Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DODATAK

Gospodova večera — svečanost kojom iskazujemo čast Bogu

Gospodova večera — svečanost kojom iskazujemo čast Bogu

HRIŠĆANIMA se zapoveda da održavaju jednu svečanost u znak sećanja na Hristovu smrt. Ona se naziva Spomen-svečanost ili Gospodova večera (1. Korinćanima 11:20). Zašto je ona toliko važna? Kada i kako treba da se održava?

Isus Hrist je uveo tu svečanost 33. godine, tokom večeri kada se održavala jevrejska Pasha. Pasha se održavala samo jednom godišnje, 14. dana jevrejskog meseca nisana. Pri izračunavanju datuma, Jevreji su se upravljali prema prolećnoj ravnodnevici. Prvi nisan je počinjao one večeri kada se na nebu pojavio mlad mesec najbliži prolećnoj ravnodnevici. Pasha se održavala 13 dana kasnije.

Nakon što je proslavio Pashu sa apostolima i pustio Judu Iskariotskog da ode, Isus je uspostavio Gospodovu večeru. Ona je zamenila jevrejsku Pashu i zato je treba održavati samo jednom godišnje.

U Jevanđelju po Mateju stoji: „Isus je uzeo hleb i, izrekavši blagoslov, izlomio ga je, dao učenicima i rekao: ’Uzmite, jedite. Ovo predstavlja moje telo.‘ Uzeo je i čašu, zahvalio Bogu i dao im je, govoreći: ’Pijte iz nje svi, jer ovo predstavlja moju „krv saveza“, koja će se proliti za mnoge radi oproštenja greha‘“ (Matej 26:26-28).

Neki veruju da je Isus doslovno pretvorio hleb u svoje telo i vino u svoju krv. Međutim, Isus je još uvek bio živ kada im je dao hleb i vino. Da li je moguće da su apostoli jeli njegovo telo i pili njegovu krv? Ne, jer bi to bio kanibalizam, a i prekršili bi Božji zakon o krvi (Postanak 9:3, 4; Levitska 17:10). Prema Luki 22:20, Isus je rekao: „Ova čaša predstavlja novi savez na osnovu moje krvi, koja će se proliti za vas.“ Da li je ta čaša doslovno postala „novi savez“? To ne bi bilo moguće, pošto savez nije nešto opipljivo.

Prema tome, i hleb i vino su samo simboli. Hleb predstavlja Hristovo savršeno telo. Isus je upotrebio hleb koji je ostao od pashalnog obroka, a on je bio napravljen bez kvasca (Izlazak 12:8). U Bibliji se kvasac često koristi kao simbol greha i iskvarenosti. Zato je beskvasni hleb odgovarajuć simbol Isusovog bezgrešnog tela, koje je on žrtvovao (Matej 16:11, 12; 1. Korinćanima 5:6, 7; 1. Petrova 2:22; 1. Jovanova 2:1, 2).

Crno vino predstavlja Isusovu krv. Novi savez je postao punovažan tek kada je Isusova krv prolivena. Isus je rekao da će se ona proliti „radi oproštenja greha“, što znači da će na osnovu nje Bog ljude smatrati čistima i dozvoliti im da uđu u novi savez s njim (Jevrejima 9:14; 10:16, 17). Zahvaljujući tom savezu, to jest sporazumu, 144 000 vernih hrišćana može da ode na nebo. Oni će tamo služiti kao kraljevi i sveštenici, na dobrobit celog čovečanstva (Postanak 22:18; Jeremija 31:31-33; 1. Petrova 2:9; Otkrivenje 5:9, 10; 14:1-3).

Ko treba da uzima hleb i vino prilikom obeležavanja Hristove smrti? Sasvim je razumljivo da te simbole treba da uzimaju samo oni koji su učesnici novog saveza, to jest oni koji imaju nadu da će otići na nebo. Njima Božji sveti duh pruža uverenje da su izabrani za kraljeve na nebu (Rimljanima 8:16). Oni su ujedno i u savezu za Kraljevstvo sa Isusom (Luka 22:29).

Šta je s ljudima koji se nadaju večnom životu u raju na zemlji? Oni su poslušni Isusovoj zapovesti i s poštovanjem prisustvuju Gospodovoj večeri. Međutim, oni ne uzimaju hleb i vino. Jehovini svedoci održavaju Gospodovu večeru jednom godišnje, na dan koji odgovara 14. nisanu, nakon zalaska sunca. Iako danas samo nekoliko hiljada ljudi ima nadu da će biti kraljevi i sveštenici na nebu, ova svečanost je važna za sve hrišćane. To je prilika da svi razmišljamo o velikoj ljubavi koju su Jehova Bog i Isus Hrist pokazali prema nama (Jovan 3:16).