Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 5. PRIČA

Samuilo je uvek bio dobar

Samuilo je uvek bio dobar

Dok je Samuilo bio još vrlo mali, njegova majka, Ana, odvela ga je u sveti šator da služi Jehovi. Sećaš se da je sveti šator bio Božji dom, gde su ljudi slavili Boga. Da li znaš zašto je Ana to uradila? Hajde da najpre saznamo nešto o njoj.

Ana nije mogla da ima bebu iako je to jako želela. Zato je plakala i molila Jehovu da joj pomogne. Dala mu je jedno obećanje — ako rodi sina, daće ga njemu. Jehova je odgovorio na njenu molitvu i ona je dobila sina. Nazvala ga je Samuilo. Kada je Samuilo imao tri ili četiri godine, ispunila je svoje obećanje i odvela ga u Božji dom.

Glavni sveštenik u Božjem domu, to jest prvosveštenik, zvao se Ilije. Tamo su bila i njegova dva sina koja su služila kao sveštenici. U Božjem domu je svako morao lepo da se ponaša. Ali Ilijevi sinovi nisu bili takvi. Samuilo je video da oni rade nešto loše. Da li je i Samuilo postao takav? — Nije, on je ostao dobar. Tako su ga poučili njegovi roditelji.

Šta misliš, šta je trebalo da Ilije uradi sa svojim sinovima? — Trebalo je da ih kazni i da im zabrani da služe u Božjem domu. Ali Ilije to nije učinio i zato je Jehova bio ljut na njega i njegove sinove. Odlučio je da ih kazni.

Samuilo je preneo Jehovinu poruku Iliju

Jedne noći dok je Samuilo spavao, čuo je kako ga neko doziva: ’Samuilo!‘ Otrčao je do Ilija, ali on mu je rekao: ’Nisam te ja zvao.‘ To se desilo još dva puta. Nakon trećeg puta, Ilije je rekao Samuilu da ako ponovo čuje taj glas, kaže: ’Jehova, slušam te.‘ Tako je i učinio. Jehova mu je tada rekao: ’Reci Iliju da ću kazniti njegovu porodicu zbog zlih dela.‘ Da li je Samuilu bilo lako da to kaže Iliju? — Sigurno nije. Ali iako se plašio, uradio je ono  što mu je Jehova rekao. Kasnije su se ispunile Jehovine reči. Ilijeva dva sina su ubijena, a Ilije je umro.

Samuilo je odličan primer. Uvek je bio dobar, čak i kada su drugi bili loši. Šta ćeš ti da radiš? Da li ćeš kao Samuilo uvek biti dobar? Ako budeš, Jehova će biti srećan, a isto i tvoji mama i tata.

HAJDE DA PROČITAMO U BIBLIJI