Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

2. DEO

Budite verni jedno drugom

Budite verni jedno drugom

„Što je Bog sastavio, čovek neka ne rastavlja.“ (Marko 10:9)

Jehova je rekao svojim slugama: „Ne budite neverni“ (Malahija 2:16). Vernost je posebno važna u braku, jer bez nje nema poverenja, a poverenje je neophodno da bi ljubav cvetala.

Danas je izazov sačuvati vernost u braku. Da biste zaštitili svoj brak, morate obratiti pažnju na dva područja.

1. NEKA VAM BRAK BUDE ISPRED DRUGIH STVARI

ŠTA BIBLIJA KAŽE. ’Prosudite šta je najvažnije‘ (Filipljanima 1:10). Vaš brak je jedna od najvažnijih stvari. Zato zaslužuje posebno mesto u životu.

Jehova želi da poklanjate pažnju svom supružniku i da zajedno ’uživate u životu‘ (Propovednik 9:9). On jasno kaže da nikada ne smemo zapostavljati bračnog druga. Naprotiv, treba da se trudimo da ga usrećimo (1. Korinćanima 10:24). Neka on oseća da je potreban i cenjen.

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Redovno provodite vreme zajedno i u tim trenucima svu pažnju poklonite bračnom drugu.

  • Imajte na umu da niste više sami, već u braku.

2. ČUVAJTE SVOJE SRCE

ŠTA BIBLIJA KAŽE. „Svako ko požudno gleda neku ženu već je učinio s njom preljubu u svom srcu“ (Matej 5:28). Ako neko stalno razmišlja o nemoralnim stvarima, on je u nekom smislu neveran bračnom drugu.

Jehova nam kaže da ’čuvamo svoje srce‘ (Poslovice 4:23; Jeremija 17:9). Da bismo uspeli u tome, moramo paziti na svoje oči (Matej 5:29, 30). Ugledajte se na Božjeg slugu Jova, koji je ’sklopio savez sa svojim očima‘ da nikada neće požudno gledati drugu ženu (Jov 31:1). Budite odlučni da nikada ne gledate pornografiju. Takođe, budite rešeni da ne dozvolite da se kod vas razviju osećanja prema nekoj osobi s kojom niste u braku.

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Neka svima bude očigledno da ste potpuno odani svom bračnom drugu.

  • Uzmite u obzir osećanja svog supružnika i ako se on oseća nelagodno zbog vašeg prijateljstva s nekom osobom, odmah ga okončajte.