Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 9. PRIČA

Jeremija nije prestao da govori o Jehovi

Jeremija nije prestao da govori o Jehovi

Zašto se ovi ljudi ljute na Jeremiju?

Jehova je spasao Jeremiju

Ponekad nam se drugi smeju ili se ljute kada im pričamo o Jehovi. Zbog toga možda poželimo da više ne govorimo o njemu. Da li si i ti nekada to poželeo? — Biblija nam govori o jednom mladiću koji je voleo Jehovu, ali je jednom zamalo prestao da govori o njemu. On se zvao Jeremija. Hajde da naučimo nešto o njemu.

Kada je Jeremija bio mladić, Jehova mu je rekao da kaže svom narodu da više ne budu zli. Jeremija je mislio da je to veoma teško i uplašio se. Žalio se Jehovi: ’Ne znam šta da im kažem. Ja sam još mlad.‘  Ali Jehova mu je rekao: ’Ne boj se. Ja ću ti pomoći.‘

Tako je Jeremija počeo da govori drugima da će biti kažnjeni ako se ne promene. Da li su ga poslušali? — Ne. Rugali su mu se i ljutili se na njega. Neki su čak hteli da ga ubiju! Šta misliš, kako se Jeremija osećao? — Uplašio se i rekao: ’Više neću da pričam o Jehovi.‘ Da li je stvarno prestao? — Nije. Toliko je voleo Jehovu da nije mogao da ne govori o njemu. Zato ga je Jehova čuvao.

Na primer, jednom su ga neki zli ljudi bacili u dubok bunar pun blata. Tamo nije imao ni hrane ni vode. Ostavili su ga da umre. Ali Jehova mu je pomogao da izađe!

Šta učiš od Jeremije? — Iako se on ponekad plašio, nije prestao da govori o Jehovi. Možda se i tebi neko ruga ili se ljuti kad pričaš o Jehovi. Zbog toga se možda stidiš ili plašiš. Ali nikada nemoj prestati da govoriš o Jehovi. On će ti uvek pomoći, kao što je pomagao Jeremiji.

HAJDE DA PROČITAMO U BIBLIJI