Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 5A

„Vidiš li to, sine čovečji?“

„Vidiš li to, sine čovečji?“

Četiri odvratne stvari koje je Jezekilj video u hramskom dvorištu i u hramu (Jezek. 8:5-16)

1. IDOL KOJI IZAZIVA BOŽJI GNEV

2. 70 STAREŠINA PRINOSI KÂD LAŽNIM BOGOVIMA

3. ŽENE „OPLAKUJU BOGA TAMUZA“

4. 25 LJUDI SE KLANJA „SUNCU NA ISTOKU“