Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 1. PRIČA

Hoćeš li da čuješ jednu tajnu?

Hoćeš li da čuješ jednu tajnu?

Da li ti je neko nekada šapnuo tajnu? — * To je tajna zato što je to rekao samo tebi i nikom drugom. U Bibliji postoji jedna posebna tajna, koja se zove „sveta tajna“. Ona je sveta jer dolazi od Boga. Tajna je zato što ljudi dugo nisu ništa znali o njoj. Čak su i anđeli želeli da je znaju. Da li bi voleo da znaš koja je to tajna? —

Šta misliš, šta su anđeli želeli da znaju?

Pre mnogo, mnogo godina, Bog je stvorio prvog čoveka i ženu. Oni su se zvali Adam i Eva. Bog im je dao lepo mesto za život koje je ličilo na jedan veliki park. Nazvao ga je edenski vrt. Da su Adam i Eva bili poslušni Bogu, mogli su da sa svojom decom pretvore celu zemlju u raj koji bi bio kao jedan takav park. Mogli su tamo da žive zauvek. Ali da li znaš šta su Adam i Eva uradili? —

Oni nisu slušali Boga i zato mi danas ne živimo u raju. Ali Bog je rekao da će učiniti da cela zemlja bude jako lepa i da svi ljudi budu srećni i žive večno. Kako će to učiniti? Dugo godina niko to nije znao. Bila je to tajna.

Kada je Isus došao na zemlju, otkrio je ljudima nešto o toj tajni. Rekao im je da ona govori o Božjem Kraljevstvu. Isto im je rekao da treba da se mole da to Kraljevstvo dođe. Ono će pretvoriti zemlju u prelep raj. Tako je tajna otkrivena.

Da li si srećan što znaš ovu tajnu? — U tom raju će živeti samo oni koji slušaju Jehovu. U Bibliji se nalaze priče o mnogima koji su slušali Jehovu. Da li bi voleo da pričamo o njima? — Hajde da vidimo ko su oni bili i kako i mi možemo biti kao oni.

^ odl. 3 Roditelji, kada u priči naiđete na znak (—) iza nekih pitanja, podstaknite dete da kaže šta misli.