Šta Biblija zaista naučava?

Pomoću ove knjige možete proučavati Sveto pismo i saznati šta ono govori o raznim temama. Na primer, saznaćete zašto ima toliko patnje, šta se događa s čovekom kada umre, kako porodica može biti srećna, i drugo.

Zašto ima toliko zla i patnje?

Možda se pitate zašto danas ima toliko problema. Da li ste znali da Sveto pismo govori o tome da će se stanje u svetu promeniti nabolje?

1. POGLAVLJE

Šta je istina o Bogu?

Šta mislite, da li je Bogu stalo do vas? Saznajte kakav je Bog i da li možete biti bliski s njim.

2. POGLAVLJE

Sveto pismo — knjiga od Boga

Kako vam Sveto pismo može pomoći da se izborite s problemima? Zašto možete verovati njegovim proročanstvima?

3. POGLAVLJE

Šta će Bog učiniti za ljude?

Da li će Bog ostvariti svoju nameru da na zemlji bude raj? Kada će to biti?

4. POGLAVLJE

Ko je Isus Hrist?

Zašto možemo reći da je Isus obećani Mesija i Božji jedinorođeni Sin? Saznajte gde je živeo pre nego što je došao na zemlju.

5. POGLAVLJE

Isusova otkupna žrtva — najvredniji dar od Boga

Zašto je otkupna žrtva bila potrebna? Šta dobijamo zahvaljujući njoj?

6. POGLAVLJE

Ima li života posle smrti?

Saznajte šta Sveto pismo kaže o tome ima li života posle smrti i zašto ljudi umiru.

7. POGLAVLJE

Da li ćemo ponovo videti one koji su umrli?

Da li vam je smrt odnela neku dragu osobu? Da li je ikada ponovo možete videti? Saznajte šta Sveto pismo govori o uskrsenju.

8. POGLAVLJE

Šta je Božje Kraljevstvo?

Mnogi znaju molitvu Očenaš. Za šta se mnogi mole kada kažu: „Da dođe carstvo tvoje“?

9. POGLAVLJE

Da li su ovo „poslednji dani“?

Pogledajte kako događaji i stavovi ljudi oko nas dokazuju da živimo u „poslednjim danima“ koje je Biblija prorekla.

10. POGLAVLJE

Šta Sveto pismo otkriva o anđelima i demonima?

Sveto pismo govori o anđelima i demonima. Da li oni zaista postoje? Mogu li uticati na nas?

11. POGLAVLJE

Zašto Bog dopušta patnju?

Da li je Bog kriv za svu patnju koja postoji? Šta vi mislite? Saznajte kako se u Svetom pismu objašnjava zašto postoji patnja.

12. POGLAVLJE

Zašto treba da budemo poslušni Bogu?

Moguće je biti poslušan Bogu i čak biti njegov prijatelj.

13. POGLAVLJE

Cenimo život kao dar od Boga

Kako Bog gleda na abortus, transfuziju krvi i život životinja?

14. POGLAVLJE

Kako porodica može biti srećna?

Isus je savršen primer za muževe, žene, roditelje i decu. Šta učimo od njega?

15. POGLAVLJE

Kako prepoznati pravu religiju?

Osmotrite šest odlika prave religije.

16. POGLAVLJE

Služimo Bogu na ispravan način

U kojim biste se situacijama mogli naći zbog toga što imate drugačija uverenja? Kako s poštovanjem možete objasniti svoj stav drugima?

17. POGLAVLJE

Molitva nam pomaže da budemo bliski s Bogom

Da li Bog sluša vaše molitve? Da biste dobili odgovor na to pitanje, saznajte šta Biblija govori o molitvi.

18. POGLAVLJE

Krštenje — važan korak u prijateljstvu s Bogom

Koji koraci vode do krštenja? Saznajte šta krštenje simbolizuje i kako hrišćani treba da se krštavaju.

19. POGLAVLJE

Održimo se u Božjoj ljubavi

Kako možemo pokazati da smo zahvalni Bogu i da ga volimo?

DODATAK

Upotreba i značenje Božjeg imena

Božje ime je izostavljeno iz mnogih biblijskih prevoda. Zašto? Da li je Božje ime važno?

DODATAK

Kako Danilovo proročanstvo ukazuje na Mesijin dolazak

Bog je više od 500 godina unapred otkrio tačnu godinu kada će doći Mesija. Upoznajte se sa ovim izvanrednim proročanstvom!

DODATAK

Isus Hrist — obećani Mesija

Sva biblijska proročanstva o Mesiji ispunila su se na Isusu. U svojoj Bibliji možete pronaći dokaze da se sve ispunilo do najsitnijih detalja.

DODATAK

Istina o Ocu, Sinu i svetom duhu

Mnogi veruju da je učenje o Trojstvu, to jest Svetoj Trojici, biblijsko učenje. Da li je to tačno?

DODATAK

Da li hrišćani treba da koriste krst?

Da li je Isus umro na krstu? Pogledajte šta Sveto pismo kaže o tome.

DODATAK

Gospodova večera — svečanost kojom iskazujemo čast Bogu

Hrišćanima se zapoveda da u znak sećanja na Isusovu smrt obeležavaju Gospodovu večeru. Kada i kako je treba obeležavati?

DODATAK

„Duša“ i „duh“ — šta ovi izrazi stvarno znače?

Mnogi misle da prilikom smrti neki nevidljivi deo čoveka napušta telo i nastavlja da živi. Šta Božja Reč kaže o tome?

DODATAK

Šta su „šeol“ i „had“?

U nekim prevodima Svetog pisma, reči „šeol“ i „had“ prevode se kao „grob“ ili „pakao“. Šta znače reči „šeol“ i „had“?

DODATAK

Šta je Sudnji dan?

Saznajte zašto ljudi koji su verni Bogu mogu da se raduju Sudnjem danu.

DODATAK

Zašto je 1914. godina značajna?

Koji biblijski dokazi potvrđuju da je 1914. značajna godina?

DODATAK

Ko je arhanđeo Mihailo?

Sveto pismo otkriva ko je ovaj moćni anđeo. Saznajte nešto više o njemu i o tome šta on danas radi.

DODATAK

Šta je „Vavilon Veliki“?

Knjiga Otkrivenje govori o ženi koja se zove „Vavilon Veliki“. Da li je zaista reč o nekoj ženi ili je u pitanju simbolika? Šta Sveto pismo kaže o tome?

DODATAK

Da li se Isus rodio u zimu?

Kakve su bile vremenske prilike kada se Isus rodio? Šta na osnovu toga možemo zaključiti?

DODATAK

Da li treba da slavimo praznike?

Odakle potiču praznici koji se slave u vašem kraju? Možda će vas iznenaditi odgovor na ovo pitanje.