Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 17. POGLAVLJE

„Boriću se protiv tebe, Gože“

„Boriću se protiv tebe, Gože“

JEZEKILJ 38:3

TEMA: Ko je „Gog“ i koju „zemlju“ napada

1, 2. Koji veliki rat nam uskoro predstoji i koja se pitanja nameću? (Videti sliku na početku poglavlja.)

 NAŠA planeta je natopljena krvlju ljudi koji su ginuli u ratovima vođenim tokom hiljada godina ljudske istorije, uključujući i dva svetska rata koja su obeležila 20. vek. Ali uskoro nam predstoji najveći rat u ljudskoj istoriji. Međutim, to neće biti rat u kom će se narodi boriti jedni protiv drugih zarad sopstvenih interesa, već „rat koji će se dogoditi na veliki dan Svemoćnog Boga“ (Otkr. 16:14). Jedan drzak neprijatelj će izazvati taj rat i napasti zemlju koja je Bogu dragocena. Taj napad će navesti Svevišnjeg Gospoda Jehovu da upotrebi svoju razornu moć kao nikada ranije.

2 Zato se nameću neka logična pitanja: Ko je taj neprijatelj? Koju će to zemlju napasti? Kada, zašto i kako će to učiniti? Pošto se ti budući događaji tiču nas, pravih Jehovinih slugu na zemlji, neophodno je da saznamo odgovore na ova pitanja. U tome će nam pomoći upečatljivo proročanstvo zabeleženo u 38. i 39. poglavlju knjige proroka Jezekilja.

 Neprijatelj – Gog iz zemlje Magog

3. Koje su glavne tačke Jezekiljevog proročanstva o Gogu iz zemlje Magog?

 3 Pročitati Jezekilja 38:1, 2, 8, 18; 39:4, 11. Ovo su glavne tačke tog proročanstva: „U poslednjim godinama“ neprijatelj koji je nazvan „Gog iz zemlje Magog“ napašće „zemlju“ Božjeg naroda. Ali taj zlobni napad izazvaće Jehovin „žestoki gnev“ tako da će Jehova krenuti u akciju i poraziti Goga. * Jehova će svog neprijatelja i sve koji su s njim dati „za hranu pticama grabljivicama i divljim životinjama“. Na kraju će Jehova dati Gogu „grob u Izraelu“. Da bismo razumeli kako će se ovo proročanstvo ispuniti u bliskoj budućnosti, najpre moramo saznati ko je Gog.

4. Šta možemo reći o Gogu iz Magoga?

4 Ko je onda Gog iz Magoga? Na osnovu Jezekiljevih reči možemo zaključiti da je Gog neprijatelj onih koji služe pravom Bogu. Da li je Gog proročansko ime za Satanu – najvećeg neprijatelja prave religije? To mišljenje je decenijama bilo zastupljeno u našim publikacijama. Međutim, daljnje razmatranje Jezekiljevog proročanstva dovelo nas je do drugačijeg zaključka. U Stražarskoj kuli je bilo objašnjeno da se izraz Gog iz zemlje Magog ne odnosi na neko nevidljivo duhovno biće, već na neprijatelja koji se može videti, to jest na koaliciju naroda koji će se boriti protiv prave religije. * Pre nego što razmotrimo razloge koji su nas doveli do tog zaključka, pogledajmo koje dve bitne stvari u Jezekiljevom proročanstvu ukazuju na to da Gog nije duhovno stvorenje.

5, 6. Šta u Jezekiljevom proročanstvu ukazuje na to da Gog iz Magoga nije duhovno stvorenje?

5 „Daću te za hranu pticama grabljivicama“ (Jezek. 39:4). U Svetom pismu se kao upozorenje na izvršenje Božje presude često koristi slika o pticama grabljivicama koje se hrane mrtvim telima. Bog je takva upozorenja uputio izraelskom narodu kao i nekim drugim narodima (Pon. zak. 28:26; Jer. 7:33; Jezek. 29:3, 5). Međutim, zapazimo da Jehova ta upozorenja nije davao duhovnim stvorenjima već ljudima od krvi i mesa. Na kraju krajeva, ptice grabljivice i divlje životinje hrane se mesom. Zato ovo Božje upozorenje u Jezekiljevom proročanstvu ukazuje na to da Gog nije duhovno stvorenje.

6 Daću „Gogu grob u Izraelu“ (Jezek. 39:11). Sveto pismo ne govori o tome da će duhovna stvorenja biti sahranjena na zemlji već kaže da će Satana i njegovi demoni biti bačeni u bezdan i svezani na 1 000 godina i da će kasnije biti bačeni u vatreno i sumporno jezero, koje označava večno uništenje (Luka 8:31; Otkr. 20:1-3, 10). Pošto se za Goga kaže da će imati „grob“ na zemlji, možemo zaključiti da on nije duhovno stvorenje.

7, 8. Kada će kralju severa doći kraj i u kom smislu je to slično onome što će se dogoditi Gogu iz Magoga?

7 Dakle, očigledno je zašto Gog, to jest neprijatelj koji će pokrenuti konačni napad na one koji služe pravom Bogu, ne može  biti neko duhovno stvorenje. Na osnovu čega onda možemo reći da Gog iz Magoga predstavlja koaliciju naroda? Razmotrimo dva biblijska proročanstva koja nam pomažu da pronađemo odgovor na to pitanje.

8 „Kralj severa.“ (Pročitati Danila 11:40-45.) Danilo je prorekao sled svetskih sila od svog vremena pa do naših dana. U njegovom proročanstvu se takođe spominje rivalstvo političkih protivnika – „kralja juga“ i „kralja severa“. Tokom vekova su se u ulozi tih kraljeva smenjivali razni narodi koji su se borili za prevlast. Što se tiče završnog pohoda kralja severa u „vreme kraja“, Danilo je rekao: „Izaći će s velikim gnevom da zatre i pobije mnoge.“ Jehovine sluge su glavna meta kralja severa. * Ali kao i Gogu iz Magoga, i kralju severa će doći „kraj“ nakon neuspelog napada na Božji narod.

9. Koja sličnost postoji između onoga što će se desiti Gogu iz Magoga i onoga što će se desiti kraljevima „iz celog sveta“?

9 Kraljevi „iz celog sveta“. (Pročitati Otkrivenje 16:14, 16; 17:14; 19:19, 20.) U Otkrivenju je prorečeno da će „kraljevi zemlje“ napasti „Kralja nad kraljevima“, to jest Isusa. Ali budući da je Isus van njihovog domašaja jer je sada na nebu, oni će napasti one koji zastupaju njegovo Kraljevstvo ovde na zemlji. Kraljevi zemlje biće poraženi u Armagedonu. Zapazimo da njihov kraj dolazi nakon napada na Jehovin narod. To je slično onome što se kaže za Goga iz Magoga. *

10. Do kakvog zaključka dolazimo kada je reč o Gogu iz Magoga?

10 Uzimajući u obzir sve navedeno, do kakvog zaključka dolazimo kada je reč o Gogu? Kao prvo, Gog nije duhovno stvorenje. Kao drugo, Gog predstavlja narode koji će u budućnosti napasti Božje sluge. Nema sumnje da će ti narodi formirati jednu koaliciju, to jest da će se na neki način ujediniti. Zašto? Budući da Božjih slugu ima svuda po svetu, narodi će morati da udruže snage kako bi ih napali (Mat. 24:9). Naravno, iza tog napada će stajati sam Satana. On već dugo utiče na narode da se protive pravoj religiji (1. Jov. 5:19; Otkr. 12:17). Ali Jezekiljeve proročanske reči o Gogu iz Magoga usredsređuju se na ulogu koju imaju narodi koji će napasti Jehovine sluge. *

Šta predstavlja „zemlja“ koju će Gog napasti?

11. Kako se u Jezekiljevom proročanstvu opisuje zemlja koju će Gog napasti?

11 Kao što smo videli u  trećem odlomku, Gog iz Magoga će napadom na zemlju koja je Jehovi dragocena izazvati njegov žestoki gnev. O kakvoj zemlji je reč? Vratimo se ponovo na Jezekiljevo proročanstvo. (Pročitati Jezekilja 38:8-12.) U njemu se kaže da će Gog napasti zemlju čiji se narod „oporavio“ i „koji je sakupljen iz mnogih naroda“. Zapazimo takođe da se za stanovnike te zemlje kaže da „žive bez straha“, da su njihova naselja „bez zaštitnih zidina, vrata i prevornica“ i da su oni  nagomilali „bogatstvo“. Iako Jehovinih slugu ima širom sveta, svi oni prebivaju u toj simboličnoj zemlji. Kako možemo utvrditi o kakvoj je zemlji zapravo reč?

12. Kakva se obnova odigrala u izraelskoj zemlji u biblijsko doba?

12 Korisno je uzeti u obzir ono što se dešavalo u vreme obnove u drevnom Izraelu, zemlji u kojoj je Božji izabrani narod vekovima živeo, radio i služio svom Bogu. Kada su Izraelci izneverili Jehovu, on je preko Jezekilja prorekao da će njihova zemlja biti opustošena i napuštena (Jezek. 33:27-29). Ali Jehova je takođe prorekao da će se neki koji se budu pokajali kasnije vratiti iz vavilonskog ropstva i da će mu u toj zemlji ponovo služiti onako kako on to želi. Uz Jehovin blagoslov, izraelska zemlja će biti obnovljena i postaće „poput edenskog vrta“ (Jezek. 36:34-36). Ta obnova je počela da se odvija od 537. pre n. e., kada su se judejski izgnanici vratili u Jerusalim da u svojoj voljenoj domovini obnove pravu religiju.

13, 14. (a) Šta predstavlja simbolična zemlja? (b) Zašto je ta zemlja dragocena Jehovi?

13 Božji narod u savremeno doba doživeo je jednu sličnu obnovu. Kao što smo videli u devetom poglavlju ove knjige, Božji narod je do 1919. bio oslobođen iz vekovnog ropstva Vavilonu Velikom. Jehova je te godine doveo svoje sluge u jednu simboličnu zemlju. Ta „zemlja“ je duhovni raj – bezbedno, duhovno zdravo okruženje u kome služimo pravom Bogu. U toj zemlji živimo spokojno, s mirom u srcu i mislima (Posl. 1:33).  Dobijamo obilje duhovne hrane i revno učestvujemo u objavljivanju dobre vesti o Božjem Kraljevstvu, što nam pričinjava veliko zadovoljstvo. I sami smo osetili koliko su tačne sledeće reči: „Blagoslov od Jehove obogaćuje i ne prati ga nikakav bol“ (Posl. 10:22). Gde god da živimo, mi ćemo biti u toj zemlji – u duhovnom raju – sve dok rečima i delima zastupamo pravu religiju.

14 Zašto je Jehovi toliko dragocena ta simbolična zemlja? Zato što je u njoj „blago iz svih naroda“, to jest ljudi koje je privukao sebi da bi mu služili na ispravan način (Ag. 2:7; Jov. 6:44). Oni se istinski trude da obuku novu ličnost, to jest da odražavaju Božje uzvišene osobine (Ef. 4:23, 24; 5:1, 2). Kao prave Božje sluge, potpuno su posvećeni službi, kojom ga proslavljaju i pokazuju koliko ga vole (Rimlj. 12:1, 2; 1. Jov. 5:3). Možemo samo zamisliti koliko je Jehova srećan kad vidi kako njegove sluge vredno rade na ulepšavanju te simbolične zemlje. Kada nam je sveta služba Jehovi na prvom mestu u životu, time ne samo što ulepšavamo duhovni raj već i radujemo Jehovu (Posl. 27:11).

Gde god da živimo, mi ćemo biti u duhovnom raju sve dok rečima i delima zastupamo pravu religiju (Videti 13. i 14. odlomak)

Kada, zašto i kako će Gog napasti „zemlju“?

15, 16. Kada će Gog napasti našu obnovljenu simboličnu zemlju?

15 Zaista je otrežnjavajuće razmišljati o tome da će uskoro koalicija naroda napasti našu divnu simboličnu zemlju. Pošto  se taj prorečeni napad odnosi na nas kao Jehovine sluge, želeli bismo da znamo nešto više o tome. Pogledajmo tri pitanja koja se nameću.

16 Kada će Gog iz Magoga napasti našu obnovljenu simboličnu zemlju? Proročanstvo daje odgovor kada kaže: „U poslednjim godinama napašćeš zemlju“ (Jezek. 38:8). To ukazuje na vreme pred kraj ovog poretka. Setimo se da će velika nevolja početi uništenjem Vavilona Velikog, to jest svih lažnih religija. Nakon što sve te verske institucije budu uništene, a pre nego što Armagedon počne, Gog će pokrenuti poslednji, sveobuhvatni napad na prave Božje sluge.

17, 18. Kako će Jehova upravljati događajima tokom velike nevolje?

17 Zašto će Gog napasti zemlju Jehovinih slugu? Jezekiljevo proročanstvo navodi dva faktora koja će na to uticati – kao prvo, Jehova će upravljati događajima i kao drugo, Gog će pokušati da ostvari svoje zle namere.

18 Jehova će upravljati događajima. (Pročitati Jezekilja 38:4, 16.) Zapazimo da je Jehova rekao Gogu da će mu staviti „kuke  u čeljusti“ i da će ga dovesti da napadne njegovu zemlju. Da li to znači da će Jehova prisiliti narode da napadnu njegove sluge? Naravno da ne znači! On nikada ne bi naneo zlo svom narodu (Jov 34:12). Ali Jehova poznaje svoje neprijatelje – zna da mrze njegove sluge i da neće propustiti priliku da pokušaju da ih zbrišu sa lica zemlje (1. Jov. 3:13). Jehova će se pobrinuti da se događaji odvijaju u skladu sa njegovom voljom i u vreme koje je on odredio, što će zapravo biti kao da Gogu stavlja „kuke u čeljusti“ i da ga usmerava tamo kuda želi. U jednom trenutku nakon uništenja Vavilona Velikog, Jehova će na neki način navesti narode da sprovedu u delo ono što im je već odavno u srcu. Jehova će tako spremiti scenu za napad koji će voditi do Armagedona, najvećeg rata u ljudskoj istoriji. Zatim će izbaviti svoj narod, potvrditi svoju vrhovnu vlast i posvetiti svoje ime (Jezek. 38:23).

Narodi će pokušati da „opljačkaju“ naš duhovni raj zato što mrze pravu religiju i sve koji je zastupaju

19. Zašto će Gog pokušati da „opljačka“ našu simboličnu zemlju?

19 Gog će pokušati da ostvari svoje zle namere. Narodi će skovati „zao plan“. Tražiće način da ispolje svoj davnašnji gnev i  mržnju prema Jehovinom narodu, koji će izgledati ranjivo, kao da živi „u naseljima bez zaštitnih zidina, vrata i prevornica“. Želeće i da nakupe „veliki plen“ od onih koji su nagomilali „bogatstvo“ (Jezek. 38:10-12). O kakvom bogatstvu se radi? Jehovin narod ima veliko duhovno bogatstvo. Naše najveće blago je to što imamo čast da služimo pravom Bogu Jehovi onako kako on to želi i kako samo on zaslužuje. Narodi će učiniti sve što mogu da nas takoreći „opljačkaju“, to jest da nas spreče da služimo Jehovi, zato što mrze pravu religiju i sve koji je zastupaju.

Gog će skovati „zao plan“ pokušavajući da s lica zemlje zbriše Božji narod (Videti 19. odlomak)

20. Kako će Gog napasti simboličnu zemlju, to jest duhovni raj?

20 Kako će Gog napasti simboličnu zemlju, to jest duhovni raj? Narodi će pokušati da poremete naš hrišćanski način života i da nas spreče da služimo Jehovi. S tim ciljem možda će ometati dotok duhovne hrane, sprečavati nas da održavamo sastanke, pokušavati da razbiju naše jedinstvo i braniti nam da propovedamo. Sve te stvari su deo našeg duhovnog raja. Satana će nahuškati narode da pokušaju da s lica zemlje zbrišu Božje sluge, a samim tim i pravu religiju.

21. Za šta smo zahvalni Jehovi kada je reč o predstojećim događajima?

21 Predstojeći napad Goga iz Magoga uticaće na sve Jehovine sluge koje prebivaju u simboličnoj zemlji koju im je Bog dao. Zaista smo zahvalni Jehovi što nas upozorava na ono što će se uskoro dogoditi. U međuvremenu, dok očekujemo veliku nevolju, odlučno zastupajmo pravu religiju i neka nam sveta služba Jehovi bude na prvom mestu u životu. Tako ćemo već sada doprineti lepoti našeg obnovljenog duhovnog raja. A u bliskoj budućnosti imaćemo mogućnost da budemo svedoci nečeg zaista veličanstvenog – videćemo kako će Jehova zaštititi svoj narod i proslaviti svoje sveto ime u Armagedonu. Sledeće poglavlje će govoriti o tome.

^ odl. 3 U sledećem poglavlju ove knjige govorićemo o tome kako i kada će Jehovin žestoki gnev planuti na Goga iz zemlje Magog i šta će to značiti za Jehovine sluge.

^ odl. 8 U Danilu 11:45 ukazuje se na to da će Božji narod biti meta kralja severa, jer se kaže da će taj kralj postaviti „svoje kraljevske šatore između velikog [Sredozemnog] mora i svete gore Lepote [gde se nekada nalazio Božji hram kao središte prave religije]“.

^ odl. 9 U Bibliji se takođe govori o napadu savremenog „Asirca“, koji će pokušati da istrebi Božji narod (Mih. 5:5). Moguće je da se četiri prorečena napada na Božji narod – napad Goga iz Magoga, kralja severa, kraljeva zemlje i Asirca – odnose na isti napad.

^ odl. 10 U 22. poglavlju ove knjige može se naći više informacija o tome na koga se odnosi izraz „Gog i Magog“ koji se spominje u Otkrivenju 20:7-9.