Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 22. POGLAVLJE

„Bogu se klanjaj!“

„Bogu se klanjaj!“

OTKRIVENJE 22:9

TEMA: Pregled glavnih tema u knjizi proroka Jezekilja i njihova primena u današnje vreme i u budućnosti

1, 2. (a) Pred kojim važnim pitanjem stoji svako od nas? (b) Kako je jedan anđeo reagovao kada je apostol Jovan hteo da mu se pokloni?

 SVAKO od nas stoji pred jednim važnim pitanjem, naime kom bogu će služiti. Možda bi neki rekli da je to složeno pitanje budući da raznolikost religija pruža veliku mogućnost izbora. Međutim, odgovor na to pitanje je u suštini jasan i jednostavan. Ili ćemo služiti Jehovi Bogu, ili ćemo služiti Satani Đavolu.

2 Satana je opsednut željom da mu drugi iskazuju čast koju samo Bog zaslužuje. To je posebno postalo očigledno kada je iskušavao Isusa. Kao što smo videli u prvom poglavlju ove knjige, Satana je ponudio Isusu vlast nad svim kraljevstvima sveta, što je zaista bilo nešto izuzetno. Šta je tražio zauzvrat? Rekao je Isusu: „Sve ću ti ovo dati ako padneš preda mnom i pokloniš mi se“, ili „odaš mi čast kao Bogu“ (Mat. 4:9, fusn.). Za razliku od Satane, anđeo koji je preneo otkrivenje apostolu Jovanu nije želeo takvu čast. (Pročitati Otkrivenje 22:8, 9.) Kada je Jovan hteo da mu se pokloni, ovaj ponizni Božji duhovni sin je rekao: „Nemoj to činiti!“ Zatim je dodao: „Bogu se klanjaj!“

3. (a) Koja je svrha ove knjige? (b) O čemu će u nastavku biti reči?

 3 Svrha ove knjige jeste da nam pomogne da još odlučnije činimo ono što je anđeo rekao – da odajemo čast samo Jehovi Bogu (Pon. zak. 10:20; Mat. 4:10). Najpre ćemo ukratko ponoviti šta smo iz Jezekiljevih vizija i proročanstava naučili o tome šta znači služiti Bogu na ispravan način. Zatim ćemo pomoću biblijskih stihova zaviriti u budućnost, u vreme kada će se svaki čovek suočiti sa završnom kušnjom, nakon koje će na zemlji ostati samo oni koji budu verni Jehovi. Oni će imati priliku da vide potpunu i trajnu obnovu prave religije.

Tri teme koje su istaknute u knjizi proroka Jezekilja

4. Koje tri teme su naglašene u knjizi proroka Jezekilja?

4 Knjiga proroka Jezekilja nam pokazuje da se prava religija ne zasniva na obavljanju nekih rituala. Ako želimo da služimo Jehovi na ispravan način, moramo (1) biti potpuno odani njemu, (2) ostati ujedinjeni dok mu služimo i (3) pokazivati drugima da ih volimo. Osmotrimo kako proročanstva i vizije o kojima je bilo reči u ovoj knjizi naglašavaju ove tri teme.

Prva tema: Budimo potpuno odani Jehovi

5-9. Šta smo naučili o potpunoj odanosti Jehovi?

5 3. poglavlje: * Jezekilj je u jednoj upečatljivoj viziji video Jehovu okruženog dugom kako usmerava duhovna stvorenja. Ta vizija ističe jednu važnu činjenicu – samo Svemoćni Bog zaslužuje da mu odajemo čast i da mu služimo svim srcem (Jezek. 1:4, 15-28).

6 5. poglavlje: Jezekilj je bio šokiran kada je u viziji video kako je Jehovin hram onečišćen. Ta vizija je pokazala da se ništa ne može sakriti od Jehove. On vidi kada mu je neko neveran – čak i kada je to skriveno od drugih ljudi – kao što je video kada se njegov narod klanjao idolima. Takvi postupci mu nanose bol i on će kazniti one koji tako postupaju (Jezek. 8:1-18).

7 7. poglavlje: Osude izrečene protiv naroda koji su gajili zlobu i neprijateljstvo prema Izraelcima dokazuju da će Jehova pozvati na odgovornost one koji loše postupaju prema njegovom narodu (Jezek. 25:6). S druge strane, na osnovu toga kako su se Izraelci postavili prema tim narodima možemo naučiti da vernost Jehovi moramo staviti ispred svega drugog. Nikada ne želimo da snižavamo svoja merila kako bismo ugodili članovima porodice koji ne služe Jehovi, niti želimo da se uzdamo u bogatstvo ili da odstupimo od svoje neutralnosti tako što bismo ljudskim vlastima iskazivali odanost koju samo Jehova zaslužuje.

 8 13. i 14. poglavlje: Vizija hrama na visokoj gori ističe da moramo živeti u skladu s Jehovinim uzvišenim merilima priznajući da je on uzvišeniji od svih drugih bogova (Jezek. 40:1–48:35).

9 15. poglavlje: Izrael i Juda su u proročanstvu opisani kao bludnice, što nas podseća na to koliko je duhovna preljuba odvratna Jehovi (Jezek., 16. i 23. pogl.).

Druga tema: Ostanimo ujedinjeni dok služimo Jehovi

10-14. Kako je naglašena potreba da ostanemo ujedinjeni dok služimo Jehovi?

10 8. poglavlje: Proročanstva koja obećavaju da će Jehova postaviti „jednog pastira“ da brine o njegovom narodu ističu potrebu da ujedinjeno i u miru međusobno sarađujemo pod Isusovim vođstvom (Jezek. 34:23, 24; 37:24-28).

11 9. poglavlje: Oni koji danas žele da budu po Jehovinoj volji mogu nešto da nauče iz Jezekiljevih proročanstava o oslobađanju Božjeg naroda iz ropstva u Vavilonu i o njihovom povratku u domovinu. Prave Jehovine sluge moraju da se oslobode lošeg uticaja lažne religije i da se i nadalje čuvaju od njega. Iako dolazimo iz različitih naroda i različitog smo ekonomskog i društvenog statusa, moramo sačuvati jedinstvo po kom se prepoznajemo kao Božji narod (Jezek. 11:17, 18; 12:24; Jov. 17:20-23).

12 10. poglavlje: Tema o jedinstvu naglašena je u viziji o suvim kostima koje se vraćaju u život. Zaista je velika čast biti među onima koje je Bog pročistio i koji mu ujedinjeno služe poput vojske (Jezek. 37:1-14).

13 12. poglavlje: Jedinstvo je posebno naglašeno proročanstvom o sastavljanju dva pruta. Zaista nam jača veru kada vidimo kako pomazanici i druge ovce ispunjavaju ovo proročanstvo. Iako živimo u svetu koji je podeljen zbog verske i političke netrpeljivosti, nas ujedinjuje međusobna ljubav i vernost Jehovi (Jezek. 37:15-23).

14 16. poglavlje: Vizija o čoveku s priborom za pisanje i ljudima s razornim oružjem sadrži jedno ozbiljno upozorenje – samo će oni koji dočekaju veliku nevolju kao prave Božje sluge biti u simboličnom smislu obeleženi kako bi je preživeli (Mat. 24:21; Jezek. 9:1-11).

Treća tema: Pokazujmo drugima da ih volimo

15-18. Zašto moramo pokazivati drugima da ih volimo i kako to možemo činiti?

15 4. poglavlje: Vizija o četiri bića govori nam o Jehovinim osobinama, od kojih je najistaknutija ljubav. Kada se naš govor i postupci zasnivaju na ljubavi, pokazujemo da je Jehova naš Bog (Jezek. 1:5-14; 1. Jov. 4:8).

 16 6. i 11. poglavlje: Bog je iz ljubavi postavio stražare, kao što je bio Jezekilj. Pošto je Bog ljubav, on ne želi da iko bude uništen kada Satanin poredak bude došao svom kraju (2. Petr. 3:9). Imamo čast da odražavamo Božju ljubav dok ispunjavamo svoj zadatak da podupiremo službu onih koji u naše vreme služe kao stražari (Jezek. 33:1-9).

17 17. i 18. poglavlje: Jehova zna da se mnogi neće odazvati na njegovo milosrđe i da će pokušati da s lica zemlje zbrišu njegov narod. Ljubav će pokrenuti Jehovu da odbrani svoje verne sluge kada „Gog iz zemlje Magog“ krene u napad na njih. Pošto volimo ljude, želimo što više njih da upozorimo na to da će Jehova uništiti one koji loše postupaju prema njegovom narodu (Jezek. 38:1–39:20; 2. Sol. 1:6, 7).

18 19, 20. i 21. poglavlje: Jehovina ljubav prema ljudima očigledna je u viziji o reci koja donosi život i viziji o podeli zemlje. U tim vizijama se opisuju blagoslovi koje će ljudi imati zahvaljujući najvećem činu Jehovine ljubavi – tome što je dao svog Sina da bi nam gresi bili oprošteni i da bismo kao savršeni ljudi bili deo Božje porodice. Jedan od najboljih načina da drugima pokažemo da ih volimo jeste da im govorimo o predivnoj budućnosti koju je Jehova obećao onima koji imaju veru u njegovog Sina (Jezek. 45:1-7; 47:1–48:35; Otkr. 21:1-4; 22:17).

Izvanredan čin poniznosti nakon Hiljadugodišnje vladavine

19. Šta će Isus učiniti tokom Hiljadugodišnje vladavine? (Videti i okvir „Završna kušnja“.)

19 Isus će tokom Hiljadugodišnje vladavine vratiti u život milijarde ljudi i zaceliti rane koje nam je nanela smrt, naš najveći neprijatelj (1. Kor. 15:26; Mar. 5:38-42; Dela 24:15). Istorija čovečanstva je puna tuge i očaja. Ali kako se generacija za generacijom bude vraćala u život, Isus će uskrsnulima dati priliku da ispišu nove i daleko lepše stranice istorije. Na temelju otkupne žrtve koju je dao, on će nadoknaditi svu štetu koja je nastala zbog bolesti, ratova i gladi. Štaviše, pomoći će nam da se zauvek oslobodimo glavnog uzroka naše patnje – greha koji smo nasledili od Adama (Rimlj. 5:18, 19). Isus će potpuno uništiti „Đavolova dela“ (1. Jov. 3:8).

Uskrsnuli će imati priliku da ispišu nove i daleko lepše stranice istorije

20. Kako će Isus i 144 000 njegovih suvladara pokazati izvanrednu poniznost? Objasni. (Videti sliku na početku poglavlja.)

20 Pročitati 1. Korinćanima 15:24-28. Šta će se desiti kada svi na zemlji budu savršeni i kada zemlja bude pretvorena u raj, kao što je Jehova u početku i nameravao? Isus i njegovih 144 000 suvladara pokazaće izvanrednu poniznost tako što će predati Kraljevstvo Jehovi. Oni će drage volje predati vlast koju su imali hiljadu godina. Sve što je Kraljevstvo ostvarilo trajaće zauvek.

 Završna kušnja

21, 22. (a) Kako će svet izgledati na kraju hiljadu godina? (b) Zašto će Jehova osloboditi Satanu i demone iz bezdana?

21 Jehova će tada učiniti nešto čime će pokazati veliko poverenje u svoje sluge na zemlji. Zapovediće da Satana i demoni budu pušteni iz bezdana u kom su bili hiljadu godina. (Pročitati Otkrivenje 20:1-3.) Svet će tada biti potpuno drugačiji od onog koji su zapamtili. Pre Armagedona, Satana je držao u šaci veći deo čovečanstva, koje je bilo razjedinjeno mržnjom i predrasudama (Otkr. 12:9). Ali na kraju Hiljadugodišnje vladavine, celo čovečanstvo će služiti Jehovi kao ujedinjena porodica. Zemlja će biti raj u kom će vladati sklad.

22 Zašto će Jehova pustiti zločince poput Satane i demona u svet koji je očišćen od zla? Zato što većina onih koji na kraju hiljadu godina budu živeli na zemlji neće do tada imati priliku da u nekoj kušnji dokaže svoju vernost Jehovi. Mnogi će upoznati  Jehovu tek kada budu uskrsnuli u raju na zemlji. Pored toga što će ih vratiti u život, Jehova će se pobrinuti i za njihove fizičke i duhovne potrebe. Oni neće biti izloženi nikakvim negativnim uticajima, već će biti okruženi samo ljudima koji vole Jehovu i služe mu. Satana bi zato mogao da one koji budu uskrsnuli optuži isto kao što je optužio Jova – da služe Bogu samo zato što ih štiti i blagosilja (Jov 1:9, 10). Zato će nam Jehova, pre nego što naša imena trajno upiše u knjigu života, dati priliku da dokažemo van svake sumnje da smo mu verni kao Ocu i Vrhovnom Vladaru (Otkr. 20:12, 15).

23. Pred kojom odlukom će svi stajati?

23 Satana će u jednom kratkom periodu imati priliku da odvrati ljude od služenja Bogu. Kako će ih iskušati? Svaki čovek će verovatno stajati pred odlukom pred kojom su stajali i Adam i Eva – ili će prihvatiti Jehovina merila, podržati njegovu vlast  i služiti njemu, ili će se pobuniti protiv Jehove i stati na Sataninu stranu.

24. Zašto su oni koji će se pobuniti nazvani „Gog i Magog“?

24 Pročitati Otkrivenje 20:7-10. Zanimljivo je što su oni koji će se pobuniti na kraju Hiljadugodišnje vladavine nazvani „Gog i Magog“. Oni će pokazati sličan stav kao buntovnici koji su nazvani „Gog iz zemlje Magog“, za koje je Jezekilj prorekao da će napasti Božji narod tokom velike nevolje. Reč je o narodima koji su se protivili Jehovinoj vlasti (Jezek. 38:2). Slično tome, oni koji se na kraju Hristove hiljadugodišnje vladavine budu pobunili takođe su opisani kao narodi. Ta reč nam otkriva mnogo toga. Zašto to možemo reći? Zato što tokom Hiljadugodišnje vladavine neće postojati podele po nacionalnoj osnovi, budući da će svi biti podanici jedne vlasti, Božjeg Kraljevstva. Svi ćemo pripadati jednom narodu. Time što se u proročanstvu na buntovnike ukazuje izrazima „Gog i Magog“ i „narodi“, ukazuje se na to da će Satana uspeti da stvori podele među nekima u Božjem narodu. Niko neće biti primoran da stane na Sataninu stranu.  Svaki savršen čovek imaće priliku da sam donese odluku na čiju će stranu stati.

Oni koji će se pobuniti nazvani su „Gog i Magog“ (Videti 24. odlomak)

25, 26. Koliko njih će se pridružiti Satani i šta će se desiti s njima?

25 Koliko njih će stati na Sataninu stranu? U Bibliji piše da će ih biti „kao morskog peska“. Taj izraz ne podrazumeva obavezno da će se veliki deo čovečanstva pobuniti. Zašto to možemo reći? Osmotrimo obećanje koje je dato Avrahamu. Jehova je rekao da će Avrahamovog potomstva biti „kao peska na morskoj obali“ (Post. 22:17, 18). Međutim, ispostavilo se da je broj onih koji čine njegovo potomstvo 144 001 (Gal. 3:16, 29). Taj broj nije mali, ali predstavlja mali deo čovečanstva. Slično tome, moguće je da broj onih koji se budu pridružili Satani neće biti zanemarljiv, ali takođe neće biti ni ogroman. Buntovnici neće predstavljati ozbiljnu opasnost za Jehovine verne sluge.

26 Oni koji se budu pobunili biće vrlo brzo uništeni. Kao i Satana i demoni, i oni će prestati da postoje – bez izgleda da će se ikada vratiti u život. Ali njihove loše odluke i posledice tih odluka nikada neće biti zaboravljene (Otkr. 20:10).

27-29. Kakva budućnost očekuje one koji ne pokleknu u završnoj kušnji?

 27 S druge strane, imena onih koji ne pokleknu u završnoj kušnji biće trajno zapisana „u knjizi života“ (Otkr. 20:15). Zatim će svi Jehovini verni sinovi i ćerke, kao jedna ujedinjena porodica, služiti njemu onako kako on s pravom zaslužuje.

28 Razmislimo o tom vremenu koje je pred nama. Imaćemo posao koji nas ispunjava i prijateljstva koja će obogatiti naš život. Ni mi ni naši voljeni više nikada nećemo patiti. Budući da ćemo biti bez greha, više nam neće biti potrebna otkupna žrtva da bismo mogli da stanemo pred Jehovu. Svaki čovek će moći da bude blizak s njim kao nikada ranije. I što je najvažnije, svi na nebu i na zemlji će odavati čast Jehovi u potpunom skladu s njegovom voljom. Napokon će svi služiti Jehovi na ispravan način!

Kada budemo savršeni, više nam neće biti potrebna otkupna žrtva da bismo mogli da stanemo pred Jehovu (Videti 28. odlomak)

29 Da li ćemo biti među onima koji će dočekati taj dan? Hoćemo, ako budemo u svom životu primenjivali tri važne pouke iz knjige proroka Jezekilja – ako budemo potpuno odani Jehovi, ako ostanemo ujedinjeni dok mu služimo i ako pokazujemo ljubav prema drugima. Međutim, u Jezekiljevim proročanstvima nalazi se još jedna veoma važna pouka. O čemu je reč?

Kada sva stvorenja na nebu i na zemlji budu ujedinjeno služila Jehovi, vladaće velika radost (Videti odlomke 27-29)

 „Tada će morati da priznaju da sam ja Jehova“

30, 31. Šta izraz „tada će morati da priznaju da sam ja Jehova“ znači (a) za Božje neprijatelje? (b) za Božji narod?

30 Izraz „tada će morati da priznaju da sam ja Jehova“ i slične formulacije prožimaju čitavu knjigu proroka Jezekilja (Jezek. 6:10; 39:28). Kada je reč o Božjim neprijateljima, ovaj izraz ukazuje na rat i uništenje. Ne samo što će biti primorani da priznaju da Jehova postoji već će i na teži način morati da shvate značenje njegovog velikog imena – „On prouzrokuje da postane“. Naime, „Jehova nad vojskama“ postaće „moćan ratnik“ koji će se boriti protiv njih (1. Sam. 17:45; Izl. 15:3). Prekasno će shvatiti jednu važnu činjenicu o Jehovi – ništa ga ne može sprečiti da učini ono što namerava.

31 Kada je reč o Božjem narodu, izraz „tada će morati da priznaju da sam ja Jehova“, ukazuje na život i mir. Jehova će učiniti da postanemo ono što je u početku nameravao – njegovi sinovi i ćerke koji savršeno odražavaju njegove osobine (Post. 1:26). Jehova je već postao naš brižan Otac i Pastir koji nas štiti. Uskoro će imati ulogu Kralja koji odnosi konačnu pobedu. Pre nego što taj dan dođe, uzmimo k srcu Jezekiljevu poruku. Svakog dana rečima i delima dokažimo da znamo ko je Jehova i kakav je on Bog. Onda se nećemo plašiti kada razorni vetrovi velike nevolje budu oslobođeni. Naprotiv, podići ćemo glavu, jer ćemo znati da je naše izbavljenje blizu (Luka 21:28). Dok to vreme ne dođe, pomažimo svim ljudima da upoznaju i zavole jedinog Boga koji zaslužuje da mu odajemo čast i koji nosi najslavnije od svih imena – Jehova (Jezek. 28:26).

^ odl. 5 Brojevi se odnose na poglavlja u ovoj knjizi.