Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 3. PRIČA

Rava je imala veru u Jehovu

Rava je imala veru u Jehovu

Hajde da se vratimo u prošlost i da zamislimo da smo u gradu koji se zove Jerihon. To je grad u zemlji Hanan, gde su živeli ljudi koji ne veruju u Jehovu. Tamo je živela i jedna žena po imenu Rava.

Kada je Rava bila devojčica, čula je kako je Mojsije razdvojio Crveno more i izveo Izraelce iz Egipta. Takođe je čula kako im je Jehova pomogao da pobede neprijatelje. A sada čuje da je izraelska vojska blizu Jerihona.

Rava je zaštitila uhode, jer je verovala u Jehovu

Jedne večeri, dva Izraelca su tajno došla u Jerihon. Oni su hteli da kao špijuni obiđu taj grad i zato Biblija za njih kaže da su uhode. Došli su kod Rave i ona im kaže da ostanu kod nje. Tokom noći, kralj te zemlje čuje da su uhode u gradu i da su u Ravinoj kući. Zato šalje ljude da ih uhvate. Rava skriva dvojicu uhoda na ravan krov svoje kuće i kaže kraljevim ljudima: ’Uhode su bile ovde, ali su već otišle iz grada. Ako odmah krenete, stići ćete ih.‘ Da li znaš zašto Rava štiti uhode? — Zato što veruje u Jehovu i zna da će on dati Izraelcima zemlju Hanan.

Pre nego što su uhode napustile Ravinu kuću, obećale su joj da će zaštititi nju i njenu porodicu kada Jerihon bude uništen. Da li znaš šta su joj rekli da uradi? — ’Uzmi ovaj crveni konopac i okači ga na svoj prozor. Ako to uradiš, nikome u kući se ništa loše neće desiti.‘ Rava je upravo tako uradila. Da li znaš šta se posle desilo? —

Jehova je sačuvao Ravu i njenu porodicu

Nekoliko dana kasnije, Izraelci su u tišini hodali oko grada. Šest dana su to činili jednom dnevno, a sedmog dana čak sedam puta. Zatim su svi zajedno počeli da viču. Onda je Jehova srušio sve zidove oko grada. Ali kuća sa čijeg prozora je visio crveni konopac ostala je na mestu! Da li je vidiš na slici? — Rava i njena porodica su preživeli!

 Šta učiš od Rave? — Rava je verovala u Jehovu zbog svega što je čula o njemu. I ti učiš mnoge divne stvari o Jehovi. Da li i ti veruješ u njega kao Rava? — To je jako lepo!