Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 PETI DEO

„Tu ću prebivati“ – prava religija je obnovljena

„Tu ću prebivati“ – prava religija je obnovljena

JEZEKILJ 43:7

TEMA: Šta nam neki detalji iz vizije hrama govore o pravoj religiji

Jehova je proroku Jezekilju i apostolu Jovanu dao vizije među kojima ima upadljivih sličnosti. Neki detalji iz tih vizija prenose nam vredne pouke koje nam pomažu da već sada služimo Jehovi onako kako on to želi i pružaju nam uvid u to kako će izgledati život u raju na zemlji pod Božjim Kraljevstvom.

U OVOM DELU

19. POGLAVLJE

„Sve će vrveti životom kuda ova reka prođe“

Zašto možemo reći da se vizija o reci koja teče iz hrama ispunila u drevno doba, da se danas ispunjava i da će se ispuniti u budućnosti?

20. POGLAVLJE

Podelite „zemlju u nasledstvo“

Bog je u viziji rekao Jezekilju i drugim izgnanicima da podele Obećanu zemlju izraelskim plemenima.

21. POGLAVLJE

„Grad će se zvati ’Jehova je tu‘ “

Koje pouke možemo izvući iz Jezekiljeve vizije o gradu i značenju njegovog imena?

22. POGLAVLJE

„Bogu se klanjaj!“

Svrha ove knjige je da nam pomogne da još odlučnije služimo Jehovi i da mu budemo potpuno odani.