drveća u vrtu. Ali za plod s drveta koje je usred vrta, Bog je rekao: ’Ne jedite ga i ne dirajte ga da ne umrete‘“ (Postanak 3:1-3).

11 „Ne, sigurno nećete umreti“, rekao je Satana. „Bog zna da će vam se onog dana kada ga budete jeli otvoriti oči i da ćete postati kao Bog, i znaćete šta je dobro, a šta zlo“ (Postanak 3:4, 5). Satana je želeo da Eva poveruje da će joj biti bolje ukoliko bude jela zabranjeni plod. Tvrdio je da bi ona sama mogla da odlučuje šta je dobro, a šta zlo; mogla bi da radi ono što ona želi. Osim toga, Satana je optužio Jehovu da je lagao kada je rekao da će Adam i Eva umreti ako pojedu taj plod. Eva je poverovala Satani. Zato je ubrala plod i okusila ga. Zatim ga je dala mužu, pa ga je i on okusio. To što su uradili bilo je veoma ozbiljno, zato što su svesno radili upravo ono što im je Bog rekao da ne rade. Jedući taj plod, oni su namerno prekršili jednu jednostavnu zapovest, koju uopšte nije bilo teško poslušati. Pokazali su prezir i nepoštovanje prema svom nebeskom Ocu i njegovom autoritetu. Za tako nešto nisu imali nikakav izgovor!

12. Koji primer pokazuje kako se Jehova osećao kada su mu Adam i Eva bili neposlušni?

12 Da to prikažemo jednim primerom: Kako biste se osećali kada bi vaše dete, o kome ste s ljubavlju brinuli, s vremenom postalo neposlušno i tako pokazalo da vas ne poštuje i ne voli? To bi vas veoma bolelo. Zamislite onda koliki je bol Jehova osetio kada su mu Adam i Eva bili neposlušni.

Adam je nastao od praha i u prah se vratio

13. Šta je Jehova rekao da će se desiti sa Adamom posle smrti i šta to znači?

13 Jehova nije dozvolio da neposlušni ljudi večno žive. Oni su umrli, baš kao što im je i bilo rečeno. Adam i Eva više ne postoje. Oni nisu nastavili da žive na nekom drugom mestu kao duhovna bića. Kako to znamo? Na osnovu onoga što je Jehova rekao Adamu nakon što je on počinio greh: „U znoju svog lica ješćeš hleb dok se ne vratiš u zemlju, od koje si i uzet. Jer si prah i u prah ćeš se vratiti“ (Postanak 3:19). Pre nego što je stvoren od zemaljskog praha, Adam nije postojao (Postanak 2:7). Dakle, kada je Jehova rekao da će se Adam vratiti u prah, to je značilo da više neće postojati. Biće beživotan poput praha od kog je bio stvoren.

14. Zašto umiremo?

14 Adam i Eva bi danas bili živi da nisu počinili greh. Mi umiremo zato što je Adam preneo greh i smrt na sve svoje potomke. (Pročitati Rimljanima 5:12.) Taj greh je poput neke užasne nasledne bolesti koju niko ne može da izbegne. On neminovno vodi u smrt. Smrt je zapravo kazna za greh i naš najveći neprijatelj (1. Korinćanima 15:26). Stvarno treba da budemo zahvalni što je Jehova obezbedio otkupnu žrtvu da bi nas izbavio od tog strašnog neprijatelja!

UTEŠNO JE ZNATI ISTINU O SMRTI

15. Zašto je utešno znati istinu o smrti?

15 Utešno je znati istinu o smrti, koja se nalazi u Svetom pismu. Kao što smo videli, mrtvi ne osećaju bol i ne pate. Nema razloga da ih se plašimo, jer nam oni ne mogu nauditi. Nije im potrebna naša pomoć, a ni oni nama ne mogu da pomognu. Takođe ne možemo da razgovaramo s njima. Mnoge verske vođe tvrde da mogu da pomognu onima koji su umrli i za to uzimaju novac od ljudi koji im veruju. Međutim, ako znamo pravu istinu, nećemo biti zavedeni takvim lažima.

16. Zašto se učenja mnogih religija ne slažu sa onim što stoji u Svetom pismu?

16 Šta vaša religija kaže o tome šta se dešava kada čovek umre? Učenja većine religija ne slažu se sa onim što stoji u Svetom pismu. Zbog čega je to tako? Zbog Sataninog uticaja. On navodi ljude da veruju da će nakon smrti nastaviti da žive u nekom drugom obliku. Ali to nije jedina laž kojom se Satana služi da bi udaljio ljude od Jehove Boga.

17. Zašto možemo reći da učenje o večnim mukama sramoti Jehovu?

17 Kao što je već bilo spomenuto, neke religije uče da se zli posle smrti večno muče u paklu. To lažno učenje sramoti Boga. Jehova je Bog ljubavi i nezamislivo je da bi tako mučio ljude. (Pročitati 1. Jovanovu 4:8.) Šta biste mislili o nekome ko kažnjava neposlušno dete tako što mu stavlja ruke u vatru? Da li biste poštovali takvog čoveka? Da li biste uopšte želeli da ga upoznate? Sigurno da ne biste. Verovatno biste zaključili da je on veoma okrutan. Satana upravo takvu sliku stvara o Jehovi šireći laž da on večno muči ljude u vatri.

18. Zašto ljudi odaju čast mrtvima?

18 Satana se služi nekim religijama kako bi naveo ljude da veruju da čovek nakon smrti postaje duh kog živi moraju da poštuju i kome moraju da odaju čast. Prema tom učenju, duhovi umrlih mogu postati naši moćni prijatelji ili strašni neprijatelji. Mnogi veruju u tu laž. Oni se boje mrtvih i zato im odaju čast. Međutim, u Bibliji se kaže da mrtvi nisu svesni ničega. Takođe se kaže da samo istiniti Bog, Jehova, zaslužuje da mu odajemo čast, jer je naš Stvoritelj i daje nam sve što nam je potrebno (Otkrivenje 4:11).

19. Kako nam pomaže to što znamo istinu o mrtvima?

19 Ako znamo istinu o mrtvima, nećemo biti zavedeni verskim lažima. Takođe ćemo lakše razumeti druga biblijska učenja. Na primer, kada znamo da ljudi prilikom smrti ne prelaze u neki drugi svet kao duhovna bića, sasvim nam je logično obećanje da ćemo večno živeti u raju na zemlji.

20. Koje ćemo pitanje osmotriti u sledećem poglavlju?

20 Pravedni čovek Jov je još davno postavio pitanje: „Kad čovek umre, može li se u život vratiti?“ (Jov 14:14). Zaista, da li neko ko je umro može ponovo da živi? Ono što Sveto pismo govori o tome veoma je utešno, kao što ćemo videti u sledećem poglavlju.

^ odl. 5 Više informacija o značenju reči „duša“ i „duh“ može se naći u Dodatku, u delu pod nazivom „’Duša‘ i ’Duh‘ — šta ovi izrazi stvarno znače“.