Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

DESETO POGLAVLJE

„Jehovina reč se širila“

„Jehovina reč se širila“

Petar je izbavljen, a progonstvo ne zaustavlja širenje dobre vesti

Na temelju Dela apostolskih 12:1-25

1-4. U kakvoj se situaciji našao Petar i kako bi se ti osećao da si bio na njegovom mestu?

 TEŠKA gvozdena vrata se uz tresak zatvaraju za Petrom. Dva rimska stražara ga okovanog i lancima vezanog za njih odvode u ćeliju. Tu provodi duge sate, možda i dane, iščekujući da sazna šta će se s njim desiti. Oko sebe vidi samo zatvorske zidove i rešetke, svoje okove i stražare.

2 Kad presuda bude stigla, biće strašna. Kralj Irod Agripa I je rešio da ga pogubi. a U stvari, namerava da ga izvede pred narod posle Pashe, a smrtna presuda koju bi mu izrekao došla bi im kao poklon. To nije samo pretnja. Taj vladar je već pogubio apostola Jakova, Petrovog saradnika.

3 Veče je uoči planiranog pogubljenja. O čemu Petar razmišlja u tami zatvorske ćelije? Da li mu kroz misli prolazi ono što mu je Isus godinama ranije rekao, naime da će ga jednog dana vezati i voditi kuda ne želi – u smrt? (Jov. 21:18, 19). Možda se pita da li je kucnuo taj čas.

4 Kako bi se ti osećao da si bio na njegovom mestu? Mnogi bi pali u očaj i izgubili svaku nadu. Međutim, može li za prave sledbenike Isusa Hrista ijedna situacija biti zaista bezizlazna? Šta možemo naučiti na osnovu toga kako su Petar i drugi hrišćani reagovali na progonstvo koje ih je zadesilo? Da vidimo.

„Skupština se usrdno molila“ (Dela apostolska 12:1-5)

5, 6. (a) Zašto i kako je kralj Irod Agripa I počeo da progoni hrišćansku skupštinu? (b) Zašto je Jakovljeva smrt bila veliki udarac za skupštinu?

5 Kao što smo videli u prethodnom poglavlju ove knjige, za hrišćansku skupštinu je obraćenje nejevrejina Kornelija i njegove porodice bilo nešto zaista posebno. Ali Judejci koji nisu bili hrišćani sigurno su bili šokirani kada su saznali da mnogi hrišćani jevrejskog porekla služe Bogu zajedno s nejevrejima.

6 Irod je kao lukavi političar video u tome priliku da se dodvori Judejcima, pa je počeo da progoni hrišćane. Sigurno je saznao da je apostol Jakov bio veoma blizak sa Isusom Hristom. Zato je „mačem [...] pogubio Jovanovog brata Jakova“ (Dela 12:2). To je bio veliki udarac za skupštinu! Jakov je bio jedan od trojice koji su videli Isusovo preobraženje i druga čuda koja ostali apostoli nisu videli (Mat. 17:1, 2; Mar. 5:37-42). Isus je Jakova i njegovog brata Jovana nazvao sinovima groma zato što su bili veoma energični (Mar. 3:17). Kada je Jakov ubijen, skupština je izgubila jednog odvažnog, vernog svedoka i voljenog apostola.

7, 8. Kako su braća reagovala kada se Petar našao u zatvoru?

7 Judejcima je bilo drago što je Jakov pogubljen, baš kao što se Agripa i nadao. Ohrabren njihovom reakcijom, okomio se na Petra. Kao što je na početku opisano, naredio je da Petar bude uhapšen. Međutim, Agripa se verovatno setio da su apostoli ranije čudom bili oslobođeni iz zatvora, o čemu je bilo reči u petom poglavlju ove knjige. Pošto Irod nije želeo da rizikuje, naredio je da Petar bude okovan lancima između dva vojnika i da ga čuva ukupno 16 stražara koji su se smenjivali dan i noć kako ne bi imao nikakve šanse da pobegne. Ako bi kojim slučajem pobegao, stražarima bi sledovala kazna namenjena Petru. Šta bi suhrišćani mogli da učine za Petra u tako teškim okolnostima?

8 Braća su dobro znala šta treba da rade. U Delima apostolskim 12:5 piše: „Tako je Petar bio u zatvoru, a skupština se usrdno molila Bogu za njega.“ Usrdno i iskreno su se molili za tog voljenog brata. Jakovljeva smrt ih nije bacila u očaj, niti ih je navela da pomisle kako molitva ništa ne vredi. Molitve mnogo znače Jehovi. Ako su u skladu s njegovom voljom, on će ih uslišiti (Jevr. 13:18, 19; Jak. 5:16). To je važna pouka za današnje hrišćane.

9. Šta možemo naučiti o molitvi na osnovu primera koji su nam ostavili Petrovi suvernici?

9 Sigurno znaš da neka naša braća doživljavaju kušnje. Možda su pod progonstvom ili zabranama, ili su doživeli prirodne nepogode. Zašto se ne bi iskreno molio za njih? Možda znaš i da neki imaju manje primetne teškoće, kao što su porodični problemi i obeshrabrenje ili nešto drugo što ugrožava njihovu veru. Ako malo razmisliš pre nego što počneš da se moliš, možda ćeš se poimence setiti mnogih ljudi za koje se možeš moliti Jehovi, onome koji sluša molitve (Ps. 65:2). Na kraju krajeva, i tebi će značiti da se braća i sestre mole za tebe kad budeš prolazio kroz neki težak period.

Mi se molimo da naša braća u zatvoru sačuvaju svoju veru

„Pođi za mnom“ (Dela apostolska 12:6-11)

10, 11. Opiši kako je Jehovin anđeo oslobodio Petra iz zatvora.

10 Da li je Petar bio uznemiren što se našao u takvoj opasnosti? To ne znamo, ali te zadnje noći u zatvoru čvrsto je spavao između dvojice opreznih stražara. Taj čovek je imao jaku veru i znao je da je uz Jehovu siguran šta god da donese sutrašnji dan (Rimlj. 14:7, 8). U svakom slučaju, Petar nije mogao ni da zamisli kakvo će se čudo desiti. Iznenada je blistava svetlost obasjala njegovu ćeliju. Pojavio se anđeo koga stražari očigledno nisu videli i brzo probudio Petra. Lanci na njegovim rukama jednostavno su spali iako se činilo da se nikako ne mogu pokidati!

„Došli su do gvozdenih vrata koja vode u grad. Ona su im se sama otvorila“ (Dela apostolska 12:10)

11 Anđeo je dao Petru više kratkih naredbi: „Ustani, brzo! [...] Obuci se i obuj sandale [...] Ogrni svoj ogrtač.“ Petar je to odmah uradio. Na kraju je anđeo rekao: „Pođi za mnom“, i Petar je krenuo za njim. Izašli su iz ćelije, prošli pored stražara koji su napolju stajali i nečujno su krenuli prema ogromnim gvozdenim vratima. Kako će izaći kad su zatvorena? Ako mu je tako nešto palo na pamet, nije dugo čekao na odgovor. Kad su došli do njih, ona su im se „sama otvorila“. Pre nego što je Petar shvatio šta se dešava, oni su izašli i našli se na ulici, a onda je anđeo nestao. Kada je ostao sam, shvatio je da se to stvarno dogodilo. To nije bila vizija. Bio je slobodan! (Dela 12:7-11).

12. Zašto je utešno razmišljati o tome kako je Jehova izbavio Petra?

12 Zaista je utešno razmišljati o tome da Jehova ima neograničenu moć da izbavi svoje sluge. Petra je zatvorio kralj koji je imao podršku najjače sile koju je svet ikada video. On je ipak jednostavno izašao iz zatvora! Tačno je da Jehova ne čini takva čuda za sve svoje sluge. To nije učinio za Jakova, niti je to kasnije učinio za Petra kada je došlo vreme da se obistini ono što je Isus rekao za njega. Pravi hrišćani danas ne očekuju da čudom budu izbavljeni. Međutim, ne smemo zaboraviti da se Jehova ne menja (Mal. 3:6). On će uskoro preko svog Sina osloboditi nebrojene milione ljudi od smrti, koja je poput zatvora iz kog niko ne može pobeći (Jov. 5:28, 29). Takva obećanja nam daju ogromnu hrabrost kada se u današnje vreme suočavamo s problemima.

„Ugledali su ga i zaprepastili se“ (Dela apostolska 12:12-17)

13-15. (a) Kako su braća i sestre koji su se sastali u Marijinoj kući reagovali kada je Petar stigao? (b) O čemu dalje govore Dela apostolska i kako je Petar nadalje uticao na suvernike?

13 Petar je stajao u mračnoj ulici i razmišljao kuda da krene. A onda se setio. U blizini je živela jedna sestra koja se zvala Marija. Po svemu sudeći je bila imućnija udovica jer je imala kuću koja je bila dovoljno velika da bi se u njoj sastajala skupština. Ona je bila majka Jovana (koga su zvali Marko), koji se u Delima apostolskim ovde prvi put spominje i koji je Petru na kraju bio kao sin (1. Petr. 5:13). Te noći su mnoga braća bila u Marijinoj kući, premda je već bilo kasno, i usrdno su se molila. Sigurno su se molili da Petar bude oslobođen, ali nisu očekivali takav odgovor od Jehove!

14 Petar je pokucao na ulazna vrata koja su vodila u dvorište kuće. Do vrata je došla sluškinja po imenu Roda – što je bilo često grčko ime koje znači „ruža“. Ona nije mogla da veruje svojim ušima. Čula je Petrov glas. Umesto da otvori vrata, ta ushićena devojka je ostavila Petra da stoji na ulici, utrčala u kuću i ubeđivala braću da je Petar stigao. Rekli su joj da je poludela, ali ona je bila uporna jer je znala da je to što govori istina. Neki su joj malo popustili, pa su rekli da je to možda bio anđeo koji je predstavljao Petra (Dela 12:12-15). Petar je sve to vreme kucao, dok mu na kraju nisu otvorili.

15 Kada su otvorili vrata, „ugledali su ga i zaprepastili se“ (Dela 12:16). Petar je morao da stiša taj žamor da bi mogao da im ispriča šta se desilo. Onda im je rekao da to prenesu učeniku Jakovu i braći, nakon čega je otišao pre nego što bi ga našli Irodovi vojnici. Petar je otišao i nastavio da verno služi na nekom sigurnijem mestu. On se više ne spominje u izveštaju, osim prilikom rešavanja pitanja o obrezanju o kome se govori u 15. poglavlju Dela apostolskih. Dela apostolska zatim poklanjaju pažnju propovedanju i putovanjima apostola Pavla. Međutim, možemo biti sigurni da je Petar jačao veru svoje braće i sestara gde god da je bio. Braća i sestre koji su se okupili u Marijinoj kući sigurno su bili srećni posle svega što se desilo.

16. Zašto možemo biti sigurni da će nam budućnost doneti mnoge srećne trenutke?

16 Ponekad Jehova daje svojim slugama više nego što uopšte očekuju, čineći ih toliko srećnima da prosto ne mogu da veruju da im se tako nešto dešava. Petrova duhovna braća i sestre su se te noći upravo tako osećali. Možda se i mi ponekad tako osećamo kad doživimo neki veliki blagoslov od Jehove (Posl. 10:22). U budućnosti ćemo videti kako se sva Jehovina obećanja ispunjavaju na čitavoj planeti. To će sigurno nadmašiti sve što danas možemo zamisliti. Zato dokle god budemo verni Jehovi, možemo se nadati mnogim srećnim trenucima u budućnosti.

„Jehovin anđeo ga je udario“ (Dela apostolska 12:18-25)

17, 18. Šta je dovelo do toga da narod laska Irodu?

17 Kada je Petar izbavljen iz zatvora i Irod je bio iznenađen, ali veoma neprijatno. Odmah je naredio da se sve detaljno pretraži, a zatim je ispitao stražare koji su čuvali Petra. Verovatno su kažnjeni pogubljenjem (Dela 12:19). Irod Agripa nije upamćen kao saosećajan ili milosrdan vladar. Da li je taj okrutan čovek ikada bio kažnjen?

18 Agripa se možda osećao poniženo zato što nije uspeo da pogubi Petra, ali ubrzo je zalečio svoj povređeni ponos. Iskrsla je jedna situacija u kojoj su njegovi neprijatelji želeli da s njim sklope mir, i on je verovatno jedva čekao da održi govor pred velikim brojem ljudi. Luka nas izveštava da se Irod pripremio i „obukao svečanu odeću“. Istoričar Josif Flavije je napisao da je Irodova odeća bila protkana srebrom tako da kada je svetlost padala na njega, izgledalo je kao da je bio obasjan slavom. Taj razmetljivi političar je počeo da drži govor. Okupljeni narod mu je laskao povikavši: „To je božji glas, a ne ljudski!“ (Dela 12:20-22).

19, 20. (a) Zašto je Jehova kaznio Iroda? (b) Zašto nam izveštaj o iznenadnoj smrti Iroda Agripe može pružiti utehu?

19 Samo Bog zaslužuje takvu slavu, a Bog je posmatrao šta se dešavalo! Irod je imao priliku da izbegne nesreću. Mogao je da prekori te ljude ili da se barem ne složi s njima. Ali njegov primer pokazuje da je istinita poslovica koja kaže: „Ponos prethodi propasti“ (Posl. 16:18). „Istog časa Jehovin anđeo ga je udario“ i izazvao jezivu smrt tog egocentričnog i ponosnog čoveka. „Izjeli su ga crvi i tako je umro“ (Dela 12:23). Josif Flavije je takođe zabeležio da je Agripa iznenada oboleo i još je rekao da je kralj zaključio da umire zato što je prihvatio laskanje naroda. Josif je napisao da je Agripa pet dana bolovao pre nego što je izdahnuo. b

20 Ponekad možda izgleda da bezbožni ljudi čine svakakvo zlo i prolaze nekažnjeno. To ne bi trebalo da nas iznenadi jer „ceo svet je pod vlašću Zloga“ (1. Jov. 5:19). Pa ipak, verne Božje sluge ponekad pogađa to što izgleda da zli ljudi izmiču pravdi. Baš zbog toga nam izveštaji poput ovog pružaju utehu. Mi zapravo vidimo da Jehova nešto preduzima čime podseća svoje sluge da on voli pravdu (Ps. 33:5). Pre ili kasnije, njegova pravda će pobediti.

21. Šta je suština 12. poglavlja Dela apostolskih i zašto je to ohrabrujuće za nas?

21 U zaključku ovog poglavlja nalazimo jednu još značajniju misao: „Jehovina reč se širila“ (Dela 12:24). Ovaj izveštaj o napretku propovedanja može nas podsetiti na to kako Jehova i danas blagosilja to isto delo. Jasno je da suština 12. poglavlja Dela apostolskih nije prvenstveno u tome da je jedan apostol pogubljen dok je drugi izbavljen. On govori o Jehovi i o tome kako je osujetio Satanine pokušaje da slomi hrišćansku skupštinu i zaustavi je u revnom propovedanju. Ti napadi su se izjalovili, baš kao što će svi slični pokušaji propasti (Is. 54:17). S druge strane, oni koji stoje uz Jehovu i Isusa Hrista učestvuju u delu koje nikada neće propasti. Zar to nije ohrabrujuće? Zaista je velika čast što u današnje vreme propovedamo Jehovinu reč!

a Videti okvir „ Kralj Irod Agripa I“.

b Jedan lekar i pisac je rekao da je simptome koje su opisali Josif Flavije i Luka mogla prouzrokovati jedna vrsta valjkastih crva koja dovodi do smrtonosne opstrukcije (začepljenja) creva. Obolela osoba ponekad povraća takve crve ili oni prilikom smrti izlaze iz njenog tela. U jednom delu piše sledeće: „Luka kao lekar precizno opisuje šta se desilo i tako iznosi na videlo u kakvim je mukama [Irod] umro.“