Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 11A

Neki uzorni stražari

Neki uzorni stražari

Ovi stražari su se suočavali sa protivljenjem, ali su ostali verni Bogu i objavljivali su upozorenja i dobre vesti.

IZRAEL U DREVNO DOBA

  • Isaija od oko 778. do oko 732. pre n. e.

  • Jeremija od 647. do 580. pre n. e.

  • Jezekilj od 613. do oko 591. pre n. e.

PRVI VEK

  • Jovan Krstitelj od 29. do 32. n. e.

  • Isus od 29. do 33. n. e.

  • Pavle od oko 34. do oko 65. n. e.

SAVREMENO DOBA

  • Čarls Rasel i njegovi saradnici od oko 1879. do 1919.

  • Verni rob od 1919.