Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

7. DEO

Kako vaspitavati dete

Kako vaspitavati dete

„Neka ove reči koje ti danas zapovedam budu u tvom srcu. Usađuj ih u decu svoju.“ (Ponovljeni zakoni 6:6, 7)

Kada je Jehova osnovao porodicu, on je roditeljima poverio brigu o deci (Kološanima 3:20). Kao roditelji, imate odgovornost da poučavate dete da voli Jehovu i da postane odgovorna odrasla osoba (2. Timoteju 1:5; 3:15). Takođe je važno da znate šta je u srcu vašeg deteta. Naravno, vaš primer je veoma važan. Da biste na najbolji način poučili dete Jehovinoj Reči, ona mora najpre biti u vašem srcu (Psalam 40:8).

1. OLAKŠAJTE DETETU DA RAZGOVARA S VAMA

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „Svaki čovek neka bude brz da čuje, a spor da govori“ (Jakovljeva 1:19). Sigurno želite da vam se dete slobodno obraća i da zna da ćete biti spremni da slušate kada mu je to potrebno. Potrudite se da u porodici vlada opuštena atmosfera u kojoj će detetu biti lako da se otvori (Jakovljeva 3:18). Ako misli da ćete biti prestrogi ili da ćete ga iskritikovati, možda neće biti potpuno iskreno s vama. Budite strpljivi i često ga uveravajte u svoju ljubav (Matej 3:17; 1. Korinćanima 8:1).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Budite spremni da saslušate dete kada želi da razgovara.

  • Redovno razgovarajte s njim, a ne samo kada se pojavi neki problem.

2. GLEDAJTE IZA REČI

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „Ko razborito sagledava stvari, nalazi dobro“ (Poslovice 16:20). Ponekad ćete morati da gledate šta stoji iza detetovih reči da biste razumeli kako se zaista oseća. Za mlade je uobičajeno da preuveličavaju stvari ili da kažu nešto što zapravo ne misle. Kao roditelji, uzmite u obzir savet: „Ko odgovara pre nego što sasluša, to mu je ludost i sramota“ (Poslovice 18:13). Nemojte se brzo ljutiti (Poslovice 19:11).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Ma šta da dete kaže, budite odlučni da ga ne prekidate i da ne reagujete burno.

  • Pokušajte da se setite kako ste se osećali u njegovim godinama i šta vam je tada bilo važno.

3. BUDITE UJEDINJENI KAO RODITELJI

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „Sine moj, slušaj pouku oca svoga, i ne ostavljaj savete majke svoje“ (Poslovice 1:8). Jehova je i ocu i majci poverio autoritet nad decom. Treba da ih poučite da vas poštuju i slušaju (Efešanima 6:1-3). Ona će verovatno osetiti ako niste ujedinjeni „istim načinom razmišljanja“ (1. Korinćanima 1:10). Kada se kao roditelji u nečemu ne slažete, trudite se da to ne pokažete pred decom, jer biste time mogli potkopati njihovo poštovanje prema vama.

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Dogovorite se kako ćete disciplinovati decu.

  • Čak i kada se ne slažete kako treba vaspitavati decu, ipak uvažite i gledište bračnog druga.

4. RAZRADITE SISTEM

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „Odgajaj dete prema putu kojim treba da ide“ (Poslovice 22:6). Uspešno odgajanje deteta nije nešto što će doći samo po sebi. Potrebno je da razradite sistem kako ćete vaspitavati dete. U to spada i disciplina (Psalam 127:4; Poslovice 29:17). Ona ne podrazumeva samo kažnjavanje već i pomaganje detetu da razume razloge koji stoje iza pravila (Poslovice 28:7). Takođe ga poučite da voli Jehovinu Reč i da razume njena načela (Psalam 1:2). To će mu pomoći da izgradi savest (Jevrejima 5:14).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Poučite dete da na Boga gleda kao na stvarnu osobu kojoj može verovati.

  • Pomozite mu da prepozna i izbegne moralne opasnosti, na primer na internetu i društvenim mrežama. Poučite ga kako da se zaštiti od seksualnih napasnika.

„Odgajaj dete prema putu kojim treba da ide“