Vrati se na sadržaj

Da li želite da saznate istinu?

Da li želite da saznate istinu?

ISTINU o čemu? O nekim od najvažnijih pitanja koja su ljudi ikada postavili. Možda ste nekada sebi postavili pitanja poput sledećih:

  • Da li je Bog zainteresovan za nas?

  • Da li će ratovima i patnji ikada doći kraj?

  • Šta se dešava s nama kad umremo?

  • Postoji li neka nada za umrle?

  • Kako se mogu moliti Bogu i znati da me On čuje?

  • Kako mogu imati srećan život?

Gde biste potražili odgovore na ova pitanja? Od različitih ljudi dobićete različite odgovore. Verske vođe će vam pružiti odgovore koji su međusobno protivrečni. U bibliotekama i knjižarama možete naći na stotine knjiga koje tvrde da pružaju odgovore. Međutim, knjige takođe često protivreče jedna drugoj. Neke mogu jedno vreme delovati kao merodavne, ali ubrzo postanu zastarele i budu prerađene ili zamenjene drugim knjigama.

Međutim, postoji jedna knjiga u kojoj se nalaze pouzdani odgovori. To je knjiga koja sadrži tačne informacije. Isus Hrist je u molitvi Bogu rekao: „Tvoja reč je istina“ (Jovan 17:17). Ta Reč nam je danas poznata kao Sveto pismo, to jest Biblija. Na narednim stranicama ćete u kratkim crtama dobiti jasne i tačne biblijske odgovore na gore navedena pitanja.

 Da li je Bog zainteresovan za nas?

ZAŠTO TAKVO PITANJE? Živimo u svetu punom okrutnosti i nepravde. Mnoge religije kažu da patnje koje doživljavamo predstavljaju Božju volju.

ŠTA BIBLIJA KAŽE O TOME? Bog nikada ne prouzrokuje zlo. „Daleko je od istinitog Boga da zlo čini, i od Svemoćnog da nepravedno postupa“, piše u Jovu 34:10. Bog ima divnu nameru za ljude. Zato nas je Isus poučio da se molimo: „Oče naš, koji si na nebesima... neka dođe kraljevstvo tvoje. Neka bude volja tvoja, kako na nebu tako i na zemlji“ (Matej 6:9, 10). Bog je toliko zainteresovan za nas da je podneo i lične žrtve kako bi omogućio ispunjenje svoje namere (Jovan 3:16).

Takođe videti Postanak 1:26-28; Jakova 1:13 i 1. Petrovu 5:6, 7.

Da li će ratovima i patnji ikada doći kraj?

ZAŠTO TAKVO PITANJE? I dalje nebrojeno mnogo ljudi gubi život u ratovima. Niko nije ravnodušan prema ljudskoj patnji.

ŠTA BIBLIJA KAŽE O TOME? Bog proriče da će doći vreme kada će on uspostaviti mir u celom svetu. Pod njegovom vladavinom, ljudi se ’više neće učiti ratovanju‘. Umesto toga, „oni će prekovati svoje mačeve u raonike“ (Isaija 2:4). Bog će iskoreniti svu nepravdu i patnju. Biblija obećava: „[Bog] će obrisati svaku suzu s njihovih očiju i smrti više neće biti, ni tuge, ni jauka, ni bola više neće biti. Nestalo je ono što je nekad bilo [uključujući i današnju nepravdu i patnju]“ (Otkrivenje 21:3, 4).

Takođe videti Psalam 37:10, 11; 46:9 i Miheja 4:1-4.

Šta se dešava s nama kad umremo?

ZAŠTO TAKVO PITANJE? Većina religija naučava da u čoveku postoji nešto što nastavlja da živi posle smrti. Neki veruju da mrtvi mogu nauditi živima ili da Bog kažnjava zle tako što ih osuđuje na večno mučenje u paklu.

ŠTA BIBLIJA KAŽE O TOME? Prilikom smrti, ljudi prestaju da postoje. „Mrtvi nisu svesni ničega“, piše u Propovedniku 9:5. Dakle, oni niti razmišljaju niti bilo šta osećaju. Prema tome, oni ne mogu ni da naude, a ni da pomognu živima (Psalam 146:3, 4).

Takođe videti Postanak 3:19 i Propovednika 9:6, 10.

 Postoji li neka nada za umrle?

ZAŠTO TAKVO PITANJE? Mi želimo da živimo, a želimo i da se radujemo životu u društvu osoba koje volimo. Sasvim je normalno što želimo da ponovo vidimo drage osobe koje su umrle.

ŠTA BIBLIJA KAŽE O TOME? Većina ljudi koji su umrli biće uskrsnuta. Isus je obećao da će oni „koji su u grobovima čuti njegov glas i izaći“ (Jovan 5:28, 29). U skladu s namerom koju je Bog imao na početku, ljudi koji budu uskrsnuti imaće priliku da žive u raju na zemlji (Luka 23:43). Poslušnim ljudima je obećano da će dobiti savršeno zdravlje i večni život. Biblija kaže: „Pravednici će posedovati zemlju, i zauvek će na njoj živeti“ (Psalam 37:29).

Takođe videti Jova 14:14, 15; Luku 7:11-17 i Dela apostolska 24:15.

Kako se mogu moliti Bogu i znati da me On čuje?

ZAŠTO TAKVO PITANJE? Kojoj god religiji da pripadaju, praktično svi ljudi se mole. Ipak, mnogi misle da im molitve nisu uslišene.

ŠTA BIBLIJA KAŽE O TOME? Isus nam je rekao da ne ponavljamo napamet naučene molitve. „Kad se molite“, rekao je, „ne govorite uvek jedno te isto“ (Matej 6:7). Ako želimo da Bog obrati pažnju na naše molitve, moramo se moliti na način koji on odobrava. To znači da treba da saznamo šta je Božja volja i zatim da se u skladu s tim molimo. U 1. Jovanovoj 5:14 se objašnjava: „Šta god da molimo u skladu s njegovom voljom, on nas čuje.“

Takođe videti Psalam 65:2; Jovana 14:6, 14 i 1. Jovanovu 3:22.

Kako mogu imati srećan život?

ZAŠTO TAKVO PITANJE? Mnogi veruju da će ih novac, slava ili lepota učiniti srećnima. Iako teže za tim, sreća im nekako uvek izmiče.

ŠTA BIBLIJA KAŽE O TOME? Isus je jasno pokazao šta je potrebno za sreću kada je rekao: „Srećni su oni koji su svesni svojih duhovnih potreba“ (Matej 5:3). Pravu sreću možemo pronaći samo ako nastojimo da zadovoljimo našu najveću potrebu — našu želju da saznamo ko je Bog i kakva je njegova namera za nas. Istina o tome se nalazi u Bibliji. Kada znamo tu istinu, to nam može pomoći da razumemo i šta je stvarno važno i šta nije toliko važno. Ako dozvolimo da nas Biblija vodi u donošenju odluka, kao i u našim postupcima, imaćemo smisaoniji život (Luka 11:28).

Takođe videti Poslovice 3:5, 6, 13-18 i 1. Timoteju 6:9, 10.

 Sada smo samo ukratko osmotrili biblijske odgovore na šest pitanja. Da li želite da saznate nešto više? Ukoliko ste „svesni svojih duhovnih potreba“, nema sumnje da ćete želeti. Možda imate i neka druga pitanja, kao što su: ’Ako je Bogu stalo do nas, zašto sve do sada dozvoljava toliko mnogo zla i patnje? Kako mogu imati kvalitetniji porodični život?‘ Biblija u potpunosti i na pravi način odgovara na ova i na mnoga druga pitanja.

Međutim, mnogi danas ne čitaju Bibliju. Za njih je to jedna obimna knjiga koju je ponekad teško razumeti. Da li biste želeli da vam neko pomogne da pronađete odgovore u Bibliji? Jehovini svedoci vam mogu pomoći na dva načina.

Kao prvo, oni su izdali knjigu Šta Biblija zaista naučava?, koja može pomoći ljudima koji su dosta zauzeti da razmotre jasne biblijske odgovore na neka od najvažnijih pitanja. Kao drugo, oni nude besplatan program proučavanja Biblije kod kuće. Neki Jehovin svedok koji živi u vašoj blizini može doći kod vas kući ili na neko drugo mesto koje vam odgovara i svake sedmice zajedno s vama ukratko razmotriti neku biblijsku temu. Taj program je pomogao milionima ljudi širom sveta. Mnogi od njih su sa zadovoljstvom zaključili da su pronašli istinu!

Ne postoji veće blago koje bi neko mogao da pronađe. Biblijska istina nas oslobađa od sujeverja, konfuzije i nepotrebnog straha. Zahvaljujući njoj imamo nadu, naš život dobija smisao i postajemo radosni. Isus je rekao: „Upoznaćete istinu i istina će vas osloboditi“ (Jovan 8:32).