Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

1. DEO

Bog pruža pomoć za srećan brak

Bog pruža pomoć za srećan brak

„Njihov stvoritelj [ih je] u početku načinio kao muškarca i ženu.“ (Matej 19:4)

Jehova Bog * je zaključio prvi brak. Biblija nam kaže da je on stvorio ženu i „doveo je čoveku“. Adamu je bilo veoma drago, pa je rekao: „Evo napokon kosti od mojih kostiju i mesa od mog mesa“ (Postanak 2:22, 23). Jehova i danas želi da bračni parovi budu srećni.

Kada dvoje stupe u brak, možda misle da će sve biti savršeno. Međutim, činjenica je da će čak i muž i žena koji se vole imati problema (1. Korinćanima 7:28). U ovoj brošuri ćete pronaći biblijska načela koja, ako se primenjuju, mogu doprineti sreći u braku i porodici (Psalam 19:8-11).

1. PRIHVATITE ULOGU KOJU VAM JE JEHOVA DODELIO

ŠTA BIBLIJA KAŽE. Muž je poglavar porodice (Efešanima 5:23).

Muževi, Jehova očekuje da saosećajno brinete o svojoj ženi (1. Petrova 3:7). On ju je stvorio tako da s vama čini jednu harmoničnu celinu. Zato on želi da poštujete njeno dostojanstvo i da je volite (Postanak 2:18). Zbog ljubavi ćete biti spremni da njeno dobro stavljate ispred svog (Efešanima 5:25-29).

Žene, Jehova očekuje da poštujete muža i pomažete mu da ispuni svoju ulogu (1. Korinćanima 11:3; Efešanima 5:33). Podržite njegove odluke i celim srcem sarađujte s njim (Kološanima 3:18). Žena koja tako čini biće lepa u očima svog muža, a takođe i u Jehovinim očima (1. Petrova 3:1-6).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Pitajte bračnog druga u čemu se možete poboljšati. Pažljivo slušajte i dajte sve od sebe u tom pogledu.

  • Budite strpljivi. Trebaće vam vremena da naučite kako da jedno drugo učinite srećnim.

2. UZIMAJTE U OBZIR OSEĆANJA BRAČNOG DRUGA

ŠTA BIBLIJA KAŽE. Razmišljajte o tome šta je dobro za vašeg bračnog druga (Filipljanima 2:3, 4). Budite blagi prema njemu, imajući na umu da Jehova to očekuje od svojih slugu (2. Timoteju 2:24). „Neko ko nepromišljeno govori kao da mačem probada, a jezik je mudrih lek.“ Zato mudro birajte reči (Poslovice 12:18). Jehova će vam svojim duhom pomoći da u govoru pokazujete ljubaznost i ljubav (Galatima 5:22, 23; Kološanima 4:6).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Pre nego što započnete razgovor o važnim stvarima, molite se za mir i otvoren um.

  • Pažljivo razmislite šta ćete reći i kako ćete to reći.

3. JAČAJTE ZAJEDNIŠTVO

ŠTA BIBLIJA KAŽE. Kada stupite u brak, postajete „jedno telo“ s bračnim drugom (Matej 19:5). Ali još uvek ste dve osobe i ponekad ćete imati različita gledišta. Zato treba da naučite kako da međusobno usaglasite razmišljanja i osećanja (Filipljanima 2:2). To je naročito važno kada donosite odluke. Biblija kaže: „Savetovanjem nastaju uspešne zamisli“ (Poslovice 20:18). Neka vas biblijska načela vode dok zajedno donosite važne odluke (Poslovice 8:32, 33).

ŠTA MOŽETE UČINITI:

  • Delite svoja osećanja s bračnim drugom, a ne samo informacije i gledišta.

  • Dogovarajte se sa supružnikom pre nego što se na nešto obavežete.

^ odl. 4 Jehova je Božje ime, kao što se može videti u Svetom pismu.