Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 8. PRIČA

Josija je imao dobre prijatelje

Josija je imao dobre prijatelje

Šta misliš, da li je teško biti dobar? — Mnogi misle da jeste. Biblija nam govori o jednom dečaku koji se zvao Josija i kome nimalo nije bilo lako da bude dobar. Ali on je imao dobre prijatelje koji su mu pomagali. Sada ćemo da naučimo nešto o Josiji i njegovim prijateljima.

Josijin otac se zvao Amon i bio je kralj Jude. Amon je bio veoma zao i obožavao je idole. To su predmeti koji predstavljaju lažne bogove. Kada je Amon umro, Josija je postao kralj Jude. Tada je imao samo osam godina! Šta misliš, da li je bio zao poput svog oca? — Ne, nije bio!

Sofonija je govorio ljudima da ne obožavaju idole

Čak i kao dete, Josija je slušao Jehovu. Zato je hteo da se druži samo sa onima koji vole Jehovu. Oni su mu pomagali da radi ono što je dobro. Ko su bili neki Josijini prijatelji?

Jedan je bio Sofonija. Sofonija je bio prorok koji je upozoravao svoj narod da će im se desiti nešto loše ako  ne prestanu da obožavaju idole. Josija je slušao Sofoniju i obožavao je Jehovu, a ne idole.

Još jedan Josijin prijatelj bio je Jeremija. Njih dvojica su bili otprilike istih godina i dok su odrastali, živeli su blizu jedan drugog. Bili su tako dobri drugovi da je nakon Josijine smrti Jeremija napisao jednu pesmu. U njoj je rekao koliko mu nedostaje Josija. Jeremija i Josija su pomagali jedan drugom da čine ono što je dobro i da slušaju Jehovu.

Josija i Jeremija su pomagali jedan drugom da rade ono što je dobro

Šta učiš od Josije? — Josija je i kao dete radio ono što je dobro. Znao je da treba da se druži sa onima koji vole Jehovu. Zato i tvoji drugovi i drugarice treba da vole Jehovu. Oni će ti pomoći da budeš dobar!

HAJDE DA PROČITAMO U BIBLIJI