Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 12A

Sastavljanje dva pruta

Sastavljanje dva pruta

Jehova je rekao Jezekilju da na jednom prutu napiše „za Judu“, a na drugom „za Josifa, Jefremov prut“.

„za Judu“

DREVNO DOBA

Dvoplemensko kraljevstvo Jude

SAVREMENO DOBA

Pomazani hrišćani

„za Josifa, Jefremov prut“

DREVNO DOBA

Desetoplemensko kraljevstvo Izraela

SAVREMENO DOBA

Druge ovce

postaće „jedan prut u tvojoj ruci“

DREVNO DOBA

537. pre n. e. Božje sluge se vraćaju iz izgnanstva, obnavljaju Jerusalim i služe Bogu kao jedan narod.

SAVREMENO DOBA

Od 1919, Bog postepeno organizuje i ujedinjuje svoje sluge da bi mu služili kao „jedno stado“.