Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

OSMO POGLAVLJE

„Razdoblje mira“ za skupštinu

„Razdoblje mira“ za skupštinu

Žestoki progonilac Savle postaje revni propovednik dobre vesti

Na temelju Dela apostolskih 9:1-43

1, 2. Šta je Savle nameravao da uradi u Damasku?

 GRUPA namrgođenih ljudi se približava Damasku. Rešili su da tamo sprovedu u delo svoj opaki plan. Omražene Isusove učenike će isterati iz njihovih domova, okovati, ponižavati i odvući u Jerusalim da na svojoj koži osete gnev Sinedriona.

2 Vođa ove grupe je Savle koji je već okrvavio ruke. a Ne tako davno je s odobravanjem posmatrao kako su religiozni fanatici u koje je i on spadao kamenovali Stefana, revnog Isusovog učenika (Dela 7:57–8:1). Budući da nije zadovoljan time što su progonjeni samo Isusovi sledbenici koji žive u Jerusalimu, Savle pokreće talas progonstva. Ima nameru da iskoreni sektu poznatu kao „Put“, koja se širi poput zaraze (Dela 9:1, 2; videti okvir „ Ovlašćenje koje je Savle imao u Damasku“).

3, 4. (a) Šta se desilo Savlu? (b) Koja ćemo pitanja razmotriti?

3 Iznenada blistava svetlost obasjava Savla. Njegovi saputnici vide svetlost i zaprepašćeni stoje bez reči. Savle odjednom ništa ne vidi i pada na zemlju. A onda čuje glas s neba koji mu kaže: „Savle, Savle, zašto me progoniš?“ Sav preneražen pita: „Ko si ti, Gospode?“ Odgovor ga sigurno pogađa pravo u srce: „Ja sam Isus, koga ti progoniš“ (Dela 9:3-5; 22:9).

4 Šta saznajemo iz onoga što je Isus rekao Savlu? Kako nama lično može koristiti razmatranje onoga što se desilo prilikom Savlovog obraćenja? Koje pouke možemo izvući iz toga kako je skupština iskoristila razdoblje mira koje je usledilo nakon njegovog obraćenja?

„Zašto me progoniš?“ (Dela apostolska 9:1-5)

5, 6. Šta saznajemo na osnovu onoga što je Isus rekao Savlu?

5 Kada je Isus zaustavio Savla na putu za Damask, nije ga pitao: „Zašto progoniš moje učenike?“ Kao što je već citirano, pitao ga je: „Zašto me progoniš?“ (Dela 9:4). To pokazuje da Isusa lično pogađaju nevolje koje doživljavaju njegovi sledbenici (Mat. 25:34-40, 45).

6 Ako imaš problema zbog svoje vere u Hrista, budi siguran da i Jehova i Isus dobro znaju kroz šta prolaziš (Mat. 10:22, 28-31). Možda Jehova neće odmah ukloniti tu kušnju. Nemoj zaboraviti da je Isus posmatrao Savla kako je podupirao kamenovanje Stefana i kako je u Jerusalimu odvodio verne učenike iz njihovih kuća (Dela 8:3). Ali Isus tada nije ništa preduzeo. Međutim, Jehova je preko Hrista dao Stefanu i drugim učenicima snagu koja im je bila potrebna da mu ostanu verni.

7. Šta moraš raditi da bi izdržao progonstvo?

7 Da bi i ti izdržao progonstvo treba: (1) da čvrsto odlučiš da ćeš ostati veran šta god da se desi, (2) da se moliš Jehovi za pomoć (Fil. 4:6, 7), (3) da prepustiš osvetu Jehovi (Rimlj. 12:17-21), (4) da se uzdaš u Jehovu da će ti dati snagu da istraješ dok ne ukloni kušnju (Fil. 4:12, 13).

Brate Savle, Gospod me je poslao (Dela apostolska 9:6-17)

8, 9. Kako se Ananija možda osećao kada mu je Isus rekao šta treba da uradi?

8 Kada je Isus odgovorio Savlu na pitanje: „Ko si ti, Gospode?“, rekao mu je: „Sad ustani i idi u grad. Tamo će ti neko reći šta treba da radiš“ (Dela 9:6). Obnevidelog Savla su odveli u Damask gde je tri dana postio i molio se. U međuvremenu je Isus razgovarao o Savlu s jednim učenikom iz tog grada koji se zvao Ananija i o kome su „dobro govorili svi Judejci“ koji žive u Damasku (Dela 22:12).

9 Zamisli samo kako se Ananija osećao! Poglavar skupštine, uskrsnuli Isus Hrist, lično mu se obratio i izabrao ga da uradi nešto posebno. To je bila velika čast, ali i ozbiljan zadatak! Kada je čuo da treba da razgovara sa Savlom, Ananija je rekao: „Gospode, čuo sam od mnogih da je on naneo mnogo zla tvojim svetim slugama u Jerusalimu. A ovde je došao sa ovlašćenjem svešteničkih poglavara da uhapsi sve tvoje učenike“ (Dela 9:13, 14).

10. Šta saznajemo o Isusu na osnovu njegovog ophođenja sa Ananijom?

10 Isus nije prekorio Ananiju što je rekao šta ga brine, već mu je dao jasna uputstva. Bio je i uviđavan prema njemu jer mu je kazao zašto traži od njega da izvrši taj neobičan zadatak. Isus je ovako rekao za Savla: „Izabrao [sam] tog čoveka da objavi moje ime drugim narodima, a i kraljevima i Izraelcima. Ja ću mu pokazati koliko mora pretrpeti za moje ime“ (Dela 9:15, 16). Ananija je odmah poslušao Isusa. Pronašao je Savla i rekao mu: „Brate Savle! Gospod Isus, koji ti se pojavio na putu kojim si dolazio, poslao me je kod tebe, da ti se vrati vid i da se ispuniš svetim duhom“ (Dela 9:17).

11, 12. Koje činjenice saznajemo na osnovu izveštaja o Savlovom obraćenju?

11 Na osnovu izveštaja o Savlovom obraćenju saznajemo nekoliko činjenica. Na primer, Isus direktno vodi propovedanje baš kao što je i obećao (Mat. 28:20). Premda se danas ne obraća ljudima, Isus vodi propovedanje posredstvom vernog roba koga je postavio nad svojim slugama (Mat. 24:45-47). Vodeće telo šalje objavitelje i pionire da traže one koji žele da saznaju više o Hristu. Kao što je spomenuto u prethodnom poglavlju, mnoge takve osobe su se molile Bogu za pomoć i zatim su Jehovini svedoci razgovarali s njima (Dela 9:11).

12 Ananija je poslušao Isusa i bio je blagoslovljen zbog toga. Da li i ti poslušno izvršavaš zapovest da temeljno svedočiš, čak i ako te to donekle plaši? Nekima je nelagodno da idu od kuće do kuće i da razgovaraju s nepoznatim osobama. Drugima je teško da propovedaju ljudima na njihovim radnim mestima, na ulici ili preko telefona i pisama. Ananija je pobedio svoj strah i imao je čast da pomogne Savlu da dobije sveti duh. b Uspeo je u tome zato što je verovao Isusu i zato što je na Savla gledao kao na brata. I mi možemo pobediti svoje strahove ako poput Ananije verujemo da Isus vodi propovedanje, ako smo saosećajni i ako na one koji nas najviše plaše gledamo kao na potencijalnu braću (Mat. 9:36).

Počeo je da propoveda o Isusu (Dela apostolska 9:18-30)

13, 14. Šta možeš naučiti iz Savlovog primera ako proučavaš Bibliju ali se još nisi krstio?

13 Savle je brzo primenjivao ono što je učio. Krstio se čim je bio izlečen i odmah se povezao sa učenicima u Damasku. Ali učinio je i više od toga. „Odmah je u sinagogama počeo da propoveda da je Isus Božji Sin“ (Dela 9:20).

14 Ako proučavaš Bibliju ali se još nisi krstio, da li ćeš poput Savla odlučno primeniti ono što učiš? Istini za volju, Savle je lično doživeo čudo koje je Isus izvršio, i to ga je sigurno podstaklo da nešto uradi. Ali i drugi su videli čuda koja je Isus činio. Recimo, jedna grupa fariseja ga je posmatrala kad je izlečio čoveka sa usahlom rukom, a i mnogi Judejci su znali da je Lazara podigao iz mrtvih. Ali mnogi od njih nisu ništa preduzeli, čak su mu se i suprotstavljali (Mar. 3:1-6; Jov. 12:9, 10). Za razliku od njih Savle se promenio. Zašto je Savle nešto učinio, a drugi nisu? Zato što se više bojao Boga nego ljudi i zato što je bio veoma zahvalan za milost koju mu je Hrist pokazao (Fil. 3:8). Ako i ti osećaš nešto slično, ničemu nećeš dozvoliti da te spreči da učestvuješ u službi propovedanja i da napreduješ do krštenja.

15, 16. Šta je Savle radio u sinagogama i kako su Judejci u Damasku reagovali?

15 Možeš li sebi predstaviti koliko su se ljudi iznenadili, zbunili i razljutili kada je Savle u sinagogama počeo da propoveda o Isusu? Pitali su se: „Zar to nije onaj čovek koji je u Jerusalimu okrutno progonio Isusove učenike“ (Dela 9:21). Kada je objasnio zašto je promenio stav prema Isusu, Savle je iznosio „nepobitne dokaze da je Isus zaista Hrist“ (Dela 9:22). Međutim, logični dokazi nisu uvek dovoljni da bi se promenio način razmišljanja ljudi koji po svaku cenu žele da se drže tradicije niti srce onih kojima ponos ne dozvoljava da se promene. Pa ipak, Savle nije odustao.

16 Tri godine kasnije, Judejci u Damasku su se i dalje suprotstavljali Savlu. Na kraju su se dogovorili da ga ubiju (Dela 9:23; 2. Kor. 11:32, 33; Gal. 1:13-18). Kada je saznao za njihovu zaveru, mudro je postupio tako što je napustio grad. Pristao je da ga u jednoj korpi spuste kroz otvor na gradskim zidinama. Luka kaže da su ljudi koji su te noći pomogli Savlu bili „njegovi [Savlovi] učenici“ (Dela 9:25). Izgleda da su u to vreme barem neki od onih koji su slušali Savla u Damasku pozitivno reagovali i postali Hristovi sledbenici.

17. (a) Kako ljudi reaguju na biblijsku istinu? (b) Šta treba i dalje da radimo i zašto?

17 Kada si svojoj porodici, prijateljima i drugima pričao o dobroj vesti koju si saznao, možda si očekivao da svi prihvate istinu iz Biblije zato što je logična. Možda su je neki prihvatili, dok mnogi nisu. A možda su se članovi porodice poneli prema tebi kao prema neprijatelju (Mat. 10:32-38). Međutim, ako se i dalje trudiš da sve veštije razgovaraš na temelju Svetog pisma i ako se ponašaš kao pravi hrišćanin, možda će se promeniti čak i oni koji ti se sada suprotstavljaju (Dela 17:2; 1. Petr. 2:12; 3:1, 2, 7).

18, 19. (a) Šta se dogodilo kada se Varnava zauzeo za Savla? (b) U čemu se možemo ugledati na Varnavu i Savla?

18 Kada je Savle došao u Jerusalim, sasvim je razumljivo što mu hrišćani nisu verovali da je i on postao Hristov sledbenik. Međutim, kada se Varnava zauzeo za Savla, apostoli su ga prihvatili i neko vreme je ostao s njima (Dela 9:26-28). Savle je bio oprezan, ali se nije stideo dobre vesti (Rimlj. 1:16). Odvažno je propovedao u Jerusalimu odakle je i pokrenuo talas žestokog progonstva učenika Isusa Hrista. Judejci u Jerusalimu su bili užasnuti kada su shvatili da je čovek koji je bio njihova najveća uzdanica postao hrišćanin i zato su hteli da ga ubiju. „Kad su braća saznala za to“, kaže se u izveštaju, „odvela su ga u Cezareju i odatle poslala u Tars“ (Dela 9:30). Savle se podložio Isusovom vođstvu koje je pružao preko skupštine. To je bilo korisno i za njega i za skupštinu.

19 Sigurno smo zapazili da je Varnava preuzeo inicijativu da pomogne Savlu. Nema sumnje da je taj lep gest doprineo tome da se između ove dvojice revnih Jehovinih slugu razvije blisko prijateljstvo. Da li si i ti spreman da poput Varnave pomogneš novima u skupštini tako što ćeš ići s njima u službu propovedanja i pomagati im da duhovno napreduju? To će i tebi doneti velike blagoslove. Ako si odnedavno počeo da propovedaš dobru vest, da li poput Savla prihvataš pomoć koju ti drugi nude? Ako budeš sarađivao sa iskusnijim objaviteljima, bićeš veštiji u službi i srećniji, a i sklopićeš prijateljstva koja mogu večno trajati.

„Mnogi su počeli da veruju“ (Dela apostolska 9:31-43)

20, 21. Kako su Božje sluge i u prošlosti i u savremeno doba na najbolji način iskoristili „razdoblje mira“?

20 Nakon Savlovog obraćenja i bezbednog odlaska iz Jerusalima, „za skupštinu po celoj Judeji, Galileji i Samariji nastupilo [je] razdoblje mira“ (Dela 9:31). Kako su učenici iskoristili to „povoljno vreme“? (2. Tim. 4:2). U izveštaju se kaže da je skupština „jačala“. Apostoli i druga duhovno zrela braća su jačali veru učenika i u svemu pružali dobar primer dok je skupština služila Jehovi „sa strahopoštovanjem i primala utehu svetog duha“. Na primer, Petar je iskoristio to vreme da ojača učenike koji su živeli u Lidi u ravnici Saron. Njegov trud je urodio plodom i mnogi koji su živeli u tom kraju „poverovali su u Gospoda“ (Dela 9:32-35). Učenici nisu dozvolili da im nešto drugo zaokupi pažnju već su se brinuli jedni za druge i propovedali dobru vest. Zbog toga je skupština stalno rasla.

21 Jehovini svedoci su pred kraj 20. veka u mnogim zemljama ušli u slično „razdoblje mira“. Režimi pod kojima je Božji narod decenijama patio iznenada su okončani, i u nekim zemljama su ublažene ili potpuno ukinute zabrane propovedanja. Desetine hiljada Svedoka iskoristilo je priliku da javno propoveda, što je dovelo do odličnih rezultata.

22. Kako na najbolji način možeš iskoristiti slobodu koju imaš?

22 Da li i ti na najbolji način koristiš versku slobodu koju imaš? Ako živiš u zemlji gde imaš takvu slobodu, Satana bi želeo da te navede da težiš za bogatstvom umesto da služiš Jehovi (Mat. 13:22). Nemoj upasti u takvu zamku. Dobro iskoristi svako razdoblje relativnog mira koje sada imaš. Gledaj na to kao na priliku da temeljno svedočiš i da izgrađuješ skupštinu. Nemoj izgubiti iz vida da se tvoje okolnosti mogu iznenada promeniti.

23, 24. (a) Šta učimo iz izveštaja o Taviti? (b) Šta treba čvrsto da rešimo?

23 Pogledajmo šta se desilo sa učenicom koja se zvala Tavita, to jest Dorka. c Živela je u Jopi, nedaleko od Lide. Ova verna sestra je mudro koristila svoje vreme i sredstva, činila je „dobra dela i velikodušno je pomagala siromašnima“. Međutim, iznenada se razbolela i umrla. Učenici u Jopi su bili veoma žalosni, a naročito udovice kojima je pomagala. Kada je Petar stigao u kuću gde je bilo položeno njeno telo, učinio je čudo koje do tada nije učinio nijedan apostol Isusa Hrista. Petar se pomolio i zatim vratio Tavitu u život! Možeš li zamisliti koliko su bile srećne te udovice i drugi učenici kada ih je Petar pozvao u sobu i pokazao im da je Tavita živa? Ovi događaji su ih sigurno ojačali da izdrže kušnje koje su im predstojale. Sasvim je razumljivo što se to čudo „pročulo po celoj Jopi i mnogi su počeli da veruju u Gospoda“ (Dela 9:36-42).

Kako se možeš ugledati na Tavitu?

24 Iz svega ovoga što smo saznali o Taviti možemo naučiti dve važne stvari. (1) Život je prolazan. Zato je veoma važno da steknemo dobro ime kod Boga dok to možemo! (Prop. 7:1). (2) Uskrsenje će se sigurno dogoditi. Jehova je zapazio kakva je sve dobra dela Tavita činila i zato ju je blagoslovio. On neće zaboraviti naš trud već će nas uskrsnuti ako se naš život završi pre Armagedona (Jevr. 6:10). Zato, bilo da je za nas trenutno „teško vreme“ bilo da je „razdoblje mira“, budimo istrajni dok temeljno svedočimo o Hristu (2. Tim. 4:2).

a Videti okvir „ Farisej Savle“.

b Darove svetog duha uglavnom su prenosili apostoli. Međutim, u ovoj posebnoj situaciji izgleda da je Isus ovlastio Ananiju da Savlu prenese darove duha. Savle jedno duže vreme posle svog obraćenja nije došao u kontakt s dvanaestoricom apostola. Međutim, verovatno je bio aktivan tokom tog perioda. Isus se očigledno postarao za to da Savle ima snagu koja mu je bila potrebna da bi propovedao.

c Videti okvir „ Tavita – dobra i velikodušna“.