Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 19. POGLAVLJE

„Sve će vrveti životom kuda ova reka prođe“

„Sve će vrveti životom kuda ova reka prođe“

JEZEKILJ 47:9

TEMA: Kako se vizija o reci koja teče iz hrama ispunila u drevno doba, kako se danas ispunjava i kako će se ispuniti u budućnosti

1, 2. Šta je Jezekilj video i saznao, prema Jezekilju 47:1-12? (Videti sliku na početku poglavlja.)

JEZEKILJ je video još nešto čudesno u svojoj viziji hrama: Jedna reka je tekla iz tog svetog mesta! Zamislimo kako Jezekilj prati tok te kristalno čiste vode. (Pročitati Jezekilja 47:1-12.) Ona je izvirala ispod praga svetilišta, a zatim je tekla iz hramskog zdanja blizu istočnog ulaza. Anđeo je izveo Jezekilja iz hrama, mereći pritom razdaljinu koju su prelazili. Više puta mu je rekao da pređe preko reke, koja je bivala sve dublja. Ubrzo je bila toliko duboka da se jedino mogla preplivati!

2 Jezekilj je saznao da se ta reka uliva u Mrtvo more i da takoreći leči slanu, beživotnu vodu, čineći da u njoj bude mnoštvo riba. Duž obala reke bilo je raznovrsnog drveća. Ono je svakog meseca rađalo sočne plodove, a lišće mu je bilo lekovito. Jezekilju se od tog prizora srce sigurno ispunilo mirom i nadom. Ali šta je taj deo vizije hrama značio za njega i druge izgnanike? I šta znači za nas danas?

 Šta je reka iz vizije značila za izgnanike?

3. Na osnovu čega su Judejci u Jezekiljevo vreme razumeli da se u njegovoj viziji ne radi o doslovnoj reci?

3 Judejci u Jezekiljevo vreme sigurno su shvatili da nije reč o doslovnoj reci. Njegove reči su ih po svemu sudeći podsetile na jedno drugo proročanstvo o obnovi, proročanstvo koje je verovatno više od dva veka pre toga zabeležio prorok Joilo. (Pročitati Joila 3:18.) Kada su judejski izgnanici čitali ono što je Joilo pod Božjim nadahnućem napisao, nisu mislili da će sa gora doslovno kapati „slatko vino“, da će brdima teći mleko, niti da će izvor poteći iz „Jehovinog doma“. Slično tome, oni verovatno nisu mislili da Jezekiljeva vizija govori o doslovnoj reci. * Šta je onda tom vizijom Jehova želeo da im kaže? Božja Reč nam pomaže da razumemo šta znače neki delovi ove slike. Razmotrimo sada tri jasna, utešna obećanja koja nam pružaju ove proročanske reči.

4. (a) Koje su blagoslove Judejci mogli očekivati na osnovu Jezekiljeve vizije? (b) Šta u Bibliji izrazi „reka“ i „voda“ često predstavljaju i kako nas to uverava da će Jehova blagosloviti svoj narod? (Videti okvir „Reke koje donose blagoslove od Jehove“.)

4 Reka koja donosi blagoslove. U Bibliji voda i reke često predočavaju blagoslove koje Jehova izliva na ljude. Budući da je Jezekilj video da jedna takva reka teče iz hrama, Božji narod je mogao očekivati da će Jehova izlivati na njih blagoslove u duhovnom pogledu sve dok mu budu služili onako kako on to želi. O kojim blagoslovima je reč? Jedan od njih je to što će im sveštenici ponovo pružati duhovno vođstvo. I kada se žrtve ponovo budu prinosile u hramu, moći će da računaju na to da će im gresi biti oprošteni (Jezek. 44:15, 23; 45:17). To znači da će ponovo biti čisti, kao da su se okupali u čistoj vodi koja dolazi iz hrama.

5. Kako je reka iz vizije otklonila bilo kakvu sumnju u to da će uvek biti dovoljno blagoslova za sve?

5 Da li će uvek biti dovoljno blagoslova za sve? Ova vizija otklanja bilo kakvu sumnju u to, budući da je na razdaljini od samo dva kilometra rečica prerasla u duboku reku! (Jezek. 47:3-5). Broj stanovnika u obnovljenoj judejskoj zemlji će rasti, ali Jehovinih blagoslova biće dovoljno za sve. Dakle, reka je prenosila sliku o izobilju!

6. (a) Koje utešno obećanje prenosi ova proročanska slika? (b) Koje upozorenje ova vizija takođe prenosi? (Videti i fusnotu.)

6 Voda koja donosi život. Reka iz Jezekiljeve vizije se uliva u Mrtvo more i u velikoj meri obnavlja život u njemu. Vredno je zapaziti da te vode donose život mnoštvu riba, čija se raznovrsnost može uporediti sa raznovrsnošću koju nalazimo u Velikom moru, to jest Sredozemnom moru. Čak će se i ribariti duž obala Mrtvog mora između dva grada koja su po svemu sudeći prilično udaljena jedan od drugog. Anđeo je rekao: „Sve će vrveti životom kuda ova reka prođe.“ Međutim, da li to znači da voda iz Jehovinog hrama stiže u svaki delić Mrtvog mora? Ne. Anđeo je rekao da do nekih močvarnih područja ne dopiru vode koje donose život. Te močvare će „ostati slane“ *  (Jezek. 47:8-11). Dakle, ta proročanska slika prenosi utešno obećanje da će prava religija u duhovnom pogledu vratiti ljude u život i pomoći im da napreduju. Ali tu je i jedno upozorenje: Neće svi prihvatiti Jehovine blagoslove niti će svi u duhovnom smislu biti izlečeni.

7. Kakvo je značenje za izgnane Judejce imalo to što se u viziji duž obala reke nalazilo drveće?

7 Drveće čiji je plod za jelo, a lišće za lek. Šta možemo reći za drveće duž obala reke? Ono svakako doprinosi lepoti te slike. Ali daje joj i dodatno značenje. Jezekilj i njegovi sunarodnici sigurno su uživali razmišljajući o ukusnim plodovima koje to drveće rađa svakog meseca. Ta lepa slika ih je dodatno uverila da će se Jehova pobrinuti da u duhovnom pogledu imaju dovoljno hrane. Ali to nije sve. Zapazimo da će lišće tog drveća služiti kao lek (Jezek. 47:12). Jehova je znao da će onima koji se budu vratili iz izgnanstva prvenstveno biti potrebno duhovno izlečenje i upravo to im je obećao. Druga proročanstva o obnovi otkrivaju kako je to učinio, o čemu je bilo reči u devetom poglavlju ove knjige.

8. Šta pokazuje da će Jezekiljeva vizija imati veće ispunjenje?

8 Međutim, kao što smo videli u devetom poglavlju, Judejci koji su se vratili iz izgnanstva samo su u izvesnoj meri doživeli ispunjenje tih proročanstava. Naravno, oni su sami tome doprineli. Kako je Jehova mogao da ih u potpunosti blagoslovi kada su opet činili zlo, kada su bili neposlušni i kada su zanemarivali svetu službu? Oni koji su ostali verni Jehovi bili su uznemireni i razočarani postupcima svojih sunarodnika. Ali njegove verne sluge su znale da on uvek ispunjava svoja obećanja. (Pročitati Isusa Navina 23:14.) Zato možemo reći da će Jezekiljeva vizija jednog dana imati veće ispunjenje. Ali kada?

Reka i danas teče!

9. Kada je Jezekiljeva vizija hrama počela da se ispunjava u većoj meri?

9 U 14. poglavlju ove knjige videli smo da je Jezekiljeva vizija hrama počela da se ispunjava u većoj meri „u poslednjim danima“, u vreme kada je prava religija uzvišena kao nikada ranije (Is. 2:2). U kom smislu se ovaj deo Jezekiljeve vizije ispunjava upravo sada?

10, 11. (a) Koje blagoslove danas imamo? (b) Kako blagoslovi od Jehove prate porast njegovog naroda u poslednjim danima?

10 Reka koja donosi blagoslove. Na koje nas blagoslove u naše vreme podseća reka koja teče iz Jehovinog doma? Nesumnjivo nas podseća na mnogo toga što nam je Jehova obezbedio da bismo u duhovnom pogledu bili zdravi. Pre svega, tu je Hristova otkupna žrtva na osnovu koje nam gresi mogu biti oprošteni. Čista istina iz Božje Reči takođe se može uporediti sa životodajnom vodom koja nas u moralnom i duhovnom  pogledu pročišćava (Ef. 5:25-27). Kako su ti blagoslovi počeli da se izlivaju u naše vreme?

11 Godine 1919. širom sveta bilo je samo nekoliko hiljada Jehovinih slugu i oni su bili srećni što su dobijali duhovnu hranu koja im je bila neophodna. Tokom decenija koje su usledile, njihov broj je naglo rastao. Danas širom sveta ima više od osam miliona Jehovinih slugu. Da li priliv čiste vode istine prati taj porast? Naravno! Mi danas razumemo brojna biblijska učenja. Božji narod je tokom proteklog veka doslovno dobio milijarde Biblija, knjiga, časopisa, brošura i traktata. Kao što je reka u Jezekiljevoj viziji postajala sve dublja i veća, tako se i biblijska istina brzo širila kako bi utolila duhovnu žeđ mnogih ljudi širom sveta. Publikacije temeljene na Bibliji već odavno su dostupne u štampanom obliku, a sada je zahvaljujući veb-sajtu jw.org takav materijal dostupan i u elektronskom obliku na više od 1 000 jezika! Kako te vode istine utiču na pravdoljubive ljude?

12. (a) Kako biblijska istina koristi ljudima? (b) Koje nam upozorenje prenosi ova vizija? (Videti i fusnotu.)

12 Voda koja donosi život. Jezekilj je čuo kako se kaže da će sve „vrveti životom kuda ova reka prođe“. Razmislimo kako su vode biblijske istine uticale na sve one koji su došli u našu obnovljenu simboličnu zemlju. Biblijska istina je donela život i duhovno zdravlje milionima ljudi. Međutim, ova vizija prenosi i jedno pravovremeno upozorenje: Neće svi sačuvati ljubav prema istini. Poput močvarnog područja kraj Mrtvog mora u Jezekiljevoj viziji, neki će prestati da cene biblijsku istinu i okrenuće leđa Jehovi. * Nikada nemojmo dozvoliti da nam se tako nešto dogodi! (Pročitati Ponovljene zakone 10:16-18.)

13. Koju nam poruku prenosi slika o drveću duž obala reke u Jezekiljevoj viziji?

13 Drveće čiji je plod za jelo, a lišće za lek. Da li nam slika o drveću duž obala reke u Jezekiljevoj viziji prenosi neku ohrabrujuću poruku? Svakako! Setimo se da to drveće svakog meseca rađa plod i da njegovo lišće služi kao lek (Jezek. 47:12). To nas podseća na činjenicu da služimo Bogu koji nas velikodušno hrani i leči, i to u duhovnom pogledu, što je svakako najvažnije. Ljudi u današnjem svetu su u duhovnom smislu bolesni i izgladneli. S druge strane, nama Jehova pruža mnogo toga. Da li si nekada nakon što si pročitao neki članak u našim časopisima, otpevao zaključnu pesmu na nekom sastanku ili kongresu, ili odgledao neki kratak film ili mesečnu emisiju na našoj televiziji, osetio koliko si srećan što imaš na raspolaganju takvu duhovnu hranu? Mi zaista u duhovnom pogledu imamo izobilje (Is. 65:13, 14). Da li ta duhovna hrana doprinosi našem duhovnom zdravlju? Dobri saveti koje dobijamo,  čvrsto utemeljeni na Božjoj Reči, pomažu nam da ne činimo grehe kao što je polni nemoral, da ne budemo pohlepni i da se čuvamo nedostatka vere. Jehova se takođe pobrinuo da pomogne svojim slugama da se u duhovnom pogledu oporave od posledica ozbiljnog greha. (Pročitati Jakovljevu 5:14.) Mi zaista imamo mnogo blagoslova, kao što je predstavljeno drvećem iz Jezekiljeve vizije.

14, 15. (a) Koju nam poruku prenosi slika o močvarnim područjima? (b) Koje nam blagoslove danas donosi reka iz Jezekiljeve vizije?

14 U isto vreme, razmislimo o poruci koju nam prenosi slika o močvarnom području koje figurativno rečeno nije ozdravilo. Nikada ne bismo želeli da na neki način sprečimo Jehovu da na nas izlije blagoslov. Zaista bi bilo žalosno da ostanemo bez duhovnog izlečenja, poput mnogih u ovom bolesnom svetu (Mat. 13:15). Srećni smo zbog blagoslova koje nam donosi ta simbolična reka. Kada rado pijemo čistu vodu istine iz Božje Reči, kada u službi propovedanja prenosimo drugima biblijsku istinu, kada prihvatamo vođstvo, savete i pomoć starešina koje obučava verni rob, imajmo u mislima reku iz Jezekiljeve vizije. Ona donosi život i izlečenje kud god da prođe!

15 Međutim, kako će se ovaj deo vizije ispuniti u budućnosti? Kao što ćemo videti, ta reka će u predstojećem raju na zemlji doneti blagoslove u najvećoj mogućoj meri.

Kakvo će značenje ova vizija imati u raju na zemlji

16, 17. Koje će nam blagoslove u raju doneti ta figurativna reka? Navedi primere.

16 Možeš li sebe zamisliti u raju na zemlji, sa prijateljima i porodicom, kako uživaš u svakom trenutku svog života? Proučavanje ovog dela Jezekiljeve vizije može ti pomoći da ta slika u tvojim mislima bude još jasnija. Kako? Pogledajmo još jednom tri jasna i ohrabrujuća obeležja ove vizije.

17 Reka koja donosi blagoslove. Ta figurativna reka će u određenom smislu biti još veća u raju na zemlji, jer će ljudima doneti blagoslove ne samo u duhovnom već i u fizičkom pogledu. Tokom Isusove hiljadugodišnje vladavine, pod Božjim Kraljevstvom bogobojazni ljudi će u mnogo većoj meri imati koristi od otkupne žrtve i postepeno će postati savršeni. Više neće biti bolesti, pa samim tim neće biti potrebe za lekarima, medicinskim sestrama, bolnicama i zdravstvenim osiguranjem. Ta voda života teći će ka milionima onih koji će preživeti Armagedon, ka „velikom mnoštvu“ koje će doći iz „velike nevolje“ (Otkr. 7:9, 14). Međutim, koliko god bili impresivni ti početni blagoslovi, oni će izgledati poput rečice u poređenju sa blagoslovima koji će uslediti. Kao i u Jezekiljevoj viziji, ta simbolična reka će nabujati da bi udovoljila sve većim potrebama.

Reka blagoslova iz Jezekiljeve vizije doneće svima mladost i zdravlje (Videti 17. odlomak)

18. U kom smislu će tokom Hiljadugodišnje vladavine reka „vode života“ postati prava bujica?

 18 Voda koja donosi život. Tokom Hiljadugodišnje vladavine, reka „vode života“ postaće prava bujica (Otkr. 22:1). Milioni, pa čak i milijarde ljudi biće vraćeni u život i imaće mogućnost da večno žive u raju na zemlji! Dakle, jedan od blagoslova koje će doneti Božje Kraljevstvo biće upravo to što će nebrojeno mnogo ljudi koji su umrli i koji su dosta dugo nemoćno ležali u zemlji biti vraćeni u život (Is. 26:19). Međutim, da li će svi koji budu uskrsnuli iskoristiti mogućnost da žive večno?

19. (a) Šta ukazuje na to da ćemo u raju na zemlji dobiti nove smernice i nova saznanja? (b) U kom smislu će u to vreme neki biti poput slanih močvarnih područja?

19 Svako će morati da odluči sam za sebe. Kad zemlja bude pretvorena u raj, i dalje ćemo od Jehove dobijati vode istine. U te „vode“ će spadati i novi svici preko kojih će nam Jehova pružiti nove smernice i nova saznanja. Zaista je zanimljivo razmišljati o tome! Pa ipak, neki neće želeti da postupaju u skladu s tim novim uputstvima i neće slušati Jehovu. Neki će se pobuniti protiv Jehove tokom Hiljadugodišnje vladavine, ali on im neće dozvoliti da narušavaju mir koji će tada vladati (Is. 65:20). Možda nas to podseća na Jezekiljevu viziju i močvarna područja koja ostaju pusta i slana. A neki će stati na Sataninu stranu na kraju Hiljadugodišnje vladavine. Zaista su  bezumni oni koji tvrdoglavo odbijaju da piju tu dragocenu vodu života! Svi koji budu odbacili Jehovinu pravednu vlast biće zauvek uništeni (Otkr. 20:7-12).

20. Na šta nas može podsetiti drveće iz Jezekiljeve vizije kada je reč o Hiljadugodišnjoj vladavini?

20 Drveće čiji je plod za jelo, a lišće za lek. Jehova ne želi da iko od nas izgubi mogućnost da dobije večni život. Da bi nam pomogao da iskoristimo tu veličanstvenu priliku, on će se ponovo pobrinuti da na raspolaganju imamo nešto što se može uporediti sa drvećem iz Jezekiljeve vizije. Jehova će nas u to vreme blagosloviti i u fizičkom i u duhovnom pogledu. Sa neba će Isus Hrist i njegovih 144 000 suvladara kao kraljevi vladati hiljadu godina. Pošto će služiti i kao sveštenici, 144 000 Hristovih suvladara pomagaće ljudima da na temelju Hristove otkupne žrtve postignu savršenstvo (Otkr. 20:6). Deo vizije u kojoj Jezekilj vidi drveće koje donosi sočne plodove i čije lišće služi kao lek, predstavlja paralelu jednom drugom predivnom proročanstvu koje je zabeležio apostol Jovan. (Pročitati Otkrivenje 22:1, 2.) Lišće na drveću koje je Jovan video bilo je „za lečenje naroda“. Nebrojeni milioni Božjih vernih slugu imaće koristi od svešteničke službe 144 000 Hristovih suvladara.

21. Kako na nas utiče razmišljanje o ovom delu Jezekiljeve vizije i o čemu će biti reči u narednom poglavlju? (Videti okvir „Rečica postaje prava bujica!“)

21 Razmišljanje o ovom delu Jezekiljeve vizije ispunjava naše srce mirom i nadom. Pred nama je veličanstvena budućnost! Jehova je pre više hiljada godina nadahnuo svoje sluge da zapišu mnoga proročanstva koja nam pomažu da zamislimo kako će izgledati život u raju na zemlji i strpljivo nas poziva da budemo svedoci njihovog veličanstvenog ispunjenja. Da li ćemo i mi biti tamo? Možda se pitamo da li će u raju na zemlji svako imati svoje mesto. Pogledajmo kako završni stihovi Jezekiljevog proročanstva otklanjaju bilo kakvu sumnju u to.

^ odl. 3 Osim toga, oni izgnanici koji su se sećali kako je izgledala njihova domovina verovatno su znali da nije bilo moguće da reka teče iz Jerusalima ka Mrtvom moru, jer bi to značilo da na nekim mestima njen tok ide uzbrdo.

^ odl. 6 Neki izučavaoci Biblije smatraju da ovaj izraz ima pozitivnu konotaciju. Oni navode da je sakupljanje soli kao sredstva za konzervisanje oduvek bilo unosan posao na području Mrtvog mora. Međutim, zapazimo da se u stihovima izričito kaže da močvare „neće ozdraviti“. One ostaju bez života zato što do njih ne dopire voda iz Jehovinog hrama. Dakle, izgleda da u ovom slučaju to što močvare ostaju slane ima negativan prizvuk (Ps. 107:33, 34; Jer. 17:6).

^ odl. 12 Sličnu misao nalazimo i u Isusovom poređenju o mreži bačenoj u more. U nju su se uhvatile mnoge ribe, ali nisu sve bile dobre. Loše su morale da se bace. Isus je tako nagovestio da veliki broj onih koji su povezani sa Jehovinom organizacijom neće ostati na putu istine (Mat. 13:47-50; 2. Tim. 2:20, 21).