Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 13. PRIČA

Timotej je voleo da pomaže drugima

Timotej je voleo da pomaže drugima

Timotej je voleo da pomaže drugima. Zato je putovao u mnoga mesta i doživeo je mnogo toga. Da li bi voleo da znaš šta? —

Timoteja su mama i baka učile o Jehovi

Timotej je odrastao u gradu koji se zvao Listra. Kada je bio mali, njegova baka Loida i majka Evnikija su ga učile o Jehovi. Kako je rastao, Timotej je sve više voleo da pomaže drugima da upoznaju Jehovu.

Dok je Timotej još bio mladić, Pavle ga je pitao da li hoće da putuje s njim i propoveda u drugim mestima. Timotej je rekao: „Hoću!“ Jedva je čekao da pomaže drugima.

 Putovao je s Pavlom u Grčku, u grad Solun. Do tamo su morali dugo da pešače i da zatim plove brodom. Kada su konačno stigli, pomogli su mnogima da upoznaju Jehovu. Ali neki ljudi su se naljutili i pokušali da ih napadnu. Zato su Pavle i Timotej morali da odu i propovedaju u drugim mestima.

Timotej je imao srećan i uzbudljiv život

Nekoliko meseci kasnije, Pavle je zamolio Timoteja da se vrati u Solun i vidi kako su braća. Sigurno je morao da bude hrabar da bi se vratio u taj opasan grad! Ali on je otišao, jer je voleo braću koja su tamo živela. Doneo je Pavlu lepe vesti. Braća u Solunu su bila dobro!

Timotej je propovedao s Pavlom mnogo godina. Pavle je jednom napisao da je najviše voleo da šalje Timoteja da pomaže skupštinama. Timotej je voleo Jehovu i ljude.

Da li i ti voliš ljude i želiš da ih učiš o Jehovi? — Ako voliš, i ti možeš imati srećan i uzbudljiv život, baš kao i Timotej!