Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 15. POGLAVLJE

„Okončaću tvoj blud“

„Okončaću tvoj blud“

JEZEKILJ 16:41

TEMA: Šta možemo naučiti na osnovu opisa bludnica u knjizi proroka Jezekilja i u Otkrivenju

1, 2. Prema kakvoj osobi bismo osećali gnušanje?

ŽALOSNO je videti ženu koja se odala prostituciji. Možda se pitamo kakav ju je splet okolnosti primorao na takav način života. Da li je zbog nasilja ili zlostavljanja u porodici završila na ulici još u mladosti? Da li ju je krajnje siromaštvo gurnulo u takav vid ropstva? Ili je pobegla od nasilnog muža? U ovom svetu ima mnogo takvih tužnih priča. Zato ne treba da nas čudi što je Isus Hrist u ophođenju s nekim ženama koje su tako živele pokazao da poštuje njihovo dostojanstvo. On je naglasio da se one koje se pokaju i promene mogu nadati boljem životu (Mat. 21:28-32; Luka 7:36-50).

2 Ali zamislimo sada jednu sasvim drugačiju prostitutku. Recimo da je u pitanju žena koja je svojevoljno izabrala takav život. To za nju nije sramota, već nešto što joj daje moć. Željna je novca i uticaja koji joj ta „profesija“ pruža. Što je još gore, možda je imala dobrog i vernog muža, kog je napustila da bi se odala prostituciji. Teško da bismo prema njoj i onome čime  se bavi osećali bilo šta drugo osim gnušanja. Upravo zbog tako jake reakcije koju kod nas izaziva pomisao na takvu ženu, Jehova Bog u više navrata koristi opis bludnice da bi prikazao šta oseća prema lažnoj religiji.

3. O kojim će poglavljima iz knjige proroka Jezekilja biti reči u nastavku?

3 U knjizi proroka Jezekilja nalazimo dva upečatljiva poglavlja u kojima se užasno neverstvo Božjeg naroda u Izraelu i Judi upoređuje sa bludom (Jezek., 16. i 23. pogl.). Međutim, pre nego što se detaljnije pozabavimo tim poglavljima, bilo bi dobro da obratimo pažnju na još jednu simboličnu bludnicu. Oblik prostitucije kojim se ona bavi pojavio se mnogo pre Jezekiljevog doba – pa čak i pre nastanka izraelskog naroda – i u velikoj meri je zastupljen i dan-danas. Odgovor na pitanje ko je ta bludnica nalazimo u poslednjoj knjizi Biblije, to jest u Otkrivenju.

„Majka bludnicama“

4, 5. Koga predstavlja „Vavilon Veliki“ i na osnovu čega to znamo? (Videti sliku na početku poglavlja.)

4 U viziji koju je pred kraj prvog veka n. e. apostol Jovan zabeležio u Otkrivenju, pojavljuje se jedan veoma karakterističan lik. Reč je o ženi koja je nazvana „velikom bludnicom“ i koja se još zove „Vavilon Veliki, majka bludnicama“ (Otkr. 17:1, 5). Vekovima je verske vođe i izučavaoce Biblije zbunjivao njen identitet. Jedni su govorili da ona predstavlja Vavilon, drugi da predstavlja Rim, a neki da je reč o Rimokatoličkoj crkvi. Međutim, Jehovini svedoci već decenijama razumeju ko je zapravo ta velika bludnica. Ona predstavlja sve religije koje Bog ne odobrava. Na osnovu čega to zaključujemo?

5 Ova bludnica je osuđena zato što čini blud sa kraljevima zemlje, to jest sa političkim silama. Dakle, jasno je da ona ne može predstavljati političke sile. Nadalje, Otkrivenje pokazuje da „trgovci iz celog sveta“, to jest trgovački sistem ovog sveta, tuguje zbog uništenja Vavilona Velikog. Zato Vavilon Veliki ne može predstavljati trgovački svet. Koga onda predstavlja? Vavilon Veliki snosi krivicu za vračanje, idolopoklonstvo, laži i prevare. Sve te optužbe se s pravom mogu primeniti na iskvarene verske organizacije ovog sveta. Zapazimo takođe da je ova bludnica prikazana kako jaše na zveri, to jest političkim elementima ovog sveta, što znači da ima izvestan uticaj na njih. Osim toga, ona progoni verne sluge Jehove Boga (Otkr. 17:2, 3; 18:11, 23, 24). Zar to nije upravo ono što lažna religija radi sve do dan-danas?

Drevni Vavel, kasnije poznat kao Vavilon, bio je plodno tlo za nastanak mnogih običaja i doktrina koji su doveli do stvaranja brojnih religija (Videti 6. odlomak)

6. U kom smislu je Vavilon Veliki „majka bludnicama“?

6 Zašto je Vavilon Veliki nazvan ne samo velikom bludnicom već i majkom bludnicama? Lažna religija je rascepkana na  bezbroj delova – na razne denominacije, sekte i kultove. Od vremena kada je u drevnom Vavelu, to jest Vavilonu, Jehova napravio pometnju u jeziku, razne lažne doktrine širile su se svetom i dovele do stvaranja mnogih religija. Zato je sasvim na mestu što „Vavilon Veliki“ nosi ime po gradu Vavilonu, koji je bio plodno tlo za nastanak lažnih religija (Post. 11:1-9). Dakle, može se reći da su sve te religije „ćerke“ jedne organizacije, to jest jedne velike bludnice. Satana često pomoću tih religija uvlači ljude u okultizam, idolopoklonstvo i druga verovanja i običaje kojima se Bogu nanosi sramota. Nije čudo što je Božji narod upozoren da se čuva te pokvarene organizacije čiji je uticaj očigledan širom sveta. To upozorenje glasi: „Izađite iz nje, narode moj, da ne biste učestvovali u njenim gresima.“ (Pročitati Otkrivenje 18:4, 5.)

7. Zašto treba da poslušamo upozorenje da izađemo iz Vavilona Velikog?

7 Da li si i ti obratio pažnju na ovo upozorenje? U suštini, ljudi imaju duhovne potrebe koje nastoje da zadovolje u nekoj religiji. Nemojmo zaboraviti da je sam Jehova stvorio ljude sa takvim potrebama (Mat. 5:3). One se na ispravan način mogu zadovoljiti samo ako služimo Jehovi onako kako on to želi. Jehovine sluge ne žele da imaju nikakve veze sa duhovnim bludom. Ali Satana Đavo ima drugi cilj. On uživa u tome da Božje sluge uvuče u zamku takvog bluda. A to mu je često i uspevalo. Do Jezekiljevog vremena, Božji narod se mnogo puta upuštao u duhovni blud. Bilo bi dobro da razmotrimo kako je do toga došlo, jer ćemo tako mnogo naučiti o Jehovinim merilima, njegovoj pravdi i milosti.

„Postala si bludnica“

8-10. (a) Šta Jehova očekuje od svojih slugu? (b) Kako se Jehova osećao kada se njegov narod okrenuo lažnoj religiji? Navedi primer.

8 U knjizi proroka Jezekilja, Jehova koristi poređenje o bludnici da bi pokazao kako je na njega uticalo neverstvo njegovog naroda. Jezekilj je pod Božjim nadahnućem u dva upečatljiva poglavlja opisao koliko je Jehova povređen i razočaran zbog neverstva i nemoralnog ponašanja svog naroda. Zašto je svoj narod uporedio sa bludnicom?

9 Da bismo to razumeli, najpre se moramo setiti jedne važne stvari koju Jehova očekuje od svojih slugu, a o čemu je bilo reči u petom poglavlju ove knjige. On je u Zakonu koji je dao Izraelcima rekao: „Nemoj imati drugih bogova osim mene“ (ili prema fusnoti: „Nemoj imati drugih bogova pa da mi tako prkosiš“). Zatim je dodao: „Jer sam ja, Jehova, tvoj Bog, Bog koji zahteva potpunu odanost“ (Izl. 20:3, 5). Kasnije je podvukao tu činjenicu sledećim rečima: „Ne klanjajte se drugom  bogu, jer Jehova zahteva potpunu odanost. On je Bog koji zahteva potpunu odanost“ (Izl. 34:14). Jasnije od toga se nije mogao izraziti. Jehova neće prihvatiti našu službu ako mu nismo potpuno odani.

10 To ćemo bolje razumeti ako razmotrimo sledeći primer. U jednom braku i muž i žena imaju pravo da od svog bračnog druga očekuju da bude privržen samo njima. Ako bi jedan od njih poklanjao posebnu pažnju nekom drugom ili bi čak dozvolio sebi da razvije požudu prema toj osobi, onda bi njegov bračni drug s pravom mogao biti ljubomoran i osećati se iznevereno. (Pročitati Jevrejima 13:4.) Slično tome, Jehova se s pravom osećao iznevereno kada se njegov narod, predan isključivo njemu, okrenuo lažnim bogovima. On je u 16. poglavlju knjige proroka Jezekilja na upečatljiv način opisao koliko ga je duboko povredila njihova izdaja.

11. Šta je Jehova ispričao o Jerusalimu i njegovom poreklu?

11 U 16. poglavlju knjige proroka Jezekilja nalazi se Jehovina najduža naracija u ovoj knjizi, što je u isto vreme i jedno od najdužih proročanstava u celokupnom hebrejskom delu Svetog pisma. Jehova usmerava pažnju na Jerusalim koji predstavlja neveran Judin narod. On je ispričao tužnu i potresnu priču o poreklu, kao i neverstvu tog grada, o kom je govorio kao o ženi. Ona je napuštena čim je došla na svet. Bila je bespomoćno novorođenče koje je trebalo okupati i zbrinuti. Roditelji su joj bili pagani, Hananci koji su živeli na tom području. Jerusalim je zaista dugo bio pod vlašću Jevuseja, jednog od hananskih plemena, sve dok ga David nije osvojio. Jehova se sažalio nad njom, okupao je i zbrinuo. S vremenom je ona u simboličnom smislu postala njegova žena. Zapravo, Izraelci koji su se na kraju nastanili u tom gradu bili su u savezu s Jehovom, a taj savez su s njim dobrovoljno sklopili još u Mojsijevo vreme (Izl. 24:7, 8). Kada je Jerusalim postao prestonica zemlje, Jehova ga je blagoslovio, darovao ga bogatstvom i lepotom, umnogome kao što bogat i uticajan muž daruje svoju ženu skupocenim nakitom (Jezek. 16:1-14).

Solomon je pod uticajem svojih žena iz drugih naroda onečistio Jerusalim idolopoklonstvom (Videti 12. odlomak)

12. Kako se lažna religija uvukla u Jerusalim?

12 Pogledajmo šta se zatim dogodilo. Jehova je rekao: „Ti si se pouzdala u svoju lepotu i zbog slave koju si stekla postala si bludnica. Odavala si se bludu sa svakim prolaznikom, svoju lepotu si mu davala“ (Jezek. 16:15). U danima kralja Solomona, Jehova je toliko blagoslovio svoj narod i dao mu tako veliko bogatstvo da je Jerusalim postao najlepši grad, koji se nesumnjivo isticao u tadašnjem svetu (1. Kralj. 10:23, 27). Ali Jerusalim je polako počeo da kreće stranputicom. Solomon je  u želji da ugodi svojim mnogim ženama iz drugih naroda onečistio Jerusalim obožavanjem paganskih bogova (1. Kralj. 11:1-8). A neki od onih koji su ga nasledili na prestolu činili su još gore stvari i tako celu zemlju onečistili lažnom religijom. Kako je Jehova gledao na taj duhovni blud i izdaju? On je rekao: „Tako nešto nije smelo da se desi, nikada nije smelo da se dogodi“ (Jezek. 16:16). Ali njegov buntovni narod je u moralnom pogledu tonuo sve dublje.

Neki Izraelci su svoju decu prinosili na žrtvu lažnim bogovima, kao što je bio Moloh

13. Za kakvo je zlo bio kriv narod u Jerusalimu?

13 Zamislimo kakav je bol i gnušanje Jehova osećao dok je razotkrivao zlo koje čini njegov izabrani narod. On je rekao: „Uzimala si svoje sinove i ćerke koje si meni rodila i žrtvovala si ih idolima. Zar ti je malo bilo to što si činila blud? Klala si moju decu i spaljivala ih kao žrtve“ (Jezek. 16:20, 21). Užasne stvari koje je narod činio pokazuju koliko je Satana zao. On je srećan kada mu pođe za rukom da navede Jehovin narod na takve grozote. Ali Jehova sve vidi. On može nadoknaditi čak i najgoru štetu koju je Satana naneo ljudima i on će sigurno ispraviti nepravdu. (Pročitati Jova 34:24.)

14. Ko su bile dve sestre Jerusalima i koja je od te tri žene bila najgora?

14 Međutim, Jerusalim se nije stideo zbog gadosti koje je činio, već je nastavio sa svojim bludom. Jehova je rekao da je ta figurativna bludnica bila još gora od ostalih bludnica jer je plaćala drugima da s njom čine blud (Jezek. 16:34). Još je rekao da je Jerusalim poput svoje „majke“, to jest paganskih plemena koja su nekada vladala tim područjem (Jezek. 16:44, 45). Koristeći porodične odnose kao poređenje, on je rekao da je starija sestra Jerusalima bila Samarija, koja se još ranije upustila u takav duhovni blud. Spomenuo je još jednu sestru, to jest Sodom. To je svakoga podsetilo na drevni grad Sodom koji je bio uništen zbog oholosti i krajnje izopačenosti. Jehova je u suštini rekao da je Jerusalim bio gori od obe svoje sestre – i od Samarije, pa čak i od Sodoma (Jezek. 16:46-50). Božji narod je ignorisao bezbrojna upozorenja i nastavio da radi po svom.

15. Zašto je Jehova izvršio presudu nad Jerusalimom i koju je nadu pružio?

15 Šta je Jehova uradio? On je rekao Jerusalimu: „Sakupiću sve tvoje ljubavnike“ i „predaću te njima u ruke“. Taj grad će uništiti njegovi bivši saveznici i uzeće mu lepotu i dragocenosti. Jehova je još rekao: „Oni će [...] te kamenovati i iseći mačevima.“ Koja je bila svrha izvršenja ove Jehovine presude? On nije želeo da istrebi svoj narod. Naprotiv, njegova namera se ogleda u rečima: „Okončaću tvoj blud.“ Zatim je dodao: „Tada će se stišati moj gnev i neću se više ljutiti na tebe, smiriću se i tvoja dela me više neće vređati.“ Kao što smo videli u devetom poglavlju ove knjige, Jehova je nameravao da nakon  izgnanstva njegov narod obnovi pravu religiju u svojoj domovini. Zašto? On je rekao: „Ja ću se setiti saveza koji sam sklopio s tobom u vreme tvoje mladosti“ (Jezek. 16:37-42, 60). Za razliku od svog naroda, Jehova je pokazao da je istinski veran! (Pročitati Otkrivenje 15:4.)

16, 17. (a) Zašto više ne smatramo da Ola i Oliva predstavljaju hrišćanske crkve? (Videti okvir „Dve sestre bludnice“.) (b) Koju pouku možemo izvući iz 16. i 23. poglavlja knjige proroka Jezekilja?

16 Na osnovu Jehovinih snažnih reči zabeleženih u 16. poglavlju knjige proroka Jezekilja, možemo mnogo toga naučiti o njegovim uzvišenim merilima, njegovoj pravdi i velikoj milosti. Iste pouke mogu se naći i u 23. poglavlju Jezekiljeve knjige. Pravi hrišćani danas uzimaju k srcu ono što je Jehova nedvosmisleno rekao o duhovnom bludu svog naroda u prošlosti. Nikada ne bismo želeli da povredimo Jehovu onako kako su to učinili Juda i Jerusalim! Zato se držimo što dalje od svakog oblika idolopoklonstva, uključujući i pohlepu i materijalizam (Mat. 6:24; Kol. 3:5). Želimo da i dalje budemo zahvalni što je Jehova pokazao milosrđe i obnovio pravu religiju u ovim poslednjim danima i što više nikada neće dozvoliti bilo čemu da je uprlja i iskvari. On je sa duhovnim Izraelom sklopio „trajan savez“ (Jezek. 16:60). Taj savez nikada neće biti raskinut zato što duhovni Izrael nikada neće biti neveran Jehovi niti će počiniti duhovni blud. Zato budimo zahvalni Jehovi što imamo čast da u današnje vreme budemo deo njegovog čistog naroda.

17 Međutim, šta nam ono što je Jehova u Jezekiljevoj knjizi rekao o bludnicama govori o velikoj bludnici, Vavilonu Velikom? U nastavku ćemo se pozabaviti time.

„Više ga nikada neće biti“

18, 19. Koje sličnosti postoje između bludnica opisanih u Jezekiljevoj knjizi i bludnice opisane u Otkrivenju?

18 Jehova se ne menja (Jak. 1:17). Njegovo mišljenje o lažnoj religiji, toj velikoj bludnici, ostalo je isto sve do danas. Zato nas ne iznenađuje što postoji velika sličnost između njegove presude nad bludnicama u knjizi proroka Jezekilja i onoga što će zadesiti veliku bludnicu opisanu u Otkrivenju.

19 Na primer, zapazimo da presudu nad bludnicama u Jezekiljevom proročanstvu nije izvršio direktno Jehova, već upravo narodi s kojima je Božji narod činio duhovni blud. Slično tome, Bog je osudio Vavilon Veliki zbog toga što čini blud sa kraljevima zemlje. Ko će izvršiti tu presudu? U Otkrivenju piše da će politički elementi zamrzeti bludnicu, „opustošiće je i ogoliti“. Oni će pojesti „njeno meso i spaliće je vatrom“. Zašto će vlasti ovog sveta povući tako neočekivani potez? Zato što će im Bog staviti „u srce da izvrše njegovu zamisao“ (Otkr. 17:1-3, 15-17).

20. Šta pokazuje da će presuda nad Vavilonom biti konačna?

 20 Dakle, Jehova će posredstvom današnjih naroda izvršiti presudu nad svim lažnim religijama, uključujući i hrišćanske religije. To će biti konačna presuda. Neće biti oproštaja niti mogućnosti za neku promenu. Otkrivenje kaže da Vavilona više „nikada neće biti“ (Otkr. 18:21). Božji anđeli će se radovati uništenju te velike bludnice i govoriće: „Hvalite Jah! Dim sa njenog zgarišta uzdizaće se u svu večnost“ (Otkr. 19:3). Ta presuda će ostati za sva vremena. Jehova više nikada neće dozvoliti da se pojavi neka lažna religija koja bi iskvarila one koji mu služe na ispravan način. Nakon što Vavilon Veliki bude uništen, dim sa njegovog zgarišta figurativno rečeno uzdizaće se u svu večnost.

Narodi nad kojima je Vavilon Veliki dugo imao ogroman uticaj okrenuće se protiv njega i uništiće ga (Videti 19. i 20. odlomak)

21. Koja nevolja će započeti uništenjem lažne religije i kako će se završiti?

21 Kada se politički sistem ovog sveta bude okrenuo protiv Vavilona Velikog, on će izvršiti Jehovinu presudu, što će biti važan korak ka konačnom ostvarenju njegove namere. To će  označiti početak velike nevolje, to jest perioda koji će biti obeležen teškoćama nezapamćenih razmera (Mat. 24:21). Vrhunac te nevolje biće Armagedon, Jehovin rat protiv ovog zlog sveta (Otkr. 16:14, 16). Kao što ćemo videti u narednim poglavljima ove knjige, u knjizi proroka Jezekilja možemo naći dosta detalja o tome kako će se odvijati velika nevolja. Osmotrimo najpre koje praktične pouke iz 16. i 23. poglavlja Jezekiljeve knjige možemo zapamtiti i primeniti.

Politički sistem ovog sveta okrenuće se protiv Vavilona Velikog i tako će izvršiti Božju presudu (Videti 21. odlomak)

22, 23. Kako na našu svetu službu treba da utiče razmatranje onoga što se u Jezekiljevoj knjizi i u Otkrivenju govori o bludnicama?

22 Satana uživa u tome da iskvari one koji služe pravom Bogu. Ništa ga ne bi toliko obradovalo kao kada bi uspeo da nas odvrati od služenja Jehovi i da nas navede da postupamo poput bludnica opisanih u knjizi proroka Jezekilja. Zato nemojmo zaboraviti da Jehova zahteva potpunu odanost (Br. 25:11). Moramo se držati podalje od lažne religije i paziti da ne dotičemo ništa što Jehova smatra nečistim (Is. 52:11). Iz sličnih razloga smo neutralni u političkim pitanjima i sukobima koji potresaju ovaj razjedinjeni svet (Jov. 15:19). Mi smatramo da se nacionalizam ne razlikuje mnogo od većine lažnih religija pod Sataninim uticajem i zato ne želimo da imamo ništa s njim.

23 Što je najvažnije, nemojmo zaboraviti koliko je velika čast služiti Jehovi u njegovom čistom duhovnom hramu. Budimo zahvalni za to i čvrsto rešeni da se držimo što dalje od lažne religije i njenog duhovnog bluda.