Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

9. DEO

Služite Jehovi kao porodica

Služite Jehovi kao porodica

„Poklonite se Onome koji je stvorio nebo i zemlju.“ (Otkrivenje 14:7)

Čitajući ovu brošuru mogli ste videti da Biblija sadrži mnoga načela koja mogu pomoći vama i vašoj porodici. Jehova želi da budemo srećni i zato treba da mu služimo celim srcem. Pri tome, on obećava da će nam dati sve što nam je potrebno (Matej 6:33). On želi da mu budemo prijatelji. Treba da iskoristimo svaku priliku da negujemo to prijateljstvo. To je najveća čast za čoveka (Matej 22:37, 38).

1. UČVRSTITE PRIJATELJSTVO S JEHOVOM

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „’Biću vam otac, a vi ćete mi biti sinovi i kćeri‘, kaže Jehova“ (2. Korinćanima 6:18). Bog želi da budemo njegovi prijatelji. U tome nam, između ostalog, može pomoći molitva. Jehova nas poziva da se ’neprestano molimo‘ (1. Solunjanima 5:17). On rado želi da čuje šta svako od nas misli i šta ga brine (Filipljanima 4:6). Kada se molimo zajedno s članovima porodice, oni će videti koliko nam je Bog stvaran.

Nije dovoljno samo obraćati se Bogu, već ga treba i slušati kada on govori. To je moguće putem proučavanja njegove Reči i publikacija koje se temelje na njoj (Psalam 1:1, 2). Razmišljajmo o onome što smo naučili (Psalam 77:11, 12). Boga slušamo i kada redovno prisustvujemo sastancima na kojima se on slavi (Psalam 122:1-4).

Još jedan važan način kako možemo učvrstiti prijateljstvo s Jehovom jeste da govorimo drugima o njemu. Što više to činimo, to ćemo mu biti bliži (Matej 28:19, 20).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Svakodnevno odvajajte vreme za čitanje Biblije i molitvu.

  • Neka u vašoj porodici duhovne aktivnosti budu važnije od zabave i relaksacije.

2. UŽIVAJTE U ZAJEDNIČKOM PROUČAVANJU BIBLIJE

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „Približite se Bogu, i on će se približiti vama“ (Jakovljeva 4:8). Zato je neophodno imati redovan program porodičnog proučavanja kog ćemo se držati (Postanak 18:19). Međutim, to nije dovoljno. Bog treba da bude deo našeg svakodnevnog života. Zato pomozite članovima svoje porodice da imaju dobar odnos s Bogom, tako što ćete govoriti o njemu ’kad sedite u svojoj kući i kad idete putem, kad ležete i kad ustajete‘ (Ponovljeni zakoni 6:6, 7). Ugledajte se na Isusa Navina koji je rekao: „Ja i moj dom služićemo Jehovi“ (Isus Navin 24:15).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Osmislite redovan program pouke koji će odgovarati potrebama svakog člana porodice.