Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 8B

Tri proročanstva o Mesiji

Tri proročanstva o Mesiji

1. „Onaj koji ima zakonsko pravo“ (Jezekilj 21:25-27)

VREMENA NEZNABOŽACA (607. PRE N. E. – 1914. N. E.)

 1. 607. PRE N. E. – Sedekija svrgnut s prestola

 2. 1914. N. E. – Isus, onaj koji ima „zakonsko pravo“ da vlada u Mesijanskom Kraljevstvu, postaje Kralj i Pastir

Povratak na 8. poglavlje, odlomke 12-15

 2. Jehovin sluga će ih „voditi na pašu i biće im pastir“ (Jezekilj 34:22-24)

POSLEDNJI DANI (1914. N. E. – POSLE ARMAGEDONA)

 1. 1914. N. E. – Isus, onaj koji ima „zakonsko pravo“ da vlada u Mesijanskom Kraljevstvu, postaje Kralj i Pastir

 2. 1919. N. E. – Vernom i razboritom robu poverena briga o Božjem stadu

  Kao nebeski Kralj, Mesija sakuplja pomazane hrišćane, kojima se kasnije pridružuje veliko mnoštvo

 3. POSLE ARMAGEDONA – Blagoslovi njegove kraljevske vlasti trajaće zauvek

Povratak na 8. poglavlje, odlomke 18-22

3. „Nad svima njima će vladati jedan kralj“ zauvek (Jezekilj 37:22, 24-28)

POSLEDNJI DANI (1914. N. E. – POSLE ARMAGEDONA)

 1. 1914. N. E. – Isus, onaj koji ima „zakonsko pravo“ da vlada u Mesijanskom Kraljevstvu, postaje Kralj i Pastir

 2. 1919. N. E. – Vernom i razboritom robu poverena briga o Božjem stadu

  Kao nebeski Kralj, Mesija sakuplja pomazane hrišćane, kojima se kasnije pridružuje veliko mnoštvo

 3. POSLE ARMAGEDONA – Blagoslovi njegove kraljevske vlasti trajaće zauvek