Vrati se na sadržaj

Vrati se na sadržaj

 OKVIR 19B

Rečica postaje prava bujica!

Rečica postaje prava bujica!

Jezekilj je video kako voda koja izvire iz Jehovinog svetilišta na čudesan način postaje duboka reka na razdaljini od samo dva kilometra. Duž obala reke video je raskošno drveće koje je imalo sočne plodove i čije je lišće služilo kao lek. Šta sve to znači?

Reka donosi blagoslove

DREVNO DOBA: Nakon što su se izgnanici vratili u svoju domovinu, Jehova je na njih izlivao blagoslove dok su radili na obnovi svete službe u hramu

SAVREMENO DOBA: Prava religija je obnovljena 1919, čime je omogućeno da Božje verne sluge u duhovnom pogledu budu blagoslovljene kao nikada ranije

BUDUĆNOST: Jehova će nakon Armagedona izliti na ljude blagoslove i u fizičkom i u duhovnom pogledu

Voda koja donosi život

DREVNO DOBA: Jehova bogato blagosilja svoje sluge, donoseći im život i napredak u duhovnom pogledu

SAVREMENO DOBA: U duhovnom raju sve više ljudi ima priliku da oseti Jehovine blagoslove i da u duhovnom pogledu oživi

BUDUĆNOST: Onima koji budu preživeli Armagedon pridružiće se nebrojeni milioni ljudi koji će uskrsnuti i Jehova će ih sve bogato blagosloviti

Drveće čiji je plod za jelo, a lišće za lek

DREVNO DOBA: Jehova se pobrinuo da u obnovljenoj zemlji njegov narod ima dovoljno duhovne hrane i pomogao im je da posle dužeg vremena u duhovnom pogledu ponovo budu zdravi

SAVREMENO DOBA: Obilje duhovne hrane pomaže Božjim slugama da mu ostanu verne, da se klone ozbiljnih greha i negativnih stavova koje imaju ljudi u današnjem svetu

BUDUĆNOST: Hrist i njegovih 144 000 suvladara pomoći će svim bogobojaznim ljudima da postanu savršeni i da u svu večnost budu zdravi i vitalni