Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 14. PRIČA

Kraljevstvo koje će vladati nad celom zemljom

Kraljevstvo koje će vladati nad celom zemljom

Da li znaš koje je to Kraljevstvo? — To je Božje Kraljevstvo. Ono će uskoro zemlju pretvoriti u raj, pa će ona biti poput jednog velikog, lepog parka. Da li hoćeš da naučiš nešto o tom Kraljevstvu? —

Svako kraljevstvo ima kralja i on vlada nad svim ljudima u svojoj zemlji. Da li znaš ko je Kralj Božjeg Kraljevstva? — To je Isus Hrist. On živi na nebu. Uskoro će on biti Kralj nad svima na zemlji! Da li ćemo biti srećni kada Isus bude Kralj? —

Šta jedva čekaš u raju?

Bićemo veoma srećni! U raju se niko neće svađati niti ratovati. Svi će voleti jedni druge. Niko neće biti bolestan, niti će umirati. Slepi će videti, gluvi će čuti, a oni koji sada ne mogu da hodaju moći će da trče i skaču. Svako će imati puno hrane. Životinje će se igrati jedne s drugima, a i mi ćemo se igrati s njima. Ljudi koji su umrli ponovo će živeti. Mnoge osobe o kojima si učio u ovoj brošuri, poput Rebeke, Rave, Davida i Ilije, takođe će oživeti! Da li bi voleo da ih upoznaš? —

 Jehova te voli i želi da budeš srećan. Ako nastaviš da učiš o njemu i da ga slušaš, moći ćeš da živiš večno u tom divnom raju! Da li bi to voleo? —