Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

TREĆE POGLAVLJE

Šta će Bog učiniti za ljude?

Šta će Bog učiniti za ljude?
  • S kojom namerom je Bog stvorio zemlju i ljude?

  • Za šta je Bog bio optužen?

  • Kako će u budućnosti izgledati život na zemlji?

1. S kojom namerom je Bog stvorio ljude?

BOG će učiniti nešto predivno za ljude. On želi da cela planeta bude nastanjena srećnim, zdravim ljudima. Sveto pismo kaže da je Jehova Bog „zasadio vrt u Edenu“ i da je učinio da „nikne raznovrsno drveće prijatno za gledanje i čiji je plod dobar za jelo“. Taj prelep dom je dao prvim ljudima, Adamu i Evi, kojima je rekao: „Rađajte se i množite se, napunite zemlju i sebi je podložite“ (Postanak 1:28; 2:8, 9, 15). Dakle, Božja namera je bila da ljudi imaju decu, da prošire raj po celoj planeti i da brinu o životinjama.

2. (a) Kako znamo da će Bog učiniti ono što namerava? (b) Prema Bibliji, ko će večno živeti?

2 Šta mislite, da li će se Božja namera da ljudi žive u raju na zemlji ikada ostvariti? Bog je rekao: „Objavio sam svoju nameru i ispuniću je“ (Isaija 46:9-11; 55:11). Nema sumnje da će on učiniti ono što namerava. U Bibliji se kaže da Bog „nije stvorio [zemlju] uzalud, već ju je oblikovao da bude nastanjena“ (Isaija 45:18). Kakvim ljudima zemlja treba da bude nastanjena? I koliko će dugo oni živeti? Biblija odgovara: „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Psalam 37:29; Otkrivenje 21:3, 4).

3. Kakvo je danas stanje na zemlji i koja se pitanja stoga nameću?

3 To se očigledno još uvek nije ostvarilo. Ljudi i dalje obolevaju i umiru. Pored toga, međusobno ratuju i ubijaju jedni druge. Bog sigurno nije nameravao da stanje na zemlji bude takvo. Šta se to desilo? Zašto Bog nije ostvario svoju nameru? Odgovore na ta pitanja možemo pronaći jedino u Svetom pismu.

POBUNA PROTIV BOGA

4, 5. (a) Ko je razgovarao sa Evom preko zmije? (b) Kako bi neko ko je fin i pošten mogao postati lopov?

4 U prvoj biblijskoj knjizi se govori o Božjem neprijatelju koji je u edenskom vrtu koristio zmiju da bi razgovarao sa Evom. On je stvorio utisak da zmija govori, baš kao što trbuhozborac može stvoriti utisak da lutka govori. Poslednja biblijska knjiga otkriva da je taj neprijatelj „Ðavo i Satana, koji zavodi ceo svet“. On se još naziva i „prazmija“ (Postanak 3:1; Otkrivenje 12:9).

5 Međutim, pošto je sve što je Jehova stvorio savršeno, ko je onda stvorio Satanu, to jest Ðavola? Jehova je stvorio anđele, koji su s neba posmatrali kako je on pripremao zemlju za ljude (Jov 38:4, 7). Ali jedan od njih se promenio i tako je postao Ðavo. Kako je to bilo moguće? Poznato nam je da neko ko je bio fin i pošten može postati lopov. Kako dolazi do toga? On možda poželi nešto što mu ne pripada. Ako nastavi da razmišlja o tome, ta neispravna želja može postati veoma jaka. Kada mu se ukaže prilika, on udovoljava svojoj želji. (Pročitati Jakovljevu 1:13-15.)

6. Kako je jedan anđeo postao Satana Ðavo?

6 To se dogodilo i sa Satanom Ðavolom. On je očigledno čuo kada je Bog rekao Adamu i Evi da napune zemlju svojim potomstvom (Postanak 1:27, 28). Po svemu sudeći je počeo da razmišlja o tome kako bi bilo kada bi svi ti ljudi obožavali njega, a ne Boga. Tako se kod njega razvila neispravna želja. Na kraju je odlučio da učini nešto — ispričao je laži o Bogu kako bi prevario Evu. (Pročitati Postanak 3:1-5.) Na taj način je postao „Ðavo“, što znači „klevetnik“. Takođe je postao i „Satana“, što znači „protivnik“.

7. (a) Zašto su Adam i Eva umrli? (b) Zašto svi Adamovi potomci stare i umiru?

7 Služeći se lažima i prevarom, Satana Ðavo je naveo Adama i Evu da budu neposlušni Bogu (Postanak 2:17; 3:6). Oni su zbog toga na kraju umrli, što je Bog i rekao da će se desiti ako ne budu poslušni (Postanak 3:17-19). Pošto je Adam zgrešio i tako postao nesavršen, svi njegovi potomci su nasledili greh. (Pročitati Rimljanima 5:12.) Da bismo to bolje razumeli, osmotrimo jedan primer. Recimo da jedan kalup za pečenje hleba ima ulubljenje, to jest neravninu. Kakvi će biti hlebovi koje ćemo peći u tom kalupu? Zar neće svaki imati istu neravninu? Slično tome, pošto smo svi Adamovi potomci, svi se rađamo s jednom „neravninom“, to jest s nesavršenošću. Zato svi starimo i umiremo (Rimljanima 3:23).

8, 9. (a) Za šta je Satana optužio Boga? (b) Zašto Bog nije odmah uništio buntovnike?

8 Kada je Satana naveo Adama i Evu da zgreše protiv Boga, on je zapravo pokrenuo jednu pobunu. Doveo je u pitanje Jehovin način vladanja. Satana je u suštini rekao: „Bog je loš vladar. On laže i uskraćuje dobre stvari ljudima. Ljudima ne treba Bog. Oni sami mogu da odlučuju šta je dobro, a šta loše. Biće im bolje ako ja budem vladao.“ Kako je Bog reagovao na tu optužbu? Neki misle da je trebalo da Bog jednostavno uništi buntovnike. Ali da li bi se time pružio odgovor na Sataninu optužbu? Da li bi se tako dokazalo da je Božji način vladanja ispravan?

9 Pošto ima savršen osećaj za pravdu, Jehova nije odmah uništio buntovnike. On je dozvolio da prođe neko vreme da bi se odgovorilo na Sataninu optužbu i dokazalo da je Satana lažov. Zato je Bog dopustio ljudima da neko vreme sami vladaju. U 11. poglavlju ove knjige biće razmotreno zašto je Jehova to učinio i zašto je dozvolio da prođe toliko vremena pre nego što se odgovori na pitanja koja su postavljena. Međutim, razmislimo o sledećem: Da li su Adam i Eva imali osnova da poveruju Satani, koji nikada nije uradio ništa dobro za njih? Da li su imali razloga da pomisle da ih je Jehova, koji im je dao sve što su imali, bezobzirno lagao? Da ste bili na njihovom mestu, šta biste vi uradili?

10. Kako možemo pokazati da smo na Jehovinoj strani?

10 Dobro je da razmislimo o tim pitanjima zato što svako od nas stoji pred sličnim izborom. Imamo priliku da pokažemo da smo na Jehovinoj strani. Možemo prihvatiti Jehovu kao vladara i biti među onima koji dokazuju da je Satana lažov (Psalam 73:28; pročitati Poslovice 27:11). Nažalost, danas je vrlo malo onih koji to čine. Ovim svetom ne vlada Bog. Šta Sveto pismo kaže o tome ko je vladar ovog sveta?

KO VLADA OVIM SVETOM?

Kako je Satana mogao da ponudi Isusu sva kraljevstva sveta?

11, 12. (a) Kako znamo da sva kraljevstva sveta pripadaju Satani? (b) Kako Biblija pokazuje da je Satana vladar ovog sveta?

11 Isus je dobro znao da je Satana vladar ovog sveta. Posluživši se jednim čudom, Satana je pokazao Isusu „sva kraljevstva sveta i njihovu slavu“. Zatim mu je obećao: „Sve ću ti ovo dati ako padneš i pokloniš mi se“ (Matej 4:8, 9; Luka 4:5, 6). Satana je time hteo da iskuša Isusa. Ali to ne bi bilo nikakvo iskušenje da Satana nije imao vlast nad tim kraljevstvima. Ni sam Isus nije porekao da ta kraljevstva pripadaju Satani.

12 Istina, Jehova je svemoćan Bog i Stvoritelj veličanstvenog svemira (Otkrivenje 4:11). Ali Biblija nigde ne kaže da su Jehova Bog ili Isus Hrist vladari ovog sveta. Zapravo, Isus je jasno rekao da je Satana „vladar ovog sveta“ (Jovan 12:31; 14:30; 16:11). Biblija čak kaže da je Satana Ðavo „bog ovog sveta“ (2. Korinćanima 4:3, 4). Govoreći o njemu, apostol Jovan je napisao: „Ceo svet je u vlasti Zloga“ (1. Jovanova 5:19).

KAKO ĆE SATANIN SVET BITI UKLONJEN

13. Zašto nam je potreban novi svet?

13 Svet svake godine postaje sve gori i gori. Svuda ima ratova, nepoštenih političara, licemernih verskih vođa i okorelih kriminalaca. Ma koliko se trudili, ljudi ne mogu da promene svet. Međutim, Sveto pismo otkriva da je blizu vreme kada će Bog ukloniti ovaj zao svet u ratu koji se zove Armagedon i zameniti ga pravednim novim svetom (Otkrivenje 16:14-16).

14. Koga je Bog izabrao za vladara nebeskog Kraljevstva i kako je to prorečeno?

14 Da bi to učinio, Jehova Bog je uspostavio jednu vlast na nebu. Za vladara tog Kraljevstva izabrao je Isusa Hrista. U Bibliji je davno bilo prorečeno: „Rodilo [nam se] dete, dobili smo sina, kome će kneževska vlast biti na ramenu. Ime će mu biti [...] Knez Mira. Nadaleko će se prostirati njegova kneževska vlast i miru neće biti kraja“ (Isaija 9:6, 7). U vezi s tom nebeskom vlašću, Isus je poučio svoje sledbenike da se mole: „Neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Matej 6:10). Kao što ćemo kasnije videti u ovoj knjizi, Božje Kraljevstvo će uskoro ukloniti sve ljudske vlasti i preuzeti vlast nad svetom. (Pročitati Danila 2:44.) Nakon toga će pod Božjim Kraljevstvom zemlja biti pretvorena u raj.

BLIZU JE NOVI SVET!

15. Šta je „nova zemlja“?

15 U Svetom pismu piše: „Po [Božjem] obećanju očekujemo nova nebesa i novu zemlju u kojima će pravednost prebivati“ (2. Petrova 3:13; Isaija 65:17). Ponekad se u Svetom pismu izraz „zemlja“ odnosi na ljude koji žive na zemlji (Postanak 11:1). Dakle, izraz „nova zemlja“ odnosi se na ljudsko društvo u kom su svi poslušni Bogu.

16. (a) Koji će predivan dar ljudi dobiti u novom svetu? (b) Prema Svetom pismu, šta moramo raditi da bismo ga dobili?

16 Isus je obećao da će ljudi u novom svetu dobiti od Boga jedan predivan dar — „večni život“ (Marko 10:30). Da biste saznali šta je Isus rekao da treba da radimo da bismo dobili večni život, pročitajte Jevanđelje po Jovanu 3:16 i 17:3. Šta Biblija kaže o tome u kakvim će uslovima živeti ljudi u budućem raju na zemlji?

17, 18. Kako nam Biblija otkriva da će na celoj zemlji vladati mir i sigurnost?

17 Nestaće zlo, ratovi, kriminal i nasilje. „Zloga više neće biti [...] A krotki će posedovati zemlju“ (Psalam 37:10, 11). Vladaće mir zato što će Bog prekinuti „ratove do kraja zemlje“ (Psalam 46:9; Isaija 2:4). U to vreme, „procvetaće pravednik [...] i biće mira u izobilju sve dok je meseca“ — a to znači zauvek! (Psalam 72:7).

18 Ljudi koji slušaju Jehovu neće imati čega da se plaše. Dokle god su slušali Boga, drevni Izraelci nisu imali razloga za strah (Levitska 25:18, 19). Zaista je divno što će se ljudi u raju osećati sigurno! (Pročitati Isaiju 32:18; Mihej 4:4.)

19. Kako znamo da će u novom svetu biti dovoljno hrane za sve?

19 Više neće biti gladi. „Na zemlji će bogato roditi žito“, rekao je pisac jednog psalma. „Biće ga u izobilju po vrhovima gorskim“ (Psalam 72:16). Zahvaljujući Jehovinoj dobroti, „zemlja će dati rod svoj“ (Psalam 67:6).

20. Kako će naša planeta izgledati u budućnosti?

20 Zemlja će postati raj. Na područjima koja ljudi danas uništavaju gradiće se lepe nove kuće i nicaće divni vrtovi. (Pročitati Isaiju 65:21-24; Otkrivenje 11:18.) Cela planeta će s vremenom postati lepa poput edenskog vrta i pružaće nam sve što je potrebno za život. Sveto pismo o Bogu kaže: „Ti otvaraš ruku svoju i želje ispunjavaš svakom živom biću“ (Psalam 145:16).

21. Kako nam Biblija otkriva da će ljudi i životinje živeti u miru?

21 Ljudi i životinje će živeti u miru. Divlje i domaće životinje zajedno će jesti. Čak ni malo dete neće morati da se plaši životinja koje su danas opasne. (Pročitati Isaiju 11:6-9; 65:25.)

22. Kako znamo da u novom svetu neće biti bolesti?

22 Neće biti bolesti. Kada je bio na zemlji, Isus je izlečio mnoge ljude (Matej 9:35; Marko 1:40-42; Jovan 5:5-9). Kao Vladar Božjeg nebeskog Kraljevstva, on će izlečiti sve ljude. Tada „niko od stanovnika neće reći: ’Bolestan sam‘“ (Isaija 33:24; 35:5, 6).

23. Šta će Bog učiniti za one koji su umrli?

23 Mrtvi će biti vraćeni u život i nikada više neće morati da umru. Svi koji su umrli, a u Božjem su sećanju, biće vraćeni u život. Zapravo, Bog će „uskrsnuti i pravednike i nepravednike“ (Dela apostolska 24:15; pročitati Jovana 5:28, 29).

24. Šta mislite o životu u raju na zemlji?

24 Predivna budućnost očekuje one koji odluče da bolje upoznaju Veličanstvenog Stvoritelja, Jehovu Boga, i da mu služe. Isus je ukazao na budući raj kada je čoveku koji je umirao pored njega obećao: „Bićeš sa mnom u raju“ (Luka 23:43). Bog će sva svoja divna obećanja ispuniti preko Isusa Hrista. Zato treba da naučimo nešto više o njemu.