Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 18. POGLAVLJE

„Planuće moj žestoki gnev“

„Planuće moj žestoki gnev“

JEZEKILJ 38:18

TEMA: Gogov napad izaziva Jehovin gnev; Jehova štiti svoj narod u Armagedonu

1-3. (a) Do čega će dovesti Jehovin žestoki gnev? (b) O čemu će u nastavku biti reči?

 MUŠKARCI, žene i deca zajedno pevaju pesmu u čast Jehovi. Nakon toga, jedan starešina upućuje dirljivu molitvu u kojoj preklinje Jehovu za zaštitu. Braća i sestre su uvereni da će Jehova brinuti o njima, ali ipak su im potrebni uteha i ohrabrenje. Čuje se buka sa ulica na kojima se ljudi bore. Armagedon je počeo! (Otkr. 16:14, 16).

2 Jehova će u Armagedonu uništiti mnoge u svom žestokom gnevu. (Pročitati Jezekilja 38:18.) On neće svoju razornu moć i svoj gnev usmeriti na neku vojsku niti na neki narod, već na nebrojene ljude širom sveta. Tog dana, tela onih koje Jehova bude pobio „ležaće od jednog do drugog kraja zemlje“ (Jer. 25:29, 33).

3 Ali zašto će Jehova, oličenje ljubavi, Bog za koga se kaže da je strpljiv, „milosrdan i samilostan“, dozvoliti da njegov žestoki gnev plane i zašto će preduzeti takvu akciju? (Izl. 34:6; 1. Jov. 4:16). Pogledajmo kako nam odgovor na ovo pitanje  može pružiti veliku utehu, uliti hrabrost i podstaći nas da revno učestvujemo u službi propovedanja.

Šta izaziva Jehovin „žestoki gnev“?

4, 5. Kakva razlika postoji između Boga i ljudi kada je reč o gnevu?

4 Kada je reč o gnevu, najpre treba da razumemo da postoji ogromna razlika između Jehove i nesavršenih ljudi. Kada ljude obuzme gnev, oni često nemaju kontrolu nad svojim postupcima, a posledice su uglavnom katastrofalne. Na primer, Adamov najstariji sin Kain „žestoko [se] razgnevio“ zato što Jehova nije prihvatio njegov prinos, već Aveljev. Do čega je to dovelo? Kain je ubio svog brata, koji je bio pravedan čovek (Post. 4:3-8; Jevr. 11:4). Setimo se i Davida, za koga se u Bibliji kaže da je bio čovek po Jehovinom srcu (Dela 13:22). Premda je bio dobar čovek, umalo je počinio strašan zločin kada je saznao da je bogati zemljoposednik Naval izvređao njega i njegove ljude. Kipteći od besa, David i njegovi vojnici su „pripasali svoje mačeve“, čvrsto rešeni da ubiju ne samo nezahvalnog Navala već i sve muškarce u njegovom domaćinstvu. Na svu sreću, Navalova žena Avigeja uspela je da ubedi Davida i njegove ljude da odustanu od osvete (1. Sam. 25:9-14, 32, 33). Dakle, Jehova je s dobrim razlogom nadahnuo Jakova da zapiše sledeće reči: „Čovekova ljutnja ne vodi do Božje pravednosti“ (Jak. 1:20).

Jehova ima kontrolu nad svojim gnevom i uvek je jasno zašto se razgnevio

5 Za razliku od ljudi, Jehova ima kontrolu nad svojim gnevom i uvek je jasno zašto se razgnevio. Čak i kada je veoma gnevan, on postupa pravedno. Kada izvršava presudu nad svojim neprijateljima, on ne uništava „pravednika zajedno sa zlim“ (Post. 18:22-25). Osim toga, Jehova uvek ima opravdane razloge za svoj gnev. Razmotrimo dva takva razloga i ono što na osnovu njih možemo naučiti.

6. Kako Jehova reaguje kada se njegovom imenu nanosi sramota?

6 Prvi razlog: Jehovinom imenu se nanosi sramota. Oni koji tvrde da služe Jehovi, ali čine zlo, zapravo ga sramote i izazivaju njegov gnev (Jezek. 36:23). Kao što je navedeno u prethodnim poglavljima ove knjige, Izraelci su naneli veliku sramotu Jehovinom imenu. Sasvim je razumljivo što su svojim stavovima i postupcima razgnevili Jehovu. Međutim, on je u svakom trenutku imao kontrolu nad svojim gnevom i nikada nije kaznio svoj narod više nego što je bilo potrebno (Jer. 30:11). Nakon što je Jehovin gnev postigao svoju svrhu, u njegovom srcu više nije bilo nikakve ljutnje (Ps. 103:9).

7, 8. Šta možemo naučiti iz toga kako se Jehova ophodio prema Izraelcima?

7 Pouke: Jehovino ophođenje prema Izraelcima koji su nanosili sramotu njegovom imenu treba da nam posluži kao ozbiljno upozorenje. I mi imamo čast da nosimo Jehovino ime budući  da smo njegovi svedoci (Is. 43:10). Naše reči i naši postupci utiču na to šta će ljudi misliti o našem Bogu. Nema sumnje da nikada ne bismo namerno činili ono što je loše i nanosili sramotu Jehovinom imenu. Ako tako nešto radimo, sigurno ćemo izazvati Jehovin gnev i on će pre ili kasnije preduzeti nešto kako se njegovo ime ne bi sramotilo (Jevr. 3:13, 15; 2. Petr. 2:1, 2).

8 Da li nas činjenica da se Jehova može žestoko razgneviti sprečava da mu se približimo? Naravno da ne. Mi dobro znamo da je Jehova strpljiv i da velikodušno oprašta (Is. 55:7; Rimlj. 2:4). S druge strane, razumemo i da on nije sentimentalan i da se neće ustručavati da nas ukori kada je to potrebno. U stvari, saznanje da će on izliti svoj gnev na one koji namerno i uporno čine greh i da im neće dozvoliti da ostanu u njegovom narodu pomaže nam da imamo strahopoštovanje prema njemu (1. Kor. 5:11-13). Jehova nam je jasno rekao koji stavovi i postupci izazivaju njegov gnev, a na nama je da to izbegavamo (Jov. 3:36; Rimlj. 1:26-32; Jak. 4:8).

9, 10. Šta je Jehova preduzeo kada su njegove verne sluge bile u opasnosti? Navedi primere.

9 Drugi razlog: Jehovine verne sluge su u opasnosti. Jehova je gnevan kada vidi da neprijatelji napadaju one koji su mu verni i koji se uzdaju u to da će ih on zaštititi. Na primer, kada su Izraelci napustili Egipat, faraon i njegova moćna vojska pošli su u poteru za njima. Božji narod je stajao na obali Crvenog mora i izgledao je bespomoćno. Ali kada je ta moćna vojska krenula za Izraelcima po suvom morskom dnu, Jehova je poskidao točkove s njihovih bojnih kola i pustio da se more sruči na Egipćane. „Nijedan Egipćanin nije preživeo“ (Izl. 14:25-28). Jehova se žestoko razgnevio na njih zbog verne ljubavi prema svom narodu. (Pročitati Izlazak 15:9-13.)

Anđeli će nas zaštititi, baš kao što je jedan anđeo zaštitio Božji narod od Asiraca u vreme kralja Jezekije (Videti 10. i 23. odlomak)

10 Slično tome, Jehova je iz ljubavi prema svojim slugama preduzeo nešto i u danima kralja Jezekije. Tada su Asirci, najmoćnija i najokrutnija vojna sila tog vremena, pošli u pohod na Jerusalim. Jehovinim vernim slugama je pretila opsada koja bi vodila do toga da polako umiru u mukama (2. Kralj. 18:27). Jehova je zato poslao anđela koji je u toku samo jedne noći pobio 185 000 neprijateljskih vojnika (2. Kralj. 19:34, 35). Zamislimo kako je izgledao asirski logor sledećeg jutra. Koplja, štitovi i mačevi su ležali na zemlji. Nije se čuo zvuk trube koji bi budio vojnike. Niko ih nije sazivao na zbor. U logoru punom leševa vladala je jeziva tišina.

11. Kakvu utehu i ohrabrenje nam pružaju biblijski zapisi o tome kako je Jehova zaštitio svoj narod?

11 Pouke: Navedeni primeri pokazuju kako Jehova reaguje kada je njegov narod u opasnosti i ujedno predstavljaju  upečatljivo upozorenje za naše neprijatelje. Ono takoreći glasi: „Strašno je pasti u ruke živog Boga“ kada je gnevan (Jevr. 10:31). S druge strane, nama ti primeri pružaju istinsku utehu i ohrabrenje. Mi crpimo utehu iz saznanja da Satana, naš najveći neprijatelj, neće imati uspeha. Uskoro će se okončati i ono „malo vremena“ koje mu je preostalo (Otkr. 12:12). U međuvremenu, odvažno služimo Jehovi, uvereni da nas nijedan čovek, nijedna organizacija niti vlast ne mogu sprečiti da radimo ono što je po njegovoj volji. (Pročitati Psalam 118:6-9.) Sledeće reči koje je apostol Pavle zapisao pod Božjim nadahnućem na prikladan način izražavaju i naše uverenje: „Ako je Bog na našoj strani, ko će biti protiv nas?“ (Rimlj. 8:31).

12. Šta će razgneviti Jehovu tokom velike nevolje?

12 Jehova će nas zaštititi tokom predstojeće velike nevolje, baš kao što je zaštitio Izraelce od Egipćana i Judejce u Jerusalimu od Asiraca. Kada naši neprijatelji budu pokušali da nas unište, Jehovin gnev će planuti na njih zbog njegove velike ljubavi  prema nama. Oni koji budu toliko bezumni da nas napadnu zapravo će dirnuti zenicu Jehovinog oka. Njegova reakcija će biti munjevita i odlučna (Zah. 2:8, 9). Uništenje Božjih neprijatelja koje će uslediti biće neviđenih razmera. Međutim, oni neće imati opravdan razlog da budu iznenađeni kada Jehova iskali svoj gnev na njima. Zašto to možemo reći?

Kako Jehova upozorava ljude?

13. Koja upozorenja je Jehova davao ljudima?

13 Jehova je strpljiv i u više navrata je upozoravao na to da će uništiti one koji mu se protive i ugrožavaju njegov narod (Izl. 34:6, 7). On je preko proroka kao što su Jeremija, Jezekilj, Danilo, Hrist Isus i preko apostola Petra, Pavla i Jovana upozorio na to da će uslediti velika i završna bitka. (Videti okvir „Jehova upozorava na predstojeću veliku bitku“.)

14, 15. Šta je sve Jehova učinio i zašto?

14 Jehova se postarao da sva ta upozorenja budu zabeležena u njegovoj Reči. Osim toga, pobrinuo se da Biblija postane  najprevođenija knjiga sa najvećim tiražem u istoriji. Jehova je organizovao mnoštvo dobrovoljaca koji širom sveta pomažu drugima da saznaju kako mogu biti u miru s njim. Oni ujedno objavljuju upozorenje da dolazi „veliki Jehovin dan“ (Sof. 1:14; Ps. 2:10-12; 110:3). Jehova podstiče svoje sluge da prevode biblijsku literaturu na stotine jezika i da svake godine provedu na stotine miliona sati govoreći drugima o obećanjima i upozorenjima koja su zapisana u njegovoj Reči.

15 Jehova sve to čini jer „ne želi da iko pogine, nego da se svi pokaju“ (2. Petr. 3:9). Zaista je velika čast što možemo predstavljati našeg brižnog i strpljivog Boga i dati svoj skromni doprinos objavljivanju njegove poruke. Međutim, uskoro će isteći vreme onima koji ne obraćaju pažnju na Božja upozorenja.

Kada će planuti Jehovin gnev?

16, 17. Da li je Jehova odredio dan kada će izbiti završni rat? Objasni.

16 Jehova je odredio dan kada će izbiti završni rat. On već sada zna kada će uslediti napad na njegov narod (Mat. 24:36).  Ali kako Jehova zna kada će njegovi neprijatelji poći u napad?

17 Kao što smo videli u prethodnom poglavlju ove knjige, Jehova je rekao Gogu: „Staviću ti kuke u čeljusti.“ Jehova će voditi narode prema tom presudnom sukobu (Jezek. 38:4). Naravno, to ne znači da će on biti taj koji napada, niti da će svoje protivnike lišiti slobodne volje. U stvari, reč je o tome da Jehova vidi šta je ljudima u srcu i da dobro zna kako će njegovi neprijatelji reagovati u određenim okolnostima (Ps. 94:11; Is. 46:9, 10; Jer. 17:10).

18. Zašto će se ljudi sukobiti sa Svemoćnim Bogom?

18 Ako Jehova neće započeti sukob niti primorati svoje protivnike da pođu u bitku, zašto će oni uopšte dovesti sebe u takav položaj da se bore sa Svemoćnim Bogom? Jedan razlog je to što će u tom trenutku po svemu sudeći biti uvereni da Bog ne postoji ili da se on neće umešati u zbivanja na zemlji. Možda će ih na takav zaključak navesti to što im je upravo pošlo za rukom da unište sve lažne religije. Dakle, moguće je da će  misliti da bi Bog, ukoliko postoji, sigurno zaštitio organizacije koje tvrde da ga zastupaju. Oni neće shvatiti da im je upravo Bog stavio u srce misao da unište religije koje su ga u velikoj meri pogrešno predstavljale (Otkr. 17:16, 17).

19. Šta će se verovatno dogoditi nakon uništenja lažnih religija?

19 Nakon što lažne religije budu uništene, Jehova će verovatno poveriti svojim slugama da objavljuju jednu snažnu poruku koja se u Otkrivenju upoređuje s grȁdom težine oko 20 kilograma (Otkr. 16:21, fusn.). Ta poruka, što će verovatno biti objava da se bliži kraj političkog i ekonomskog sistema, uznemiriće ljude do te mere da će huliti na Boga. Verovatno će upravo ta poruka navesti narode da pokrenu sveopšti napad na Božje sluge u želji da ih ućutkaju za sva vremena. Protivnici će misliti da smo nezaštićeni, to jest da će nas vrlo lako uništiti. Ali grdno će se prevariti!

Kako će Jehova iskaliti svoj gnev?

20, 21. Ko je Gog i šta će mu se desiti?

20 Kao što smo videli u 17. poglavlju ove knjige, prorok Jezekilj je upotrebio naziv „Gog iz zemlje Magog“ da bi ukazao na koaliciju naroda koja će napasti Božje sluge (Jezek. 38:2). Međutim, spona koja spaja narode unutar te koalicije biće veoma slaba. Premda će narodi odavati utisak da dobro sarađuju, rivalstvo, ponos i nacionalizam i dalje će postojati među njima. Jehovi neće biti teško da navede svakoga od njih da podigne mač „na svog brata“ (Jezek. 38:21). Ali uništenje tih naroda neće biti katastrofa koju su izazvali ljudi.

21 Pre nego što budu uništeni, naši neprijatelji će videti znak Sina čovečjeg, što će po svemu sudeći biti natprirodno ispoljavanje Jehovine i Isusove moći (Mat. 24:30). Ono što će protivnici tada videti uteraće im strah u kosti. Kao što je Isus prorekao, „ljudi će gubiti svest od straha i iščekivanja onoga što će zadesiti svet“ (Luka 21:25-27). Obuzeće ih užas kada budu shvatili da su se preračunali u odluci da napadnu Jehovin narod. Moraće da priznaju da je Jehova Stvoritelj i da je on Jehova nad vojskama, to jest da na raspolaganju ima ogromnu nebesku vojsku (Ps. 46:6-11; Jezek. 38:23). Jehova će nesumnjivo upotrebiti nebesku vojsku i prirodne sile da zaštiti svoje verne sluge i uništi svoje neprijatelje. (Pročitati 2. Petrovu 2:9.)

Kada njegov narod bude bio u opasnosti, Jehova će preko nebeskih vojski izliti svoj gnev (Videti 21. odlomak)

22, 23. Ko će zaštititi Božji narod i kako će oni po svemu sudeći gledati na zadatak koji su dobili?

Na šta treba da nas podstakne ono što znamo o Jehovinom danu?

22 Zamislimo samo s kakvim će žarom Isus krenuti u napad na Božje neprijatelje i zaštititi one koji vole njegovog Oca i služe mu. Pokušajmo da sebi predstavimo i ono što će tada osećati pomazani hrišćani. U nekom trenutku pre nego što počne  Armagedon, poslednji pomazanici na zemlji biće uzeti na nebo, tako da će svih 144 000 poći sa Isusom u borbu (Otkr. 17:12-14). Nema sumnje da su mnogi pomazani hrišćani postali bliski sa svojim suvernicima koji se nadaju večnom životu na zemlji, budući da s njima sarađuju tokom ovih poslednjih dana. U Armagedonu će pomazani hrišćani imati i vlast i moć da odbrane one koji su im bili podrška u kušnjama (Mat. 25:31-40).

23 Anđeli će takođe biti deo Isusove velike vojske (2. Sol. 1:7; Otkr. 19:14). Oni su mu već pomogli da s neba zbaci Satanu i demone (Otkr. 12:7-9). Osim toga, oni učestvuju u sakupljanju ljudi koji žele da služe Jehovi (Otkr. 14:6, 7). Zaista je prikladno što će Jehova dozvoliti anđelima da zaštite njegove verne sluge. Što je najvažnije, svima u Jehovinoj vojsci biće čast što mogu posvetiti njegovo ime time što će učestvovati u uništavanju njegovih neprijatelja (Mat. 6:9, 10).

24. Kako će reagovati veliko mnoštvo?

24 Budući da će ih štititi tako moćna i odlučna vojska, veliko mnoštvo neće imati razloga za strah. U stvari, oni će moći da se usprave i da podignu glavu jer se „približava [njihovo] izbavljenje“ (Luka 21:28). Koliko je samo važno da pre nego što dođe Jehovin dan pomognemo što većem broju ljudi da upoznaju i zavole našeg milosrdnog Oca koji štiti svoje sluge. (Pročitati Sofoniju 2:2, 3.)

Jehovin narod se neće boriti u Armagedonu. Anđeli će ga zaštititi kada se neprijatelji budu okrenuli jedni protiv drugih (Jezek. 38:21) (Videti odlomke 22-24)

25. O čemu će biti reči u sledećem poglavlju?

25 Ljudski ratovi za sobom ostavljaju haos i patnju. S druge strane, Armagedon će doneti mir i sreću. Šta možemo očekivati nakon što Jehovin gnev utihne i nakon što njegovi ratnici vrate mač u korice, a poslednji odjek velike bitke zamre? U sledećem poglavlju biće više reči o tome.